Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2016/2017

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2016/2017

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska (wolontariat, akcje charytatywne);
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym (budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji);
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu;
 • Wpajanie uczniom konieczności stosowania w życiu codziennym zasad kultury słowa i kultury osobistej;
 • Dbanie o bezpieczeństwo w szkole, o mienie szkolne i dobre imię szkoły.

Akcje i projekty, w których Samorząd bierze udział w roku szkolnym 2016/2017:

1. Szkolny projekt „Między mową a krzykiem” badający szkodliwość hałasu w szkole.

 • Prelekcja laryngologa.
 • Loteria fantowa.
 • Kiermasz prac jesiennych.
 • „Między mową a krzykiem” – pokaz przedstawienia kółka teatralnego oraz konkurs na sentencję lub rymowanki dotyczące ciszy i szkodliwości hałasu

2. Poczytaj mi, proszę – akcja czytelnicza dla uczniów klas 4-6.

3. Zbiórka pieniędzy na rzecz „Adopcji na odległość dziecka afrykańskiego”.

4. "Na zdrowie" - akcja mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia:

 • Na zdrowie – impreza prozdrowotna dla uczniów naszej szkoły
 • Zdrowo jem, więcej wiem – klasowe stoiska ze zdrową żywnością
 • Warzywa na co dzień i od święta – Pokaz mody warzyw – konkurs na najciekawsze przebranie

5. „NIE HEJTUJ” – akcja przeciwdziałania obraźliwym tekstom na ścianach budynków
w mieście i w Internecie.


Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 tworzą:
Przewodniczący: Igor Mirewicz
Z-ca: Gabriela Maj
Skarbnik: Oliwia Budek
Sekretarz: Jan Goluch.

Opiekunowie:
mgr Agnieszka Porębska
mgr Beata Milc
mgr Sabina Dudzik

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl