Osiągnięcia naszych uczniów

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKAWINIE W KONKURSACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Osiągnięcia uczniów klas I-III – konkursy wiedzy

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

międzynarodowy

wynik bardzo dobry

Milena Klimiuk - 3 c

Robert Polański

2.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wynik bardzo dobry

Szymon Kaczor - 2 c

Grażyna Król

3.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wynik dobry

Ksawery Pyzik – 2 c

Grażyna Król

4.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wynik dobry

Szymon Bargiel – 3 c

Robert Polański

5.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wynik dobry

Michał Kosek – 3 b

Barbara Milc

6.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Stanisław Kulawik – 1 b

Lucyna Tomczyk- Archacka

7.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Adam Kondek – 2a

Agnieszka Zdeb

8.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Milena Klimiuk - 3 c

Robert Polański

9.

Maks Matematyczny

Mogalo sp. z o.o.

Warszawa

ogólnopolski

wynik bardzo dobry

Szymon Bargiel – 3 c

Robert Polański

11.

Gminny Konkurs Folklorystyczny „Kolbergowskie Strofy”

SP w Pozowicach

gminny

wyróżnienie

Julia Tynor – 3 c

Robert Polański

Osiągnięcia uczniów klas I-III - Konkursy artystyczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Ogólnopolski konkurs recytatorski

CKiS- Mogilany

ogólnopolski

II miejsce

Adam Kolasa

Renata Pachytel

2.

Konkurs plastyczny

„Egzotyczni śpiewacy”

ZOO Wrocław

ogólnopolski

wyróżnienie

Aleksander Haba – 3 b

Barbara Milc

3.

Konkurs plastyczny –„Inna Bajka. Legendy mojego miasta”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Kraków

wojewódzki

wyróżnienie

Eryk Wójcik - 1 b

Lucyna Tomczyk-Archacka

4.

Konkurs plastyczny –„Inna Bajka. Legendy mojego miasta”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Kraków

wojewódzki

wyróżnienie

Hanna Wójcik – 3 b

Barbara Milc

5.

Konkurs plastyczny „Rowerem przez Kraków 2019”

Klub Kultury Przegorzały

wojewódzki

wyróżnienie

Milena Klimiuk

Robert Polański

6.

Konkurs plastyczny –

„Święty Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem”

Krakowska Kuria

diecezja krakowska

wyróżnienie

Aleksandra Kolasa –2 c

Wiktoria Kapłan –2 c

Laura Koźmik – 2 c

s. Barbara Brzoza

7.

63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie

gminny

I

Adam Kolasa - 2 b

Renata Pachytel

8.

Konkurs plastyczny „Pies na medal”

Biblioteka Pedagogiczna
w Skawinie

gminny

I

Milena Klimiuk – 3 b

Robert Polański

10.

Gminny konkurs recytatorski

CKiS Skawina

gminny

I miejsce

Adam Kolasa - 2 b

Renata Pachytel

11.

XI Przegląd Piosenki Religijnej

Szkoła Katolicka

gminny

II miejsce

Klasa -2 b

s.Barbara Brzoza

12.

Konkurs plastyczny „Pies na medal”

Biblioteka Pedagogiczna
w Skawinie

gminny

III

Aleksandra Kucharczyk 3 b

Barbara Milc

13.

Konkurs recytatorski ,,Poezja patriotyczna”

SP nr 6

gminny

I

Adam Kolasa - 2 b

Renata Pachytel

14.

Konkurs plastyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Urząd MiG Skawina

gminny

wyróżnienie

Martyna Polańczy – 3 b

Jakub Basta – 3 b

Anna Shchetyna – 3 b

Stanisław Wadowski – 3 b

Hanna Wójcik – 3 b

Sebastian Pietrzyk – 3 b

Barbara Milc

15.

XX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
w Brzeźnicy CKiS

CKiS w Brzeźnicy

gminny

wyróżnienie

Piotr Dubiel – 3 b

Barbara Milc

16.

Gminny Konkurs Recytatorski

CKiS w Skawinie

gminny

wyróżnienie

Mateusz Nazim – 3 c

Robert Polański

Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII - konkursy polonistyczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Powiatowy Konkurs Literacki „Mój debiut”

Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie

powiatowy

II

wyróżnienie

Anastazja Pazdan

Julia Płonka

mgr Łukasz Wróblewski

mgr Beata Milc

2.

Gminny Konkurs Polonistyczny

Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie

gminny

I
wyróżnienie

Julia Płonka

Maria Marcinowska

mgr Beata Milc

mgr Monika Bobula

3.

Gminny Konkurs Ortograficzny

Szkoła Podstawowa
w Woli Radziszowskiej

gminny

I

wyróżnienie

Filip Jamróz

Mikołaj Sokołowski

mgr Anna Kolasa

mgr Anna Kolasa

4.

64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury
i Sportu

gminny

wyróżnienie

Anastazja Pazdan

mgr Łukasz Wróblewski

5.

„Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej”

Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie

gminny

II

Martyna Bargiel

mgr Łukasz Wróblewski

6.

II Gminny Festiwal Form Teatralnych „Melpomena”

Szkoła Podstawowa
w Radziszowie, Centrum Kultury i Sportu

gminny

I

Roksana Lepiarz, Natalia Styrylska

mgr Elżbieta Panek - Kobylarczyk

7.

Wielka Liga Czytelników

Biblioteka Publiczna w Skawinie

gminny

II powiatowy

Karolina Nęcek
Tomasz Spólnik

mgr Agnieszka Poniewska

8.

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Humanistyczny”

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

wynik bardzo dobry

wynik dobry

Maksymilian Droździewicz

Julia Płonka

mgr Beata Milc

mgr Beata Milc

9.

34 Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”

Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży
w Krakowie

powiatowy

wyróżnienie

Roksana Lepiarz, Natalia Styrylska

mgr Elżbieta Panek – Kobylarczyk

10.

X Konkurs Ortograficzny „O pióro Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół ZSTE w Skawinie”

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
w Skawinie

gminny

I

Weronika Gurba

mgr Monika Bobula

11.

„Kreatywny uczeń w literackich zakamarkach”

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

gminny

II

Oliwier Węgrzynowicz, Amelia Kłos, Martyna Szymańska,

mgr Monika Bobula

12.

Konkurs Literacko – Plastyczny „Serce Kapsuły Czasu”

Fundacja Tworzymy Kraków

wojewódzki

I – honorowy zwycięzca

Anastazja Pazdan

mgr Łukasz Wróblewski

13.

Międzynarodowy Konkurs Filmowy ‘Border Jumping’

Stowarzyszenie Nauczycieli Historii

międzynarodowy

I miejsce

Klasa VII b

mgr Monika Kosek

Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII - konkursy z j. angielskiego

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

XII Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

gminny

wyróżnienie

Laura Kowalska, Weronika Gurba, Julia Rumińska, Alicja Kucik

mgr Anna Wójcik

mgr Renata Kukuczka

2.

Gminny Konkurs językowo- czytelniczy pt. „The Hound of the Baskerviles”

Zespół Szkół Katolickich

gminny

wyróżnienie

Tymoteusz Dymanus Dominik Mincberger

mgr Monika Kotula

mgr Monika Cichowlas

3.

„Spelling Bee”

Szkoła Podstawowa
w Krzęcinie

gminny

II

wyróżnienie

Dominika Szatko

Lena Dziewiecień

mgr Marzena Bednarz – Guzik

mgr Monika Kotula

Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII – konkursy historyczno - społeczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

2.

Gminny Konkurs Wiedzy „Jak rodziła się Niepodległa 1914-1921”

Szkoła Podstawowa nr 6

Im. Noblistów Polskich w Skawinie

gminny

III

Weronika Gurba

mgr Anna Najberek - Ciepły

Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII – konkursy wiedzowe - przedmioty ścisłe

Lp.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Małopolski Konkurs

Matematyczny

Kuratorium Oświaty w Krakowie

województwo małopolskie

etap rejonowy

Norbert Ożóg

Justyna Barut

Piotr Okoń

Anna Nakoneczny

2.

Konkurs Matematyczny „Kangur”

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

ogólnopolski

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Bartłomiej Rynia

Antoni Droździewicz

Jan Kulawik

Maksymilian Droździewicz

Julia Płonka

Norbert Ożóg

Katarzyna Godula

Anna Warot

Piotr Okoń

Wiesława Ściężor,

Justyna Micał

Anna Warot, Aneta Sławińska

Justyna Micał

Piotr Okoń

3.

Konkurs „Alfik Matematyczny”

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

(35 w Małopolsce)

bardzo dobry

(16 w Małopolsce)

dobry

(56 w Małopolsce)

dobry

(80 w Małopolsce)

dobry

(87 w Małopolsce)

dobry

(92 w Małopolsce)

dobry

(31 w Małopolsce)

Bartłomiej Rynia

Jan Kulawik

Maksymilian Droździewicz

Mikołaj Sokołowski

Filip Jamróz

Karol Sławiński

Karol Majcher

Katarzyna Godula

Anna Warot

Wiesława Ściężor,

Justyna Micał

Anna Warot, Aneta Sławińska

Wiesława Ściężor

Wieslaw Ściężor, Piotr Okoń

Justyna Micał

Piotr Okoń

4.

Międzyszkolny konkurs „Krakowska Matematyka”

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli

Matematyki

województwo małopolskie

finalista

finalista

finalista

Oskar Sukta

Maksymilian Droździewicz

Karol Sławiński

Anna Warot, Gabriela Rawska

Anna Warot, Aneta Sławińska

Justyna Micał

5.

Konkurs "Maks Matematyczny" – edycja VI (jesień)

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

(1 w woj.)

bardzo dobry

(7 w woj.)

bardzo dobry

(8 w woj.)

bardzo dobry

(6 w woj.)

bardzo dobry

(7 w woj.)

bardzo dobry

(2 w woj.)

Szymon Kondek

Wiktor Janiec

Bartłomiej Rynia

Maksymilian Droździewicz

Radosław Wcisło

Weronika Gurba

Katarzyna Godula

Katarzyna Godula

Katarzyna Godula

Anna Warot

Anna Warot, Aneta Sławińska

Anna Nakoneczny

Piotr Okoń

6.

Konkurs "Maks Matematyczny" – edycja VII (wiosna)

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

laureat

(5 w kraju, 1 w woj.)

bardzo dobry

(4 w woj.)

bardzo dobry

(3 w woj.)

bardzo dobry

(4 w woj.)

bardzo dobry

(4 w woj.)

Szymon Kondek

Bartłomiej Rynia

Anna Porębska

Karol Sławiński

Tomasz Dubiel

Katarzyna Godula

Katarzyna Godula

Anna Warot

Wiesława Ściężor

Justyna Micał

Anna Nakoneczny

7.

Konkurs matematyczny

„Z ekologią w tle”

SP w Radziszowie

gminny

II miejsce drużynowe

II miejsce drużynowe

II miejsce drużynowe

Bartłomiej Rynia

Szymon Kondek

Tomasz Spólnik

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska


8.

Małopolski Konkurs

Biologiczny

Kuratorium Oświaty w Krakowie

województwo małopolskie

etap rejonowy

Kacper Kuflowski

Barbara Łopata

9.

IV Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „W tajemniczym świecie roślin”

SP w Jaśkowicach

gminny

I miejsce

III miejsce

Julia Płonka

Maria Marcinowska

Barbara Łopata

Barbara Łopata

10.

XXIV Konkurs Wiedzy o Historii
i Działalności Czerwonego Krzyża

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

V miejsce drużynowe

V miejsce drużynowe

V miejsce drużynowe

Zuzanna Bruzda

Kamila Kurowska

Laura Kowalska

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska

Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII - konkursy religijne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

XI Gminny Przegląd Piosenki Religijnej „Sacrosong 2018”

Zespół Szkół Katolickich

gminny

II

Klasa IIb

s. Barbara Brzoza

Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII Konkursy artystyczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

IV Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla – Wisława Szymborska inaczej – kreatywny portret noblistki

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 w Krakowie

wojewódzki

II

III

Maja Jaśkowiak 6b

Dominika Szatko 6b

Beata Sobczyk

2.

Eliminacje Powiatowe XXXIV Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”

CKiS w Skawinie

powiat

wyróżnienie

Jakub Wrzoszczyk 8b

Igor Mirewicz 8b

Karol Hojny 8b

Natalia Styrylska 6a

Weronika Jaworska 6d

Wiktoria Lupa 6d

Julia Klimek 6d

Wiktoria Proficz 6d

Roksana Lepiarz 6a

Dawid Dzięcioł 7b

Jakub Przybyłowicz 7b

Katarzyna Polus

3.

II Gminny Przegląd Form Teatralnych Melpomena 2019

CKiS i Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radziszowie

gmina

I

Jakub Wrzoszczyk 8b

Igor Mirewicz 8b

Karol Hojny 8b

Natalia Styrylska 6a

Weronika Jaworska 6d

Wiktoria Lupa 6d

Julia Klimek 6d

Wiktoria Proficz 6d

Roksana Lepiarz 6a

Dawid Dzięcioł 7b

Jakub Przybyłowicz 7b

Katarzyna Polus

4.

Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

CHOK przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie

gmina

I

I

III

III

wyróżnienie

wyróżnienie

Tomasz Dubiel 7d

Karolina Guzik 7d

Anais Półtorak 7a

Agnieszka Klimkiewicz 7a

Jan Kulawik 6b

Mateusz Mazurkiewicz 5b

Beata Sobczyk

5.

Gminny Konkurs Plastyczny „Tego smutek ominie, kto ma wsparcie w rodzinie”

UMiG w Skawinie pod patronatem Burmistrza MiG

gmina

II

Anna Porębska 5c

Beata Sobczyk

6.

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach

gmina

wyróżnienie

wyróżnienie

Joanna Żylińska 7d

Anastazja Pazdan 5d

Danuta Marcinowska

Osiągnięcia uczniów klas I-VIII – zawody sportowe

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x1000m

MSZS w Krakowie

Województwo

XXX

Mateusz Doroz 6b

Mikołaj Dziobek 5c

Filip Jamróz 6c

Aleksander Migdał 5b

Tomaz Mirek 6a

Piotr Mitka 6d

Kamil Moskała 6a

Kacper Opioła 6a

Jakub Podoba 6b

PiotrTrzyszczyk 5d

Bartosz Wanat 6d

Paweł Madej

2.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

PZPN

Województwo

udział

Tomasz Trzyszczyk 1a

Jan Kurki 1a

Zymon Wasyl 1a

Patryk Brandys 1c

Stanisław Kulawik 1c

Paweł Madej

3.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Pływaniu Indywidualnym

MSZS w Krakowie

Województwo

I

VI

Zuzanna Bętkowska 6c

Emili Bętkowska

AnnaWieczorek

4.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym

MSZS w Krakowie

Województwo

I

Zuzanna Bezak 4f

Marzena Styrylska

5.

Rejonowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt

MSZS w Krakowie

Rejon

I

Zuzanna Bezak 3f

Marzena Styrylska

6.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

PZPN

Powiat chłopcy

U-12

IV

Patryk Brodłowicz 4e

Alan Bernat 5e

Szymon Jezioro 5d

Aleksander Migdał 5b

Kamil moskała 6a

Oskar Sukta 5d

Kamil Tabor 5e

Tomasz Trzyszczyk 5d

Paweł Madej

7.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

PZPN

Powiat chłopcy U-8

I

Szymon Wasyl 1a

Leon Haligowski 1a

Emil Jakubowski 1a

Krzysztof Kapela 1b

Stanisław Kulawik 1b

Jakub Pacułt 1a

Tomasz Trzyszczyk 1a

Patryk Brandys 1c

Paweł Madej

8.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

PZPN

Finał Powiat U-8

I

Szymon Wasyl 1a

Leon Haligowski 1a

Emil Jakubowski 1a

Krzysztof Kapela 1b

Stanisław Kulawik 1b

Jakub Pacułt 1a

Tomasz Trzyszczyk 1a

Patryk Brandys 1c

Kurlit Jan 1a

Paweł Madej

9.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt

MSZS w Krakowie

Powiat

III

Maja Jaśkowiak 6b

Zuzanna Kutermak 6b

Zuzanna Lachendro 6a

Roksana Lepiarz 6a

Natalia Styrylska 6a

Julia Żmuda 6b

Martyna Wilk 6b

Paweł Madej

10.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Indywidualnym

MSZS w Krakowie

Powiat

I

I

Zuzanna Bezak 4f

Szymon Kondek 4e

Marzena Styrylska

11.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

PZPN

Powiat dziewczęta U-12

III

Emilia Dąbrowska 5d

Karolina Dębska 5f

Amelia Ożóg 5d

Anna Porębska 5c

Małgorzata Romek 5d

Aleksandra Wołek 5d

Martyna Wilk 6b

Paweł Madej

12.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

(10x 1000m)

MSZS w Krakowie

Powiat

II

Mateusz Doroz 6b

Mikołaj Dziobek 5c

Filip Jamróz 6c

Aleksander Migdał 5b

Tomaz Mirek 6a

Piotr Mitka 6d

Kamil Moskała 6a

Kacper Opioła 6a

Jakub Podoba 6b

PiotrTrzyszczyk 5d

Bartosz Wanat 6d

Paweł Madej

13.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Drużynowym

MSZS w Krakowie

Powiat

I

Zuzanna Bezak 4f

Martyna Wilk 6b

Marzena Styrylska

14.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Narciarstwie Alpejskim

SP nr 1 w Skawinie

Powiat

II

III

Martyna Wilk 6b

Oliwia Ślizowska 5b

Marzena Styrylska

15.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Pływaniu Drużynowym

MSZS w Krakowie

Powiat

II

Zuzanna Bętkowska 6c

Emili Bętkowska

Zuzanna Kutermak 6b

Łucja Opyrchał 6c

Amelia Kłos 4f

Wiktoria Proficz 6d

Anna Wieczorek

16.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Pływaniu Indywidualnym

MSZS w Krakowie

Powiat

I

II

III

Zuzanna Bętkowska 6c

Zuzanna Kutermak 6b

Igor Klimas 6a

Jakub Czajka 6d

Aleksandra Kozanecka 6c

Anna Wieczorek

17.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej

SP nr 2 w Skawinie

Gmina

II

Erika Stankowksa 8a

Rozalia Piszczek8a

Natalia Nazim 8a

Joanna Żylińska 7d

Katarzyna Piekaska 8c

Martyna Wsołek 8c

Zofia Hachlowska 8d

Gabriela Maj 8d

Maria Marcinowska 7b

Julia Hawro 7b

Joanna Roszkowska

18.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Koszykówce

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Martyna Wilk 6b

Zuzanna Kutermak 6b

Roksana Lepiarz 6a

Natalia Styrylska 6a

Zuzanna Lachendro 6a

Oliwia Ślizowska 5b

Wiktoria Basista 6b

Alicja Katańska 6b

Maja Jaśkowiak 6b

Wiktoria Proficz 6d

Julia Żmuda 6b

Zuzanna Bętkowska 6c

Lena Lupa 6b

Joanna Roszkowska

19.

Gminny Turniej Halowej Piłce Nożnej klas III

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Oliwier Bodnar4c

Bartosz Dubiel 4c

Gabriel Dudzik 4c

Stefan Dudzik 4c

Kacper Friedel 2a

Franciszek Kozanecki 2a

Dawid Milc 4c

Oliwier Seweryn 4c

Mariusz Tomala

20.

Gminny Turniej Halowej Piłce Nożnej klas IV

CKiS w Skawinie

Gmina

I

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Kacper Możuch 4d

Bartosz Dubiel 4c

Stefan Dudzik 4c

Gabriel Dudzik 4c

Dawid Milc 4b

Seweryn Oliwier 4cf

Mariusz Tomala

21.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Tenisie Stołowym dziewcząt

CKiS w Skawinie

Gmina

I

I

III

Zuzanna Bezak4f

Szymon Kondek 4e

Piotr Trzyszczyk

Marzena Styrylska

22.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Indywidualnym Narciarstwie Alpejskim

SP nr 1 Skawina

Gmina

I

I

III

MartynaWilk 6b

Oliwia Ślizowska 5b

Mateusz Doroz 6b

Marzena Styrylska

23.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Drużnowym Narciarstwie Alpejskim

SP nr 1 Skawina

Gmina

I

Martyna Wilk 6b

Aleksander Migdał 5b

Mateusz Doroz 6b

Marzena Styrylska

24.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Szymon Kondek 4f

Piotr Trzyszczyk

Marzena Styrylska

25.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Piłce Ręcznej

CKiS w Skawinie

Gmina

III

Zuzanna Bętkowska 6c

Martyna Gołdasz 6c

Julia Żmuda 6b

Aleksandra Kozanecka 6c

Zuzanna Kutermak 6b

Roksana Lepiarz 6a

Natalia Styrylska 6a

Martyna Wilk 6b

Kaja Prochownik 6c

Marzena Styrylska

26.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Zuzanna Bętkowska 6c

Julia Żmuda 6b

Martyna Wilk 6b

Lena Lupa 6b

Emilia Dąbrowska 5d

Kaja Prochownik 6c

Aleksandra Żmuda 6b

Dominika Szatko 6b

Marzena Styrylska

27.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Milena Blak 4d

Milena Brodłowicz 4e

Oliwia Ślizowska 5b

Nina Lupa 4b

Maja Sarzyńska 4a

Oliwia Pacułt 4e

Aleksandra Chodacka 4a

Marzena Styrylska

28.

Gminne Igrzyska

Dzieci w Unihokeju

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Aleksandra Żmuda 6b

Wiktoria Proficz 6d

Martyna Wilk 6b

Zuzanna Lachendro 6a

Zuzanna Kutermak 6b

Martyna Gołdasz 6c

Marzena Styrylska

29.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju

CKiS w Skawinie

Gmina

III

Natalia Nazim 8b

Natalia Rak 8a

Erika Stankowska 8a

Rozalia Piszczek 8a

Joanna Żylińska 7d

Julia Hawro 7b

Gabriela Maj 8d

Alicja Gumulak 7a

Gabriela Frydrych 8b

Wiktoria Waligóra 8a


Anna Wieczorek

30.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłce Siatkowej

CKiS w Skawinie

Gmina

udział

Jucha Lidia 8c

Natalia Rak 8a

Erika Stankowska 8a

Joanna Żylińska 7d

Julia Hawro 7b

Gabriela Frydrych 8b

Katarzyna Piekarska 8c

Zofia Hachlowska 8d

Maria Marcinowska 7b

Aleksandra Ślusarczyk 7b

Katarzyna Szczepaniak 7d

Anna Wieczorek

31.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Drużynowych

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Maria Marcinowska 7b

Natalia Rak 8a

Aleksandra Ślusarczyk 7b

Natalia Nazim 8b

Joanna Żylińska 7d

Anna Wieczorek

32.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Drużynowych

CKiS w Skawinie

Gmina

IV

Przemysław Kawaler 8b

Dominik Kmiecik 7c

Filip Kromski 7d

Jakub Madej 7c

Karol Majcher 8b

Michał Ryłko 8b

Anna Wieczorek

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS I-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKAWINIE W KONKURSACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Osiągnięcia uczniów klas I-III – konkursy wiedzy

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

laureat

Bartłomiej Rynia III e

mgr Bogusława Cora

2.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wynik bardzo dobry

Mateusz Kozana III e

mgr Bogusława Cora

3.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Milena Klimiuk II c

inż. Małgorzata Kania

7.

Gminny konkurs matematyczny

„Mały Matematyki”

SP w

gminny

I

Mateusz Kozana III e

mgr Bogusław Cora

Osiągnięcia uczniów klas I-III - konkursy artystyczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Ogólnopolski konkurs plastycznym „Jakie jest twoje kimono?"

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

ogólnopolski

II

Aleksandra Kucharczyk II b

mgr Barbara Milc

2.

63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Przestrzeń

powiatowy

II

Adam Kolasa iI b

mgr Renata Pachytel

6.

X Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Sacrosong

Zespół Szkół Katolickich

im. Jana Pawła II w Skawinie

gminny

I

Klasa II b

s. mgr Barbara Brzoza

7.

Konkurs plastyczny pt. „Czas wolny z Rodziną zawsze spędzamy, bardzo się mocno wszyscy kochamy” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Urząd Miasta i Gminy Skawina

gminny

III

Jakub Kopta III b

mgr Lucyna Tomczyk-Archacka

8.

Konkurs plastyczny pt. „Czas wolny z Rodziną zawsze spędzamy, bardzo się mocno wszyscy kochamy” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Urząd Miasta i Gminy Skawina

gminny

wyróżnienie

Amelia Nowak III b

mgr Lucyna Tomczyk-Archacka

10.

Konkurs plastyczny pt. „Czas wolny z Rodziną zawsze spędzamy, bardzo się mocno wszyscy kochamy” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Urząd Miasta i Gminy Skawina

gminny

wyróżnienie

Oliwier Sołtys III b

mgr Lucyna Tomczyk-Archacka

11.

Konkurs plastyczny

„Smoki, smoczki, smoczunie”

Biblioteka Pedagogiczna

W Skawinie

gminny

wyróżnienie

Martyna Bargiel III b

mgr Lucyna Tomczyk-Archacka

Osiągnięcia uczniów klas IV-VII - konkursy humanistyczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

Powiatowy Konkurs Literacki „Mój debiut”

Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie

powiatowy

II

Jakub Kowal kl. 6a

mgr Beata Milc

Małopolski Konkurs

Języka Angielskiego

Małopolski Kurator Oświaty

województwo małopolskie

etap rejonowy

Weronika Gurba

Alicja Kucik

mgr Anna Wójcik

mgr Agnieszka Bartyzel

Gminny Konkurs Polonistyczny pt. „Bliżej natury”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie

gminny

II

Julia Płonka kl. 6a

mgr Beata Milc

Gminny Konkurs Ortograficzny

Szkoła Podstawowa
w Woli Radziszowskiej

gminny

II

wyróżnienie

Weronika Gurba kl.7b

Gabriela Abramska kl.4f

Filip Jamróz kl. 5c

mgr Joanna Nowakowska – Satryjan

mgr Monika Kosek

mgr Anna Kolasa

„9 Gminne Spotkania
z Twórczością Noblistów”

Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie

gminny

II

Marlena Kot kl.6b

mgr Anna Kolasa

XI Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

gminny

wyróżnienie

Alicja Kucik kl. 7c

Laura Kowalska kl.7c

Weronika Gurba kl.7b

mgr Anna Wójcik

mgr Agnieszka Bartyzel

Gminny Konkurs językowo- czytelniczy pt. „Srebrne krzesło”

Zespół Szkół Katolickich

gminny

II

wyróżnienie

Alicja Kucik kl. 7c

Julia Płonka kl.6a

mgr Anna Wójcik

mgr Agnieszka Bartyzel

Gminny Konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim

Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie

gminny

wyróżnienie

Dominik Mincberger kl.6b

mgr Monika Cichowlas

Gminny Konkurs Piosenki
w Języku Angielskim

Szkoła Podstawowa
w Krzęcinie

gminny

II

Julia Zdeb kl. 6b

mgr Monika Cichowlas

Gminny Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej
i Miastach Partnerskich

Szkoła Podstawowa
w Wielkich Drogach
i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

gminny

wyróżnienie

Mikołaj Sokołowski kl. 5c

mgr Aneta Zdunek

Osiągnięcia uczniów klas IV-VII – konkursy wiedzowe - przedmioty ścisłe

Lp.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Małopolski Konkurs

Matematyczny

Małopolski Kurator Oświaty

województwo małopolskie

etap rejonowy

Weronika Gurba

Norbert Ożóg

Karol Majcher

Jan Goluch

Julia Płonka

Filip Kromski

mgr Piotr Okoń

mgr Piotr Okoń

mgr Piotr Okoń

mgr Piotr Okoń

mgr Justyna Micał,

mgr inż. Wiesława Ściężor

inż. Anna Nakoneczny

2.

Konkurs Matematyczny „Kangur”

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

ogólnopolski

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Oskar Sukta

Maksymilian Droździewicz

Jan Kulawik

Filip Jamróz

Mikołaj Sokołowski

Karol Sławiński

Julia Płonka

mgr Anna Warot

mgr Anna Warot

mgr Justyna Micał,

mgr inż. Wiesława Ściężor

mgr inż. Wiesława Ściężor,

mgr Piotr Okoń

mgr inż.Wiesława Ściężor,
mgr Piotr Okoń

mgr Justyna Micał

mgr Justyna Micał,

mgr inż.Wiesława Ściężor

3.

Konkurs „Alfik Matematyczny”

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

(13 w Małopolsce)

bardzo dobry

(17 w Małopolsce)

bardzo dobry

(31 w Małopolsce)

bardzo dobry

(54 w Małopolsce)

dobry

(71 w Małopolsce)

dobry

(76 w Małopolsce)

Jan Kulawik

Julia Płonka

Filip Jamróz

Karol Sławiński

Oskar Sukta

Maksymilian Droździewicz

mgr Justyna Micał,

mgr inż. Wiesława Ściężor

mgr Justyna Micał,

mgr inż. Wiesława Ściężor

mgr inż. Wiesława Ściężor,

mgr Piotr Okoń

mgr Justyna Micał

mgr Anna Warot

mgr Anna Warot,
mgr Aneta Sławińska

4.

Międzyszkolny konkurs „Krakowska Matematyka”

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli

Matematyki

województwo małopolskie

finalista

finalista

finalista

finalista

Maksymilian Droździewicz

Jan Kulawik

Justyna Barut

Filip Kromski

mgr Anna Warot,
mgr Aneta Sławińska

mgr inż. Wiesława Ściężor,

mgr Justyna Micał,

inż. Anna Nakoneczny

inż.Anna Nakoneczny

5.

Konkurs "Maks Matematyczny" – edycja IV (jesień)

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

(5 w woj.)

bardzo dobry

(10 w woj.)

bardzo dobry

(22 w woj.)

bardzo dobry

(12 w woj.)

Karol Sławiński

Mikołaj Sokołowski

Julia Płonka

Aleksander Wojtowicz

mgr Justyna Micał

mgr inż. Wiesława Ściężor, mgr Piotr Okoń

mgr Justyna Micał,

mgr inż. Wiesława Ściężor

mgr Piotr Okoń

6.

Konkurs "Maks Matematyczny" – edycja V (wiosna)

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

(5 w kraju, 1 w woj.)

bardzo dobry

(6 w woj.)

bardzo dobry

(11 w woj.)

bardzo dobry

(12 w woj.)

bardzo dobry

(2 w woj.)

bardzo dobry

(7 w woj.)

bardzo dobry

(10 w woj.)

bardzo dobry

(3 w woj.)

Karol Sławiński

Kamil Moskała

Mikołaj Sokołowski

Filip Jamróz

Tomasz Dubiel

Radosław Cisło

Mateusz Morawa

Norbert Ożóg

mgr Justyna Micał

mgr Justyna Micał

mgr inż. Wiesława Ściężor, mgr Piotr Okoń

mgr inż. Wiesława Ściężor, mgr Piotr Okoń

inż.Anna Nakoneczny

inż.Anna Nakoneczny

inż. Anna Nakoneczny

mgr Piotr Okoń

7.

Gminny Konkurs Matematyczny

SP w Zelczynie

gminny

1 miejsce

II miejsce

Jan Kulawik

Filip Jamróz

mgr Justyna Micał,

mgr inż. Wiesława Ściężor

mgr inż. Wiesława Ściężor,

mgr Piotr Okoń

8.

Konkurs Fotograficzny „Rola drzewa w bioróżnorodności”

SP w Rzozowie

gminny

1 miejsce

3 miejsce

Oskar Sukta

Krzysztof Drabik

mgr inż.Anna Jakubowska

mgr inż.Anna Jakubowska

9.

III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „W świecie materii i zjawisk przyrodniczych”

SP w Jaśkowicach

gminny

wyróżnienie

Laura Kowalska

mgr Agnieszka Porębska

Osiągnięcia uczniów klas IV-VII – konkursy artystyczne

Lp.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Konkurs plastyczny pt. „Zostańcie świętymi”

Gminna Biblioteka Publiczna w

Wawrzeńczycach.

powiatowy

II

Nadia Woźniak 6b

mgr Beata Sobczyk

2.

Konkurs plastyczny na logo

pt. „Dar serca”

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast (SSPM) w Skawinie

gminny

II

wyróżnienie

Jakub Kowal

Dominika Szatko

mgr Beata Sobczyk

3.

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach

gminny

wyróżnienie

Gabriela Sieradzka 6b

mgr Danuta Marcinowska

4.

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie

gminny

II

Julia Zdeb 6b

mgr Danuta Marcinowska

mgr Monika Cichowlas

5.

Gminny Festiwal Form Teatralnych „Melpomena 2018”

SP w Radziszowie

CKiS w Skawinie

gminny

II

Uczniowie klasy 7bi i 4e

mgr Joanna Nowakowska – Satryjam

mgr Monika Kosek

mgr Katarzyna Polus

mgr Danuta Marcinowska

6.

X Gminny Przegląd Piosenki Religijnej „Sacrosong 2018”

Zespół Szkół Katolickich

gminny

I

Anastazja Pazdan kl.4d

s. mgr Barbara Brzoza

Osiągnięcia uczniów klas I-VII – zawody sportowe

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

MSZS w Krakowie

Województwo

I

Szymon Poskróbek 5d

Jakub Podoba 5b

Franciszek Kurlit 7d

Kacper Kuflowski 7d

Jakub Madej 6c

Dominik Kmiecik 6c

Krzysztof Malinowski 6d

Bartłomiej Rybarczyk 6b

Kacper Janik 6b

Dawid Prochwicz 6d

Wojciech Kubla

2.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt

MSZS w Krakowie

Województwo

II

Joanna Żylińska 6d

Erika Stankowska 7a

Katarzyna Piekarska 7c

Julia Hawro 6b

Maria Marcinowska 6b

Natalia Rak 7a

Milena Łukasik 3f

Rozalia Piszczek 7a

Joanna Roszkowka

3.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych

MSZS w Krakowie

Województwo (finał wojewódzki)

IV

Alan Bernat 4e

Aleksander Migdał 4b

Oskar Sukta 4d

Piotr Trzyszczyk 4d

Dariusz Kamecki 3d

Wojciech Kubla

4.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Pływaniu Indywidualnym

MSZS w Krakowie

Województwo (finał wojewódzki)

III

Zuzanna Bętkowska 5c

(styl klasyczny)

Anna Wieczorek

5.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym

MSZS w Krakowie

Województwo

VI

Zuzanna Bezak 3f

Marzena Styrylska

7.

Rejonowe Igrzyska Dzieci w Minipiłce nożnej

PSZS w Krzeszowicach

MSZS w Krakowie

Rejon (półfinał wojewódzki)

I

Jakub Madej 6c

Maciej Bruzda 6c

Dominik Kmiecik 6c

Krzysztof Malinowski 6d

Dawid Prochwicz 6d

Jakub Górski 6d

Szymon Poskróbek 5d

Piotr Mitka 5d

Kacper Kuflowski 7d

Franciszek Kurlit 7d

Wojciech Kubla

9.

Rejonowe Igrzyska Dzieci w Minikoszykówce Dziewcząt

MSZS w Krakowie

Rejon – półfinał wojewódzki

II

Joanna Żylińska 6d

Alicja Gumulak 6d

Patrycja Wodniak 6d

Rozalia Piszczek 7a

Erika Stankowska 7a

Katarzyna Piekarska 7c

Natalia Rak 7a

Maria Marcinowska 6b

Julia Hawro 6b

Roksana Lepiarz 5a

Laura Kowalska 7c

Joanna Roszkowska

10.

Rejonowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt

MSZS w Krakowie

Rejon

II

Zuzanna Bezak 3f

Marzena Styrylska

15.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt

PSZS w Krzeszowicach, UKS „Jedynka”

Powiat

III

Gumulak Alicja 6d

Hawro Julia 6b

Marcinowska Maria 6b

Piekarska Katarzyna 7c

Piszczek Rozalia 7a

Rak Natalia 7a

Stankowska Erika 7a

Zylińska Joanna 6d

Marzena Styrylska

16.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Biegach Przełajowych Chłopców

PSZS w Krzeszowicach, UKS „Jedynka”


Powiat

I

Mateusz Doroz 5b

Piotr Mitka 5d

Szymon Poskróbek 5d

Krzysztof Malinowski 6d

Dominik Kmiecik 6c

Jakub Madej 6c

Francizek Kurlit 7d

Kacper Kuflowski 7d

Bartosz Wanat 5d

Wojciech Kubla

17.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Biegach Przełajowych Dziewcząt

UKS „Jedynka”

Powiat

V

Rozalia Piszczek 7a

Katarzyna Piekarska 7c

Julia Hawro 6b

Nadia Woźniak 6b

Maja Sochacka 5d

Wiktoria Surówka 6b

Jagoda Kaczmarczyk 5d

Maria Marcinowska 6b

Emilia Skop 5a

Zuzanna Lachendro 5a

Alicja Gumulak 6d

Joanna Roszkowska

18.

Powiatowy Turniej piłki nożnej – „Z podwórka na stadion”

o Puchar Tymbarku

MZPN w Krakowie

Powiat

II

Oskar Sukta 4d

Piotr Trzyszczyk 4d

Szymon Jezioro 4d

Szymon Poskróbek 5d

Piotr Mitka 5d

Podoba Jakub 5b

Mateusz Doroz 5b

Alan Bernat 4e

Kamil Tabor 4e

Paweł Madej

21.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Minikoszykówce Chłopców

PSZS w Krzeszowicach

Powiat

III

Kacper Kuflowski 7d

Jakub Madej 6c

Dominik Kmiecik 6c

Maciej Bruzda 6c

Janik Kacper 6b

Bartłomiej Rybarczyk 6b

Szymon Poskróbek 5d

Jakub Podoba 5b

Mateusz Doroz 5b

Krzysztof Malinowski 6d

Joanna Roszkowska

22.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych – klasyfikacja indywidualna

PSZS Krzeszowice, UKS Jedynka, CKiS w Skawinie

Powiat

IV

Emilia Dąbrowska 4d

Joanna Roszkowska

23.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Pływaniu Indywidualnym

MSZS Kraków

Powiat

I

I

II

III

III

Zuzanna Bętkowska 5c

Zuzanna Kutermak 5b

Jakub Jarosz 4b

Dariusz Kamecki 3d

Jakub Czajka 5d

Anna Wieczorek

24.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Pływaniu Drużynowym Dziewcząt

MSZS Kraków

Powiat

II

Zuzanna Bętkowska 5c

Zuzanna Kutermak 5d

Łucja Opyrchał 5c

Kaja Prochownik 5c

Martyna Gołdasz 5c

Martyna Wilk 5b

Anna Wieczorek

25.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Pływaniu Drużynowym Chłopców

MSZS Kraków

Powiat

I

Wojciech Gaweł 6b

Jakub Madej 6c

Jakub Czajka 5d

Mateusz Morawa 6b

Mateusz Doroz 5b

Igor Klimas 5a

Anna Wieczorek

26.

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Minipiłce ręcznej

PSZS w Krzeszowicach

Powiat

II

Joanna Żylińska 6d

Rozalia Piszczek 7a

Erika Stankowska 7a

Katarzyna Piekarska 7c

Natalia Rak 7a

Maria Marcinowska 6b

Julia Hawro 6b

Martyna Wilk 5b

Patrycja Wodniak 6d

Alicja Gumulak 6d

Julia Tenczew 5d

Laura Kowalska 7c

Joanna Roszkowska

27.

Powiatowe Igrzyska Dzieci
i Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim

SP nr 1 w Skawinie

CKiS w skawinie

Powiat

III

(rocznik 2007-2008)

III

(rocznik 2005-2006)

IV

(rocznik 2005-2006)

Aleksander Migdał 4b

Wojciech Gaweł 6b

Katarzyna Piekarska

Marzena Styrylska

29.

Gminne Igrzyska Dzieci w Mini-siatkówce Dziewcząt

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Grelewicz Katarzyna 6a

Gumulak Alicja 6d

Hawro Julia 6b

Marcinowska Maria 6b

Piekarska Katarzyna 7c

Piszczek Rozalia 7a

Rak Natalia 7a

Stankowska Erika 7a

Surówka Wiktoria 6b

Szczepaniak Katarzyna 6d

Ślusarczyk Aleksandra 6b

Żylińska Joanna 6d

Marzena Styrylska

32.

Gminne Igrzyska Dzieci w Mini-koszykówce Chłopców

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Łukasz Kasperczyk 6d

Kacper Kuflowski 6d

Franciszek Kurlit 6d

Maciej Pacułt 6b

Przemysław Kawaler 6b

Michał Ryłko 6b

Maciej Bruzda 5c

Jakub Madej 5c

Dominik Kmiecik 5c

Jakub Garlacz 6b

Karol Majcher 6b

Joanna Roszkowska

33.

Gminne Igrzyska Dzieci w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Szymon Poskróbek 5d

Jakub Podoba 5b

Franciszek Kurlit 7d

Kacper Kuflowski 7d

Jakub Madej 6c

Dominik Kmiecik 6c

Krzysztof Malinowski 6d

Bartłomiej Rybarczyk 6b

Kacper Janik 6b

Dawid Prochwicz 6d

Wojciech Kubla

34.

Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Gumulak Alicja 6d

Hawro Julia 6b

Marcinowska Maria 6b

Piekarska Katarzyna 7c

Piszczek Rozalia 7a

Rak Natalia 7a

Stankowska Erika 7a

Zylińska Joanna 6d

Marzena Styrylska

35.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Mateusz Doroz 5b

Piotr Mitka 5d

Szymon Poskróbek 5d

Krzysztof Malinowski 6d

Dominik Kmiecik 6c

Jakub Madej 6c

Francizek Kurlit 7d

Kacper Kuflowski 7d

Bartosz Wanat 5d

Joanna Roszkowska

36.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Michał Ryłko 6b

Przemysław Kawaler 6b

Kacper Kuflowski 6d

Jakub Madej 5c

Kacper Janik 5b

Dawid Prochwicz 5d

Mateusz Doroz 4b

Szymon Poskróbek 4d

Piotr Mitka 4d

Wojciech Kubla

37.

Gminny Turniej piłki nożnej

„ Z podwórka na stadio”

o Puchar Tymbarku

MZPN w Krakowie

Gmina

I

Oskar Sukta 4d

Piotr Trzyszczyk 4d

Szymon Jezioro 4d

Szymon Poskróbek 5d

Piotr Mitka 5d

Podoba Jakub 5b

Mateusz Doroz 5b

Alan Bernat 4e

Kamil Tabor 4e

Paweł Madej

38.

Gminne Igrzyska Dzieci w Mini-siatkówce Chłopców

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Bruzda Maciej 6c

Doroz Mateusz 5b

Kmiecik Dominik 6c

Kuflowski Kacper 7d

Kurlit Franciszek 7d

Madej Jakub 6c

Mateusz Morawa 6b

Płonka Wiktor 6b

Podoba Jakub 5b

Poskróbek Szymon 5d

Marzena Styrylska

39.

Gminne Igrzyska Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Alan Bernat 4e

Jakub Jarosz 4b

Aleksander Migdał 4b

Oskar Sukta 4d

Piotr Trzyszczyk 4d

Dariusz Kamecki 3d

Wojciech Kubla

40.

Gminne Igrzyska Dzieci w Minipiłce ręcznej

SP nr 2 w Skawinie

Gmina

I

Jakub Madej 6c

Dominik Kmiecik 6c

Maciej Bruzda 6c

Franciszek Kurlit 7d

Kacper Kuflowski 7d

Kacper Janik 6b

Bartłomiej Rybarczyk 6b

Krzysztof Malinowski 6d

Kamil Janik 6d

Szymon Poskróbek 5d

Wojciech Kubla

41.

Gminne Irzyska Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych

UKS Jedynka, CKiS w Skawinie

Gmina

III

Katarzyna Piekarska 7c

Maja Sochacka 5d

Julia Hawro 6b

Rozalia Piszczek 7a

Joanna Roszkowska

42.

Gminne Igrzyska Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych – klasyfikacja indywidualna

UKS Jedynka, CKiS w Skawinie

Gmina

I

Emilia Dąbrowska 4d

Joanna Roszkowska

43.

Gminne Biegi Przełajowe – rocznik 2007 – 2005 (dziewczęta)

CKiS w Skawinie

Gmina

I

II

III

III

IV

V

Emilia Dąbrowska 4d

Julia Hawro 6b

Katarzyna Piekarska 7c

Aleksandra Wołek 4d

Erika Stankowska 7a

Maria Marcinowska 6b

Joanna Roszkowska

44.

Gminne Biegi Przełajowe – rocznik 2010 – 2008 (dziewczęta)

CKiS w Skawinie

Gmina

II

III

Aleksandra Chodacka 3a

Milena Brodłowicz 3f

Anna Wieczorek

45.

Gminne Igrzyska Dzieci w Minipiłce ręcznej

SP nr 2 w Skawinie

Gmina

I

Joanna Żylińska 6d

Rozalia Piszczek 7a

Erika Stankowska 7a

Katarzyna Piekarska 7c

Natalia Rak 7a

Maria Marcinowska 6b

Julia Hawro 6b

Martyna Wilk 5b

Joanna Roszkowska

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKAWINIE W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Osiągnięcia uczniów klas I-III – konkursy wiedzowe

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Maksymilian Droździewicz

Agnieszka Zdeb

2.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

międzynarodowy

Dyplom za bardzo dobry wynik

Bartłomiej Rynia

Bogusława Cora

3.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

międzynarodowy

Dyplom za bardzo dobry wynik

Oskar Sukta

Agnieszka Zdeb

4.

Konkurs matematyczno – informatyczny „Bóbr”

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu

międzynarodowy

I miejsce w szkole

Maksymilian Droździewicz

Agnieszka Zdeb

5.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Oskar Sukta

Agnieszka Zdeb

Aneta Sławińska

6.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Mateusz Kozana

Bogusława Cora

7.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Bartłomiej Rynia

Bogusława Cora

8.

Twórczość M. Kownackiej

SP nr 4 w Skawinie

gminny

I

Dynamus Tymoteusz

Janus Igor

Sajdak Hanna

Renata Pachytel

9.

Sacrosong 2017

Zespół Szkół Katolickich

gminny

wyróżnienie

Piotr Dubiel

s. Barbara Brzoza

10.

Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem „Rozumiem, co czytam”

SP nr 1

szkolny

I/kl. II

Jamróz Szymon

Renata Wójcik

11.

Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem „Rozumiem, co czytam”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

II/kl. II

Palka Milena

Bugański Jakub

Elżbieta Tokarz

Renata Wójcik

12.

Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem „Rozumiem, co czytam”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

III/kl. II

Stanisław Bijan

Lucyna Tomczyk - Archacka

13.

Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem „Rozumiem, co czytam”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I/kl. III

Guzik Zuzanna

Wróbel Julia

Agnieszka Zdeb

Agnieszka Piskosz-Burek

14.

Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem „Rozumiem, co czytam”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

II/kl. III

Bargiel Daniel

Blus Dominika

Dorota Skowronek

Renata Pachytel

15.

Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem „Rozumiem, co czytam”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

III/kl. III

Goluch Michał

Prochwicz kinga

Sokołowski Filip

Wołek Aleksandra

Grażyna Król

Sylwia Kapuścińska

Grażyna Krol

Agnieszka Zdeb

16.

Szkolny Konkurs Ortografii

„Mistrz Ortografii”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I/kl. II

Kozana Mateusz

Bogusława Cora

17.

Szkolny Konkurs Ortografii

„Mistrz Ortografii”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

II/kl. II

Sekuła Patryk

Elżbieta Tokarz

18.

Szkolny Konkurs Ortografii

„Mistrz Ortografii”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I/kl. III

Liszka Anastazja

Grażyna Król

19.

Szkolny Konkurs ortograficzny

„Mistrz Ortografii”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

II/kl. III

Droździewicz Maksymilian

Agnieszka Zdeb

20.

Konkurs wiedzi – „Baśnie Andersena”

Grupa Wiekowa Kl. I-III

szkolny

I

Janiec Wiktor

Agnieszka Poniewska

21.

Konkurs wiedzi – „Baśnie Andersena

Grupa Wiekowa Kl. I-III

szkolny

II

Romek Małgorzata

Agnieszka Zdeb

22.

Konkurs wiedzi – „Baśnie Andersena

Grupa Wiekowa Kl. I-III

szkolny

III

Abramska Gabriela

Agnieszka Piskosz-Burek

Osiągnięcia uczniów klas I-III - konkursy artystyczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Świat wielkich i małych kotów

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka w Krakowie

międzynarodowy

wyróżnienie

Karolina Leśna

Renata Pachytel

2.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Lalka”

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

ogólnopolski

wyróżnienie

Anna Porębska

Grażyna Król

Beata Kurzdym

3.

II Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny „Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna”

Fundacja Sapere et Gaudere oraz SP w Poskwitowie

powiatowy

I

Karolina Leśna III b

Renata Pachytel

4.

II Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny „Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna”

Fundacja Sapere et Gaudere oraz Szkoła Podstawowa w Poskwitowie

powiatowy

wyróżnienie

Anna Porębska

Grażyna Król

Beata Kurzdym

5.

Konkurs plastyczny „Kalendarz Adwentowy”

SP nr 2

gminny

wyróżnienie

Adlewska Katarzyna

Ilona Jodlowska

6.

Konkurs plastyczny „Dobra rodzina – radości przyczyna”

w ramach XIV Imprezy Środowiskowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

UMiG Skawina,

Gimnazjum nr 1

gminny

III

Babiuch Julia

Sylwia Kapuscińska

7.

Konkurs fotograficzny ,,Świat pajęczaków”

SP w Rzozów

gminny

wyróżnienie

Tymoteusz Dymanus

Renata Pachytel

8.

Konkurs fotograficzny ,,Świat pajęczaków”

SP w Rzozów

gminny

wyróżnienie

Igor Janus

Renata Pachytel

9.

Konkurs fotograficzny ,,Świat pajęczaków”

SP w Rzozów

gminny

wyróżnienie

Karolina Leśna

Renata Pachytel

10.

Konkurs fotograficzny ,,Świat pajęczaków”

SP w Rzozów

gminny

wyróżnienie

Wiktoria Kurlit

Bogusława Cora

11.

Konkurs recytatorski „Poezja Karola Kolberga”

SP w Pozowicach

gminny

wyróżnienie

Adam Czyżycki

Agnieszka Zdeb

14.

Mistrz Recytacji 2017 roku

Czytelnia szkolna

szkolny

I

Bugańska Emilia

Pietrzyk Sebastian

Haligowska Zuzanna

Fliszewska Weronika

Joanna Olszewska

Barbara Milc, Olga Biedrawa

Agnieszka Poniewska

Grazyna Król

15.

Mistrz Recytacji 2017 roku

Czytelnia szkolna

szkolny

wyróżnienie

Dubiel Piotr

Badura Martyna

Kurlit Wiktoria

Babiuch Julia

Małgorzata Kania

Lucyna Tomczyk-Archacka

Bogusława Cora

Sylwia Kapuścińska

16.

Konkurs Pięknego Czytania

Czytelnia szkolna

szkolny

I

Porębska Anna

Grażyna Król

Beata Kurzdym

17.

Konkurs Pięknego Czytania

Czytelnia szkolna

szkolny

II

Sekuła Patryk

Elżbieta Tokarz

18.

Konkurs Pięknego Czytania

Czytelnia szkolna

szkolny

III

Pazdan Anastazja

Agnieszka Zdeb

19.

Konkurs Pięknego Czytania

Czytelnia szkolna

szkolny

wyróżnienie

Urbanek Natalia

Abramska Gabriela

Jamróz Szymon

Lucyna Tomczyk – Archacka

Agnieszka Piskosz-Burek

Renata Wójcik, Paulina Ścibor

20.

Konkurs plastyczny „Lech, Czech i …, postacie historyczne w podaniach i legendach”

Czytelnia szkolna

szkolny

I

Kucharczyk Hanna

Renata Pachytel

21.

Konkurs plastyczny „Lech, Czech i …, postacie historyczne w podaniach i legendach”

Czytelnia szkolna

szkolny

wyróżnienie

Rojek Gabriela

Mróz Weronika

Elżbieta Tokarz

Bogusława Cora

22.

Konkurs plastyczny na najbardziej oryginalna zakładkę do książki

Grupa wiekowa I-III

szklolny

wyróżnienie

Drabik Krzysztof

Agnieszka Poniweska

23.

Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater literacki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

I

Blak Milena

Renata Wójcik

Paulina Ścibor

24.

Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater literacki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

II

Haba Aleksander

Barbara Milc

25.

Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater literacki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

III

Kułach Joanna

Renata Wójcik

26.

Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater literacki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

wyróżnienie

Nikola Rudecka

Aleksandra Rams

Wojciech Skrzeczek

Jakub Bugański

Oliwier Węgrzynowicz

Weronika Folwarska

Olga Ostafin

Barbara Milc,

Olga Biedrawa

Agnieszka Poniewska,

Anna Mazur

Renata Wójcik

Paulina Ścibor

Renata Wójcik

Paulina Ścibor

Danuta Gunia

Danuta Gunia

Agnieszka Piskosz-Burek

27.

Konkurs plastyczny „Najbardziej oryginalna zakładka do książki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

I

Palka Milena

Rojek Gabriela

Elżbieta Tokarz

28.

Konkurs plastyczny „Najbardziej oryginalna zakładka do książki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

II

Pietrzyk Sebastian

Blak Milena

Barbara Milc,

Olga Biedrawa

Agnieszka Poniewska

29.

Konkurs plastyczny „Najbardziej oryginalna zakładka do książki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

III

Goluch Michał

Lis Małgorzata

Grażyna Król,

Beata Kurzdym

Barbarta Milc

30.

Konkurs plastyczny „Najbardziej oryginalna zakładka do książki”

Grupa wiekowa I-III

szkolny

wyróżnienie

Aleksander Haba

Mikołaj Szponder

Katarzyna Cichowlas

Aleksandra Hodacka

Kornelia Lorenc

Krzysztof Drabik

Karolina Leśna

Wiktoria Wuszczewska

Tymoteusz Dymanus

Tomasz Kędzior

Piotr Gargula

Barbara Milc

Barbara Milc

Barbara Milc

Elżbieta Tokarz

Bogusława Cora

Dorota Skowronek

Renata Pachytel

Renata Pachytel

Renata Pachytel

Renata Pachytel

Sylwia Kapuścińska

31.

Konkurs plastyczny pt. „Dzień z życia mądrego pieszego” - Komiks

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Tymoteusz Dymanus

Renata Pachytel

32.

Szkolny Konkurs kaligraficzny pt. „Złote Pióro Dyrektora Szkoły”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Karolina Leśna
Alan Bernat
Marika Jaworska

Agnieszka Zdeb

Sylwia Kapuścińska

Grażyna Król

Beata Kurzdym

33.

Konkurs plastyczny pt. „Hałas szkodzi zdrowiu”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Wiktoria Kurlit

Milena Klimiuk

Piotr Dubiel

Bogusława Cora

Małgorzata Kania

Małgorzata Skorus

Małgorzata Kania

Małgorzata Skorus

34.

Konkurs plastyczny pt. „Świąteczna kartka”

Miejski Dom Kultury
w Pabianicach

szkolny

I

Natalia Urbanek

Lucyna Tomczyk-Archacka

35.

Konkurs literacko-plastyczny pt. „Bożonarodzeniowe drzewko”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Emilia Bugańska

Wiktoria Chochół

Tymoteusz Dynamus

Anna Porębska

Kacper Załoga

Joanna Olszewska

Danuta Gunia

Renata Pachytel

Grażyna Król

Beata Kurzdym

Sylwia Kapuścińska

36.

Konkurs literacko-plastyczny pt. „Bożonarodzeniowe drzewko”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

II

Wiktoria Kapłan

Ariel Migdał

Aleksandra Chodacka

Wiktoria Załga

Angelika Waligóra

Jowita Babraj

Joanna Olszewska

Joanna Olszewska

Elżbieta Tokarz

Bogusława Cora

Dorota Skowronek

Renata Pachytel

37.

Konkurs literacko-plastyczny pt. „Bożonarodzeniowe drzewko”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

III

Kinga Szczygielska

Kacper Skinderowicz

Tomasz Kędzior

Kuba Piszczek

Zuzanna Guzik

Joanna Olszewska

Danuta Gunia

Renata Pachytel

Renata Pachytel

Agnieszka Zdeb

38.

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo na drodze” w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”

SP nr 1 w skawinie

szkolny

I

Kamil Tabor

Oliwia Pacułt

Sylwia Kapuścińska

Bogusława Cora

39.

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo na drodze” w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

II

Kacper Załoga

Małgorzata Rojek

Sylwia Kapuścińska

Agnieszka Zdeb

40.

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo na drodze” w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

III

Gabriel Rojek

Małgorzata Lis

Elżbieta Tokarz

Barbara Milc

Olga Biedrawa

41.

Konkurs plastyczny pt. „Kolory jesieni”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Katarzyna Adlewska

Małgorzata Kania

Małgorzata Skorus

42.

Konkurs plastyczny pt. „Kolory jesieni”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Nikola Rudecka

Barbara Milc

Olga Biedrawa

43.

Konkurs plastyczny pt. „Kolory jesieni”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

II

Aleksander Haba

Barbara Milc

Olga Biedrawa

44.

Konkurs plastyczny pt. „Kolory jesieni”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

III

Anna Schetyna

Barbara Milc

Olga Biedrawa

45.

Szkolny konkurs plastyczny pt. „Trzy świnki” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Piotr Dubiel

Małgorzata Kania

Małgorzata Skorus

46.

Szkolny konkurs plastyczny pt. „Trzy świnki” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Katarzyna Cichowlas

Barbara Milc

Olga Biedrawa

47

Szkolny konkurs plastyczny pt. „Trzy świnki” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I

Aleksander Huba

Barbara Milc

Olga Biedrawa

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI – konkursy wiedzowe- przedmioty humanistyczne

Lp.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

1. X Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

SP nr 1 w Skawinie

gminny

I miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

Weronika Gurba kl. 6b

Karol Majcher kl.6b

Alicja Kucik kl.6c

p. A. Bartyzel

p. P. Filipecka, p. A. Wójcik

2.

XIV Gminny Konkurs Polonistyczny

SP nr 4 w Skawinie

gminny

I miejsce

III miejsce

finalistka

Julia Płonka kl.5a

Roksana Nicieja kl.5d

Julia Sochacka kl.6a

p. B. Milc

p. A. Kolasa

p. M. Kosek

3.

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

Zespół Szkół
w Krzęcinie

gminny

I miejsce

wyróżnienie

Marika Jaworska kl,3 c

Hanna Sajdak kl.3b

p. A. Wójcik

4.

Gminny Konkurs Anglo – artystycznym Calligrams

SP nr 2 w Skawinie

szkolny

I miejsce

Martyna Odzimek kl.5b

p. P. Filipecka

5.

62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Gminny Ośrodek Kultury W Mogilanach

gminny

powiatowy

I miejsce

II miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie
w powiecie

Roksana Lepiarz kl. 4a

Marlena Kot kl.5b

Natalia Nazim kl. 6b

Nadia Piwowarczyk kl.5a

Roksana Lepiarz kl. 4a

p. E Kozłowska

p. A. Kolasa

p. E. Kozłowska

p. B. Milc

p. E. Kozłowska

6.

Gminne Forum Uczniów „Ja Europejczyk”

Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach Miasta Partnerskie Skawiny

gminny

wyróżnienie

Julia Guzik kl.

Monika Klus kl.6d

Damian Skupień kl.6c

p.P. Filipecka

7.

Gminny Konkurs Recytatorski

„Spotkania z twórczością literacką noblistów”

Gimnazjum nr 1 w Skawinie

gminny

8.

Powiatowy Konkurs Literacki „Mój Debiut”

Gimnazjum nr 1 w Skawinie

powiatowy

I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

Karol Majcher kl. 6b

Zuzanna Curzydło kl.6b

Barbara Błasiak kl. 6b

Daria Tyrkalska kl.6b

Julia Sochacka kl.6aa

p. E. Kozłowska

p. M. Kosek

9.

17 Gminny Konkurs „Mistrz Ortografii 2017”

Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej

gminny

I miejsce

II miejsce

II miejsce

Wyróżnienie

Filip Jamróz kl.4c

Mikołaj Sokołowski kl.4c

Weronika Gurba kl.6b

Karol Majcher kl.6b

p. A. Kolasa

p. E. Kozłowska

10.

Gra czytelnicza „Krasnoludy, trolle i elfy na bibliotecznych półkach”

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

gminny

II miejsce

III miejsce

Weronika Gurba kl.6b

Karol Majcher kl. 6b

Igor Mirewicz kl.6b

Maria Marcinowska kl.5b

Gabriela Sieradzka kl.5b

Aleksandra Ślusarczyk kl.5b

p. E. Kozłowska

p. A. Kolasa

11.

II Dyktando Skawińskie

Urząd Miasta i Gminy Skawina

gminny

I miejsce

Weronika Gurba kl.6b

p. E. Kozłowska

12.

Gminny Konkurs Językowo-Czytelniczy

ZSK w Skawinie

gminny

wyróżnienie

Julia Płonka kl.5a

p. P. Filipecka

Dyktando z języka angielskiego dla klas 4-6

Szkoła Języków Obcych Helen Doron, SP 1, Miejską Bibliotekę Publiczną

gminny

II miejsce/IV kl.

I miejsce/V kl.

III miejsce/V kl.

I miejsce/VI kl.

III miejsce/VI kl.

Dominika Szatko kl.4b Dominik Mincberger kl.5b Roksana Nicieja kl.5d

Weronika Gurba kl.6b
Alicja Kucik kl.6ci

p. A. Bartyzel

p. P. Filipecka

p. M. Cichowlas

p. A. Wójcik

14.

Konkurs Recytatorski „Gram w zielone- co mi w duszy gra”

Biblioteka Szkolna SP1

szkolny

I miejsce

Gabriela Sieradzka kl.5b

p. A. Kolasa

15.

Konkurs pięknego czytania

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I miejsce

II miejsce

wyróżnienie

Gabriela Sochacka kl.5b

Tomasz Dubiel kl. 5d

Emilia Folk kl.4c

p. A. Kolasa

16.

Szkolny Konkurs „Mistrz Czytelnictwa”

SP nr 1 w Skawinie

szkolny

I miejsce

II miejsce

Maja Sochacka kl.4d

Paweł Sitko kl.5b

p. E. Kozłowska

p. A. Kolasa

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI – konkursy wiedzowe - przedmioty ścisłe

Lp.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Małopolski Konkurs

Matematyczny

Kuratorium Oświaty w Krakowie

województwo małopolskie

etap rejonowy

Julia Guzik

Anna Nakoneczny

2.

Konkurs „Alfik Matematyczny”

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

bardzo dobry

Julia Płonka

Filip Jamróz

Justyna Micał,

Wiesława Ściężor

Wiesława Ściężor , Piotr Okoń

3.

Międzyszkolny konkurs „Krakowska Matematyka”

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli

Matematyki

województwo małopolskie

laureat

finalista

finalista

finalista

Filip Jamróz

Julia Płonka

Julia Guzik

Mikołaj Sokołowski

Wiesława Ściężor , Piotr Okoń

Justyna Micał,

Wiesława Ściężor

Anna Nakoneczny

Wiesława Ściężor , Piotr Okoń

4.

Konkurs "Maks Matematyczny"

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

Mikołaj Sokołowski

Karol Sławiński

Filip Jamróz

Julia Płonka

Weronika Gurba

Norbert Ożóg

Wiesława Ściężor , Piotr Okoń

Justyna Micał

Wiesława Ściężor , Piotr Okoń Justyna Micał,

Wiesława Ściężor

Piotr Okoń

Piotr Okoń

5.

Konkurs Matematyczny „Kangur”

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

ogólnopolski

nagroda I stopnia

nagroda I stopnia

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Filip Jamróz

Julia Płonka

Jan Kulawik

Karol Sławiński

Mikołaj Sokołowski

Wiesława Ściężor , Piotr Okoń

Justyna Micał,

Wiesława Ściężor

Justyna Micał,

Wiesława Ściężor

Justyna Micał

Wiesława Ściężor , Piotr Okoń

6.

Gminny Konkurs Matematyczny

SP w Zelczynie

gminny

1 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

Weronika Gurba

Julia Guzik

Julia Płonka

Piotr Okoń

Anna Nakoneczny

Justyna Micał,

Wiesława Ściężor

7.

Gminny Konkurs

Przyrodniczy

„Tajemnice Kosmosu”

SP w Jaśkowicach

gminny

wyróżnienie

wyróżnienie

Norbert Ożóg

Monika Klus

Agnieszka Porębska

Agnieszka Porębska

8.

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny

„Na ratunek Ziemi”

SP w Trąbkach

wojewódzki

1 miejsce

Michał Kozana

Agnieszka Porębska

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI – konkursy artystyczne

Lp.

Międzynarodowy Konkurs „Koty małe i duże”

MDK, Kraków,

ul. Grunwaldzka

międzynarodowy

III

Maciej Szynkarczuk VId

Beata Sobczyk

1.

I Ogólnopolski Konkurs Lalek

Biblioteka i Dom Kultury w Gromadkach

ogólnopolski

I(kat.lalek artystycznych)

I(kat.lalek z bajki)

II(kat.lalek z bajki)

wyróżnienia

Maciej Szynkarczuk VId

Amelia Liskiewicz VId

Małgorzata Ożóg VIb

Oliwier Chrostek VIb

Julia Kotula VId

Anna Porębska IIIc

Beata Sobczyk

2.

Ogólnopolski Konkurs pt. „Obrazki z Sienkiewicza”

patronat enatora RP

p. Marka Pęka

ogólnopolski

Nagroda główna

Nadia Woźniak Vb

Beata Sobczyk

3.

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda
w kolorach”

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie

ul. Grunwaldzka

międzynarodowy

III

Maciej Szynkarczuk VId

Beata Sobczyk

4.

Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej

Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach

UMiG Skawina (pod patronatem Burmistrza)

gminny

wyróżnienia

klasa Vd

klasa IIIe

Beata Sobczyk

5.

Międzyświetlicowy Konkurs „Kalendarz Adwentowy”

Szkoła Podstawowa nr 2

gminny

II(ind.)

I(grup.)

Katarzyna Adlewska Ia

Mikołaj Szponder Ib

Małgorzata Romek IIId

Samanta Kamecka IId

Dariusz Kamecki IId

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

6.

Plenerowa akcja pt. „Skawiński Zamek Kazimierza Wielkiego”

Muzeum Regionalne w Skawinie

gminny

II

Oliwia Lisowska Va

Krzysztof Abramski Va

Wiktor Zawadzki Va

Beata Sobczyk

7.

Gminne Warsztaty Profilaktyczne

Szkoła Podstawowa w Zelczynie

UMiG Skawina (pod patronatem Burmistrza)

gminny

II

III

Julia Rumińska VIc

Julia Płonka Va

Jakub Kowal Va

Krzysztof Abramski Va

Oliwia Lisowska Va

Beata Sobczyk

8.

Konkurs Szopki Nowoczesnej i Tradycyjnej

CHOK przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie

gminny

udział

uczniowie od Ido VI klasy

MiG Skawina

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

SP w Krzęcinie

gminny

II

wyróżnienie

Marika Jaworska IIIc

Hanna Sajdak IIIb

Danuta Marcinowska

Dzieci bajki ilustrują.

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

gminny

II

Damian Skupień

Beata Sobczyk

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

SP w Wielkich Drogach

gminny

wyróżnienie

Marlena Kot Vb

Danuta Marcinowska

Szkolny konkurs Informatyczny „Pisanka Wielkanocna”

SP nr 1 (nauczyciele informatyki)

szkolny

I

II

III

Karol Goluch Ic

Weronika Folwarska IIIf

Amelia Friedel IIIb

Agata Michałuszek

Aneta Sławińska

Konkurs wokalny „Śpiewający Anioł”

świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Weronika Mróz IIe

Małgorzata Romek IIId

Anastazja Pazdan IIId

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Panek- Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

Konkurs plastyczny „Barwy Jesieni”

świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Nikola Rudecka Ib

Katarzyna Adlewska Ia

Piotr Gargula IIIb

Anna Schetyna Ib

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Panek- Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik


Konkurs „Kartka dla mamy”

świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Tomasz Spólnik IId

Samanta Kamecka IId

Kajetan Battek Vd

Dawid Prochwicz Vd

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Panek - Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

Konkurs „Wiosenna sałatka”

świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Katarzyna Adlewska Ib

Julia Knapik 1a

Bartłomiej Banek 1a

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Panek- Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

Konkurs recytatorski „Dla mamy”

świetlica szkolna

szkolny

I

Nadia Piwowarczyk Va

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Panek Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

„Kółko i krzyżyk”

świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Dariusz Kamecki IId

Przemysław Kułach

Tomasz Spólnik IId

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

Konkurs plastyczny „Portret mojego przyjaciela”

świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Krytian Grojec IIIe

Joanna Kułach IId

Samanta Kamecka IId

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

Konkurs plastyczny „Kolorowy ptak”

świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Katarzyna Adlewska Ib

Hanna Wójcik 1b

Lena Ziółkowska IIc

Małgorzata Jeleń

Kamila Kubas

Elżbieta Kobylarczyk

Katarzyna Polus

Katarzyna Kozik

Osiągnięcia uczniów klas I-VI – zawody sportowe

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu indywidualnym dziewcząt i chłopców

PSZS w Krzeszowicach, UKS „Jedynka”

powiatowy

I

II

III

III

Zuzanna Bętkowska 4c

Igor Mirewicz 6b

Zuzanna Kutermak 4b

Jakub Czajka 4d

Paulina Traczyk

2.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu drużynowym chłopców

PSZS w Krzeszowicach, UKS „Jedynka”

powiatowy

III

Mateusz Doroz 4b

Jakub Czajka 4d

Igor Klimas 4a

Adrian Pałka 4b

Wojciech Gaweł 5b

Igor Mirewicz 6b

Bartłomiej Moskała 6d

Karol Hojny 6b

Kamil Moskała 4a

Paulina Traczyk

3.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym dziewcząt

CKiS w Skawinie

powiatowy

I

Zuzanna Bezak IIf

Paulina Traczyk

4.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej

PSZS w Krzeszowicach

powiatowy

II

Joanna Żylińska 5d

Natalia Nazim 6b

Katarzyna Piekarska 6c

Agnieszka Czopkiewicz 6c

Zofia Hachlowska 6d

Erika Stankowska 6a

Aleksandra Porębska 6d

Martyna Wsołek6c

Rozalia Piszczek 6a

Joanna Roszkowska

5.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim

PSZS w Krzeszowicach

„Skimka” Skawina

powiatowy

I

II

III

Katarzyna Piekarska 6c

Mateusz Doroz 4b

Wojciech Gaweł 5b

Marzena Styrylska

6.

Turniej piłki nożnej - Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku kategoria

U-12

MZPN w Krakowie

powiatowy

I

Kurlit Franciszek 6d

Szymon Poskróbek 4d Prochwicz Dawid 5d

Kuflowski Kacper 6d

Janik Kacper 5b

Madej Jakub 5c Kmiecik Dominik 5c Bruzda Maciej 5c Kurowski Maciej 5c

Podoba Jakub 4b

Paweł Madej

7.

Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym dziewcząt

MOS Wieliczka

rejonowy

III

Zuzanna Bezak IIf

Paulina Traczyk

8.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym dziewcząt

CKiS w Skawinie

gminny

I

Zuzanna Bezak IIf

Paulina Traczyk

9.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini-siatkówce dziewcząt

CKiS w Skawinie

gminny

III

Natalia Nazim 6b

Joanna Żylińska 5d

Marta Dudek 6b

Natalia Rak 6a

Gabriela Frydrych 6b

Erika Stankowska 6a

Katarzyna Piekarska 6c

Zofia Hachlowska 6d

Julia Hawro 5b

Czopkiewicz Agnieszka 6c

Paulina Traczyk

10.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt

CKiS w Skawinie

gminny

II

Maja Sochacka 4d

Kaja Prochownik 4c

Zuzanna Bętkowska 4c

Nadia Woźniak 5b

Maria Marcinowska 5b

Julia Hawro 5b

Katarzyna Piekarska 6c

Zofia Hachlowska 6d

Agnieszka Czopkiewicz 6c

Joanna Roszkowska

11.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej

CKiS w Skawinie

gminny

I

Joanna Żylińska 5d

Natalia Nazim 6b

Katarzyna Piekarska 6c

Agnieszka Czopkiewicz 6c

Zofia Hachlowska 6d

Erika Stankowska 6a

Aleksandra Porębska 6d

Martyna Wsołek6c

Rozalia Piszczek 6a

Joanna Roszkowska

12.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini-koszykówce dziewcząt

CKiS w Skawinie

gminny

II

Natalia Nazim 6b

Marta Dudek 6b

Gabriela Frydrych 6b

Rozalia Piszczek 6a

Wiktoria Waligóra 6a

Sandra Rachwał 6b

Zofia Hachlowska 6d

Monika Klus 6d

Katarzyna Piekarska 6c

Aleksandra Porębska 6d

Agnieszka Czopkiewicz 6c

Joanna Roszkowska

13.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini-piłce ręcznej dziewcząt

SP Nr 2 w Skawinie

gminny

II

Natalia Nazim 6b

Julia Guzik 6d

Monika Klus 6d

Zofia Hachlowska 6d

Agnieszka Czopkiewicz 6c

Małgorzta Ożóg 6b

Gabriela Frydrych 6b

Katarzyna Piekarska 6c

Marta Dudek 6b

Joanna Żylińska 5d

Joanna Roszkowska

14.

Gminny Przegląd Form Tanecznych „Zadziw Świat Tańcem”

Gimnazjum Nr 1 Skawinie

gminny

Wyróżnienie

Aleksandra Porębska 6d

Agnieszka Czopkiewicz 6c

Gabriela Maj 6d

Zofia Hachlowska 6d

Kamila Kurowska 6c

Alicja Kucik 6c

Julia Guzik 6d

Iwona Guzik 6d

Martyna Wsołek 6c

Zuzanna Bruzda 6c

Joanna Roszkowska

15.

Gminne Wiosenne Biegi Przełajowe

CKiS w Skawinie

gminny

I

III

II

III

II

Zuzanna Lachendro 4a

Jagoda Kaczmarczyk 4d

Alicja Gumulak 5c

Joanna Żylińska 5d

Katarzyna Piekarska 6c

Joanna Roszkowska

16.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini-koszykowej chłopców

CKiS w Skawinie

gminny

II

Łukasz Kasperczyk 6d

Kacper Kuflowski 6d

Franciszek Kurlit 6d

Maciej Pacułt 6b

Przemysław Kawaler 6b

Michał Ryłko 6b

Maciej Bruzda 5c

Jakub Madej 5c

Dominik Kmiecik 5c

Jakub Garlacz 6b

Karol Majcher 6b

Joanna Roszkowska

17.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim

„Skimka” Skawina

gminny

III

Tomasz Śliwa 6d

Marzena Styrylska

18.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju dziewcząt

CKiS w Skawinie

gminny

II

Czopkiewicz Agnieszka 6c Dudek Marta 6b

Frydrych Gabriela 6b Hachlowska Zofia 6d Nazim Natalia 6b

Piszczek Rozalia 6a

Rak Natalia 6a

Stankowska Erika 6a

Waligóra Wiktoria 6a

Żylińska Joanna 5d

Marzena Styrylska

19.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju chłopców

CKiS w Skawinie

gminny

III

Michał Ryłko 6b

Karol Majcher 6b

Maciej Pacułt 6b

Igor Mirewicz 6b

Bartłomiej Moskała 6d

Mikołaj Dziobek 3c

Wojciech Kubla

20.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców

CKiS w Skawinie

gminny

II

Michał Ryłko 6b

Przemysław Kawaler 6b

Kacper Kuflowski 6d

Jakub Madej 5c

Kacper Janik 5b

Dawid Prochwicz 5d

Mateusz Doroz 4b

Szymon Poskróbek 4d

Piotr Mitka 4d

Wojciech Kubla

21.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach drużynowych klasy III-IV

CKiS w Skawinie

gminny

II

Jakub Jarosz 3b

Kuba Piszczek 3b

Mateusz Doroz 4b

Jakub Podoba 4b

Piotr Mitka 4d

Bartłosz Wanat 4d

Wojciech Kubla

22.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach drużynowych klasy V-VI

CKiS w Skawinie

gminny

II

Franciszek Kurlt 6d

Kacper Kuflowski 6d

Przemysław Kawaler 6b

Michał Ryłko 6b

Jakub Madej 5c

Szymon Poskróbek 4d

Wojciech Kubla

23.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach indywidualnych

CKiS w Skawinie

gminny

II

III

Przemysław Kawaler 6d

Franciszek Kurlit 6d

Wojciech Kubla

24.

Gminne Wiosenne Biegi Przełajowe

CKiS w Skawinie

gminny

I

II

I

II

III

Jakub Madej 5c

Dawid Prochwicz 5d

Szymon Poskróbek 4d

Piotr Mitka 4d

Bartosz Wanat 4d

Wojciech Kubla

25.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców klasy V

CKiS w Skawinie

gminny

I

Jakub Madej 5c

Dominik Kmiecik 5c

Kacper Janik 5b

Bartłomiej Rybarczyk 5b

Wojciech Gaweł 5b

Krzysztof Malinowski 5d

Dawid Prochwicz 5d

Tomasz Dubiel 5d

Wojciech Kubla

26.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców klasy VI

CKiS w Skawinie

gminny

I

Franciszek Kurlit 6d

Paweł Michniak 6d

Kacper Kuflowski 6d

Przemysław Kawaler 6b

Michał Ryłko 6b

Igor Sromek 6a

Daniel Wierzbicki 6d

Wojciech Kubla

27.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt klasy VI

CKiS w Skawinie

gminny

I

Joanna Żylińska 5d

Natalia Nazim 6b

Katarzyna Piekarska 6c

Agnieszka Czopkiewicz 6c

Zofia Hachlowska 6d

Erika Stankowska 6a

Monika Klus 6d

Rozalia Piszczek 6a

Joanna Roszkowska

28.

Turniej piłki nożnej - Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku kategoria

U-10

MZPN w Krakowie

gminny

II

Kamil Tabor 3e

Alan Bernat 3e

Szymon Jezioro 3f

Piotr Trzyszczyk 3f

Jarosz Jakub 3b

Jakub Piszczek 3b

Migdal Aleksander 3b

Gaborek Igor 4a

Moskała Kamil 4a

Paweł Madej

29.

Turniej piłki nożnej - Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku kategoria

U-12

MZPN w Krakowie

gminny

I

Kurlit Franciszek 6d Szymon Poskróbek 4d

Prochwicz Dawid 5d

Kuflowski Kacper 6d

Janik Kacper 5b

Madej Jakub 5c

Kmiecik Dominik 5c

Bruzda Maciej 5c

Kurowski Maciej 5c

Podoba Jakub 5b

Paweł Madej

30.

Turniej Halowej Piłki nożnej

Klas III

CKiS w Skawinie

gminny

II

Bernat Alan 3e

Tabor Kamil 3e

Piotr Trzyszczyk 3f

Piszczek Jakub 3b

Jarosz Jakub 3b

Dubiel Bartosz 3f

Milc Dawid 3f

Jezioro Szymon 3f

Paweł Madej

31.

Turniej Halowej Piłki nożnej

Klas IV

CKiS w Skawinie

gminny

II

Tymoteusz Prochownik 4c

Jamróz Filip 4c

Mirek Tomasz 4a

Poskróbek Szymon 4d

Mitka Piotr 4d

Kulawik Jan 4b

Podoba Jakub 4b

Górszczak Miłosz 4b

Doroz Mateusz 4b

Paweł Madej

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKAWINIE W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Osiągnięcia uczniów klas I-III – konkursy wiedzowe

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Filip Jamróz kl. III c

Małgorzata Skorus

Anna Ryczek

Piotr Okoń

2.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Sokołowski Mikołaj III b

Małgorzata Skorus

Anna Ryczek

Piotr Okoń

3.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Kulawik Jan III b

Barbara Milc

4.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Droździewicz Maksymilian II d

Agnieszka Zdeb

5.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Sukta Oskar II d

Agnieszka Zdeb

6.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Jezioro Szymon II d

Agnieszka Zdeb

7.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„KANGUR”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Toruniu

międzynarodowy

wyróżnienie

Goluch Michał II c

Grażyna Król

Beata Kurzdym

8.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

dyplom za bardzo dobry wynik

I m. w szkole/kl. II

Oskar Sukta II d

Agnieszka Zdeb

9.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

dyplom za dobry wynik

II m. w szkole/kl. II

Olga Ostafin II f

Agnieszka Piskorz - Burek

10.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

dyplom za dobry wynik

III m. w szkole/kl.II

Maks Droździewicz II d

Agnieszka Zdeb

11.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

dyplom za dobry wynik

I m. w szkole/kl. III

Mikołaj Sokołowski III c

Małgorzata Skorus

Anna Ryczek

12.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

dyplom za dobry wynik

II m. w szkole/kl. III

Filip Jamróz III c

Małgorzata Skorus

Anna Ryczek

13.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

dyplom za dobry wynik

III m. w szkole/kl.III

Moskała Kamil III a

Ilona Jodłowska

14.

Alfik Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

dyplom za dobry wynik

IV m. w szkole/ kl.III

Jan Kulawik III b

Barbara Milc

15.

Internetowy konkurs Max Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

wynik bardzo dobry

Filip Jamróz III c

Małgorzata Skorus

Anna Ryczek

Piotr Okoń

16.

Internetowy konkurs Max Matematyczny

Łowcy talentów Jersz

ogólnopolski

wynik dobry

Karol Sławiński III b

Barbara Milc

Osiągnięcia uczniów klas I-III - Konkursy artystyczne

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

gminny

I

Roksana Lepiarz

Ilona Jodłowska

2.

I Gminny Konkurs Regionalno - Plastyczny „Kolbergowskie Strofy”

SP Pozowice

gminny

I

Adam Romek

Agnieszka Zdeb

3.

VII Gminny Konkurs Piosenki w Języku Angielskiej

SP Krzęcin

gminny

I

Hanna Sajdak

Renata Pachytel

4.

Konkurs szopek bożonarodzeniowych

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie

gminny

III

Mateusz Mazurkiewicz

Renata Pachytel

5.

I Gminny Konkurs Regionalno - Plastyczny „Kolbergowskie Strofy”

SP Pozowice

gminny

III

Maja Sochacka

Małgorzata Kania

6.

VII Gminny Konkurs Piosenki w Języku Angielskiej

SP Krzęcin

gminny

wyróżnienie

Małgorzata Romek

Agnieszka Zdeb

7.

I Gminny Konkurs Regionalno - Plastyczny „Kolbergowskie Strofy”

SP Pozowice

gminny

wyróżnienie

Tomasz Moskała

Ilona Jodłowska

8.

Konkurs szopek bożonarodzeniowych

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie

gminny

wyróżnienie

Wiktoria Wuszczewska

Oliwia Ślizowska

Renata Pachytel

9.

I Gminny Konkurs Regionalno - Plastyczny „Kolbergowskie Strofy”

SP Pozowice

gminny

wyróżnienie

Natalia Styrylska

Ilona Jodłowska

10.

I Gminny Konkurs Regionalno - Plastyczny „Kolbergowskie Strofy”

SP Pozowice

gminny

wyróżnienie

Julia Sarad

Małgorzata Kania

Osiągnięcia uczniów klas I-III - Konkursy sportowe

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Turniej o puchar Tymbarka

U-8 dziewcząt

PZPN, sponsor Tymbark

wojewódzki

I

Milena Łukasik

Danuta Gunia

2.

II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie stołowym – kat. Skrzatek

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

wojewódzki

II

Zuzanna Bezak

Danuta Gunia

3.

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Skrzatek – gra podwójna w tenisie stołowym

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

wojewódzki

II

Zuzanna Bezak

Danuta Gunia

4.

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Skrzatek – gra pojedyncza w tenisie stołowym

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

wojewódzki

II

Zuzanna Bezak

Danuta Gunia

5.

III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie stołowym – kat. Skrzatek

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

wojewódzki

III

Zuzanna Bezak

Danuta Gunia

6.

Wiosenne Biegi Przełajowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

I m. kl. II

Kuba Piszczek II b

Renata Pachytel

Paulina Traczyk

7.

Wiosenne Biegi Przełajowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

I m. kl. III

Szymon Poskróbek III d

Małgorzata Kania

8.

Turniej szermierski

Mielecki Turniej Szermierki

gminny

I

Klaudiusz Kazek

Monika Bobula

Beata Kozina

9.

Wiosenne Biegi Przełajowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

II m. kl. I

Damian Kamecki I d

Monika Bobula

Beata Kozina

10.

Wiosenne Biegi Przełajowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

II m. Kl. III

Maja Socha III d

Małgorzata Kania

Paulina Traczyk

11.

Turniej Halowej Piłki Nożnej

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

II

Miłosz Górszczak

Mateusz Doroz

Jakub Podoba

Piotr Mitka

Szymon Poskróbek

Kamil Tabor

Alan Bernat

Paweł Madej

12.

Zawody szachowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

II

Michał Goluch

Paulina Traczyk

13.

Mikołajki Pływackie –

25 m stylem klasycznym

Gminne Mikołajki Pływackie – Gmina Zabierzów

gminny

II

Joanna Kułach

Monika Bobula

Beata Kozina

14.

Wiosenne Biegi Przełajowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

III m. kl. III

Jakub Podoba III b

Barbara Milc

Paulina Traczyk

15.

Wiosenne Biegi Przełajowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

gminny

III m. kl. I

Patryk Brodłowicz I e

Bogusława Cora

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI – konkursy wiedzowe- przedmioty humanistyczne

Lp.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

1. VIII Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 1

gminny

II miejsce

wyróżnienie

Ewa Kuberska, Nikola Ożóg kl.6b

Mateusz Battek, Igor Nowicki kl. 6b

p. M. Kulawik,

p. P. Filipecka

2.

Międzyszkolny Konkurs Językowo – Czytelniczy „Siostrzeniec Czarodzieja” Clive Staples Lewis

Zespół Szkół Katolickich w Skawinie

gmina

III miejsce

Mateusz Battek kl.6b

p. M. Kulawik

3.

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

Zespół Szkół w Krzęcinie

gmina

I miejsce

wyróżnienie

Hanna Sajdak kl.2b

Małgorzata Romek kl.2d

p. A. Woyciechowska

p. A. Wójcik

4.

Szkolny „Konkurs na najbardziej oryginalny kaligram w języku angielskim”

SP1

szkoła

I miejsce

Tomasz Balon kl.4d

p. P. Filipecka

5.

61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Gminny Ośrodek Kultury W Mogilanach

gmina

powiat

I miejsce

III miejsce

gminie

III miejsce w gminie oraz wyróżnienie w powiecie

RoksanaLepiarz kl. 2 a

Klaudia Nazim kl.VIa

Alicja Barłowska kl. 5a

p. E Kozłowska

p. E. Kozłowska

p. A. Kosek,

6.

Gminny Konkurs Wiedzy o Miastach Partnerskich Skawiny i Unii Europejskiej

Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach

gmina

I miejsce

Bartłomiej Piwowarczyk

Igor Nowicki kl. 6b

p. A. Woyciechowska

7.

Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkania z twórczością literacką noblistów”

Gimnazjum nr 1 w Skawinie

gmina

I miejsce

Alicja Barłowska kl.5a

p. M. Kosek

8.

16 Gminny Konkurs „Mistrz Ortografii 2016”

Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej

gmina

wyróżnienie

Weronika Gurba kl.5b

p. E. Kozłowska,

9.

Konkurs Recytatorski „Co w trawie piszczy”

Szkoła Podstawowa nr 1

szkoła

I miejsce

II miejsce

II miejsce egzek.

Mateusz Kozek VI d Gabriela Sieradzka kl.4b

Norbert Ożóg Vb

p. E. Kozłowska

p. A. Kolasa

p. E. Kozłowska

10.

Gminny Konkurs Regionalny „Moja Mała Ojczyzna”

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

gmina

II miejsce

Ewa Kuberska, Jakub Barcik, Nikola Ożóg, Adam Foszcz, Klaudia Kotula kl. 6b

p. J. Nowakowska-Satryjan

p. M. Kosek

11.

XII Gminny Konkurs Polonistyczny „Tajemnice ukrytych skarbów”

Szkoła Podstawowa nr 4

gmina

wyróżnienie

Katarzyna Piekarska kl.5 ci

p. M. Kosek

12.

Szkolny Konkurs Mitologiczny „Z wizytą na Olimpie”

Szkoła Podstawowa nr 1

szkoła

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Hanna Karaś kl. 6e

Maciej Such kl.6a

Paulina Skrzyńska kl. 6d

p. J. N-Satryjan

p. E. Kozłowska

13.

III Przegląd Małych Form teatralnych „Inspiracje”

KSM Archidiecezja Krakowska

gmina

wyróżnienie

Katarzyna Piekarska kl. 5ci

p. E.Baran

14.

Konkurs Pięknego czytania

Szkoła Podstawowa nr 1

szkoła

mistrz pięknego czytania

Nadia Piwowarczyk kl. 4a

p. A. Kolasa

15.

Szkolny Konkurs „Mistrz Czytelnictwa”

Szkoła Podstawowa nr 1

szkoła

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Hanna Karaś kl.6e

Alicja Barłowska kl. 5a

Paulina Skrzyńska kl. 6d

p. J. N-Satryjan

p. M. Kosek

p. E. Kozłowska

16.

Gminny Konkurs Literacki – mój debiut „ Inni, a tacy sami”

Gimnazjum nr1

gmina

wiersz: I miejsce

II miejsce

opowiadanie:

I miejsce

III miejsce

wyróżnienie

Hanna Karaś kl. 6e

Bartłomiej Piwowarczyk kl. 6b

Alicja Kucik kl. 5c

Julia Sochacka kl. 5a

Zofia Hachlowska kl. 5d

p. J. Nowakowska – Satryjan

p. M. Kosek

p. M. Kosek

p. B. Milc

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI – konkursy wiedzowe - przedmioty ścisłe

Lp.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Małopolski Konkurs

Matematyczny

Kuratorium Oświaty w Krakowie

województwo małopolskie

finalista

finalista

Mateusz Battek

Igor Nowicki

Justyna Micał

Justyna Micał

2.

Małopolski Konkurs

Przyrodniczy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

województwo małopolskie

etap rejonowy

Julia Korzeniowska

Ewa Kuberska

Nikola Ożóg

Barbara Łopata

Agnieszka Porębska

Agnieszka Porębska

3.

Konkurs „Alfik Matematyczny”

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry

bardzo dobry

Julia Płonka

Mateusz Battek

Anna Nakoneczny

Justyna Micał

4.

Międzyszkolny konkurs „Krakowska Matematyka”

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli

Matematyki

województwo małopolskie

laureat

laureatka

finalista

finalista

Mateusz Battek

Julia Płonka

Igor Nowicki

Karolina Guzik

Justyna Micał

Anna Nakoneczny

Justyna Micał

Anna Nakoneczny

5.

Konkurs "Maks Matematyczny"

Łowcy Talentów „Jersz”

ogólnopolski

bardzo dobry, IV

w Polsce, 1 w woj.

dobry, 13 w woj.

dobry, 16 w woj.

dobry, 19 w woj.

dobry, 14 w woj.

Mateusz Battek

Igor Nowicki

Norbert Ożóg

Karol Majcher

Dominik Kmiecik

Justyna Micał

Justyna Micał

Piotr Okoń

Piotr Okoń

Piotr Okoń

6.

Konkurs Matematyczny „Kangur”

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

ogólnopolski

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Julia Płonka

Norbert Ożóg

Mateusz Battek

Anna Nakoneczny

Piotr Okoń

Justyna Micał

7.

Gminny Konkurs Matematyczny

SP w Zelczynie

gminny

1 miejsce

3 miejsce

Mateusz Battek

Igor Nowicki

Justyna Micał

Justyna Micał

8.

Gminny Konkurs

Przyrodniczy

„Ciało człowieka”

SP w Jaśkowicach

gminny

wyróżnienie

wyróżnienie

Julia Korzeniowska

Julia Płonka

Barbara Łopata

Agnieszka Porębska

9.

Gminny Konkurs

Przyrodniczy

„W rytmie pór roku”

Gimnazjum nr 2 w Skawinie

gminny

2 miejsce

Julia Korzeniowska

Ewa Kuberska

Nikola Ożóg

Barbara Łopata

Agnieszka Porębska

Agnieszka Porębska

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI – konkursy artystyczne

43.

Ogólnopolski Konkurs „Upominek dla zwierzaka”

MDK Kraków

Ogólnopolski

III

Wyróżnienie

Wyróznienie

Oliwia Budek Va

Małgorzata Ożóg Vb

Wiktoria Kupiec Vb

Beata Sobczyk

44.

Wojewódzki Konkurs „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

KW Straży Pożarnej

Wojewódzki

III

Hubert Gruca Va

Beata Sobczyk

45.

Gminny Konkurs Plastyczny „Cała jesteś w skowronkach”

SP1

Gminny

II

Martyna Odzimek IVb

Beata Sobczyk

46.

Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej

Parafia Miłosierdzia Bożego w Skawinie

miasto Skawina

I

Maciej Szynkarczuk Vd

Beata Sobczyk

47.

Najpiękniejsza Palma Wielkanocna

Parafia Miłosierdzia Bożego w Skawinie

miasto Skawina

I

Tomasz Dubiel IVd

Beata Sobczyk

48.

Konkurs Plastyczny w ramach imprezy „Zachowaj trzeźwy umysł”- „Razem z rodziną wybieram zdrowie”

UMiG Skawina

miasto Skawina

II

III

Martyna Wsołek Vc

Zuzanna Curzydło

Beata Sobczyk

49.

Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie oczami aktorów ze Środowiskowego Domu Samopomocy”

ŚDS

miasto Skawina

I

Tomasz Dubiel IVd

Joanna Żylinska IVd

Katarzyna Szczepaniak IVd

Beata Sobczyk

50.

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

SP w Krzęcinie

Gmina

I

Wyróżnienie

Hanna Sajdak IIb

Małgorzata Romek IId

Danuta Marcinowska

51.

Konkurs Małych Form Teatralnych

CHOK przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie

wojewódzki

Wyróżnienie

Katarzyna Piekarska Vc

Danuta Marcinowska

52

Szkolny Konkurs Plastyczny „Bajkowe Postacie”

Świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Ewelina Bujak Ia

Samanta Kamecka Id

Karolina Nęcek Ia

Urszula Jagodzińska

Anna Najder

Sylwia Surówka

Kamila Kubas

53.

Szkolny Konkurs „Piosenka o mamie”

Świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Magdalena Nazim IIe

Samanta Kamecka Id

Gabriela Abramska IIf

Anna Najder

Sylwia Surówka

Urszula Jagodzińska

Kamila Kubas

54.

Szkolny
Konkurs Układania Puzzli

Świetlica szkolna

szkolny

I

II

III

Piotr Trzyszczyk IId

Przemysław Kułach IIb

Dariusz Kamecki Id

Anna Najder

Sylwia Surówka

Urszula Jagodzińska

Kamila Kubas

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI – zawody sportowe

L.p.

Forma/tytuł

Organizator

Zasięg

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel prowadzący

1.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Halowej

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Jakub Barcik 6b

Bartłomiej Piwowarczyk 6b

Mikołaj Kolasa 6d

Kamil Cichoń 6d

Patryk Musiał 6d

Katański Miłosz 6b

Patryk Szczęsny 6c

Jakub Wrzoszczyk 5b

Mikołaj Gruca 6d

Wojciech Kubla

2.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Halowej

PSZS w Krzeszowicach

Powiat

II

Jakub Barcik 6b

Bartłomiej Piwowarczyk 6b

Mikołaj Kolasa 6d

Kamil Cichoń 6d

Patryk Musiał 6d

Katański Miłosz 6b

Patryk Szczęsny 6c

Michał Ryłko 5b

Mikołaj Gruca 6d

Wojciech Kubla

3.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Bartłomiej Moskała 5d

Franciszek Kurlit 5d

Wojciech Kubla

4.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych

PSZS w Krzeszowicach

Powiat

II

Bartłomiej Moskała 5d

Franciszek Kurlit 5d

Wojciech Kubla

5.

PZU Festiwal Biegów Krynica 2015- Bieg Małopolski

Fundacja Instytut Studiów

Wschodnich

Województwo

IV

V

Bartłomiej Moskała 5d

Jakub Barcik 6b

Wojciech Kubla

6.

XVI Edycja Turnieju „Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbarku”

PZPN

Gmina

I

Dawid Prochwicz 4d

Krzysztof Malinowski 4d

Maciej Bruzda 4c

Jakub Madej 4c

Dominik Kmiecik 4c

Franciszek Kurlit 5d

Bartłomiej Moskała 5d

Kacper Kuflowski 5d

Daniel Wierzbicki 5d

Wojciech Kubla

7.

Gminny Turniej Piłki Ręcznej

o Puchar Dyrektora SP nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie

Gmina

I

Kolasa Mikołaj 6d

Moskała Bartłomiej 5d

Kurlit Franciszek 5d

Nowicki Igor 6b

Piwowarczyk Bartłomiej 6b

Stokłosa Karol 6b

Wrona Maksymilian 6b

Brodłowicz Mikołaj 6b

Rosek Adrian 6d

Musiał Patryk 6d

Wojciech Kubla

8.

Wiosenne Biegi Przełajowe

klas V

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Bartłomiej Moskała 5d

Wojciech Kubla

9.

Wiosenne Biegi Przełajowe

klas V

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Przemysław Kawaler 5b

Wojciech Kubla

10.

Wiosenne Biegi Przełajowe

klas IV

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Jakub Madej 4c

Wojciech Kubla

11.

Wiosenne Biegi Przełajowe

klas IV

CKiS w Skawinie

Gmina

III

Dawid Prochwicz 4d

Wojciech Kubla

12.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Mikołaj Kolasa 6d

Karol Stokłosa 6b

Franciszek Kurlit 5d

Patryk Szczęsny 6c

Bartłomiej Piwowarczyk 6b

Przemysław Kawaler 5b

Maksymilian Wrona 6b

Mikołaj Brodłowicz 6b

Maksymilian Ożóg 6b

Wojciech Kubla

13.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych

CKiS w Skawinie

UKS Jedynka w Skawinie

Gmina

I

Jakub Madej 4c

Kacper Janik 4b

Wiktor Zawadzki 4a

Bartłomiej Moskała 5d

Franciszek Kurlit 5d

Przemysław Kawaler 5b

Remigiusz Madej 6d

Maksymilian Ożóg 6b

Miłosz Katański 6b

Wojciech Kubla

14.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych

CKiS w Skawinie

UKS Jedynka w Skawinie

Powiat

I

Jakub Madej 4c

Kacper Janik 4b

Wiktor Zawadzki 4a

Bartłomiej Moskała 5d

Franciszek Kurlit 5d

Przemysław Kawaler 5b

Remigiusz Madej 6d

Maksymilian Ożóg 6b

Miłosz Katański 6b

Wojciech Kubla

15.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach

CKiS w Skawinie

Gmina

I

Bartłomiej Piwowarczyk 6b

Paulina Traczyk

16.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach

CKiS w Skawinie

Powiat

II

Bartłomiej Piwowarczyk 6b

Paulina Traczyk

17.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Michał Goluch II c

Paulina Traczyk

18.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym Dziewcząt

CKiS w Skawinie

UKS Jedynka - Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Powiat

II

Zuzanna Szłapa IVd

Paulina Traczyk

19.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym Chłopców

CKiS w Skawinie

UKS Jedynka - Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Powiat

III

Igor Mirewicz Vb

Paulina Traczyk

20.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Drużynowym Dziewcząt

CKiS w Skawinie

UKS Jedynka - Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Powiat

III

Zuzanna Szłapa VId

Alicja Michalec VId

Gabriela Wołek VId

Aleksandra Stępska VId

Alicja Barłowska Va

Julia SochackaVa

Julia Płonka IVa

Katarzyna Piekarska Vci

Paulina Traczyk

21.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Drużynowym Chłopców

CKiS w Skawinie

UKS Jedynka - Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Powiat

I

Wojciech Gaweł IVb

Dawid Dzięcioł IVb

Łukasz Raźniak IVa

Bartłomiej Moskała Vd

Tomasz Śliwa Vd

Igor Mirewicz Vb

Karol Hojny Vb

Jakub Madej IVci

Paulina Traczyk

22.

XVI Edycja Turnieju „Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbarku”

PZPN

Powiat

I

Dawid Prochwicz 4d

Krzysztof Malinowski 4d

Maciej Bruzda 4c

Jakub Madej 4c

Dominik Kmiecik 4c

Franciszek Kurlit 5d

Bartłomiej Moskała 5d

Kacper Kuflowski 5d

Daniel Wierzbicki 5d

Paulina Traczyk

23.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt

CKiS w Skawinie

Gmina

III

Zuzanna Szłapa VId

Seda Stachura IVd

Alicja Michalec VId

Natalia Nazim Vb

Emilia Kubas VIa

Aleksandra Domagalska VIa

Izabela Bizowska VIci

Alicja Włodarczyk VIa

Paulina Mudyn VIa

Natalia Krawczyk IVa

Karolina Rumińska IVa

Paulina Traczyk

24.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt

CKiS w Skawinie

Gmina

II

Zuzanna Szłapa VId

Julia Korzeniowska VId

Seda Stachura VId

Natalia Szymańska VIa

Izabela Bizowska VIci

Katarzyna Piekarska Vci

Paulina Traczyk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl