Z życia szkoły

 

Kalendarz imprez, różnorodnych uroczystości, wszelkich akcji jest w Jedynce niezwykle bogaty i zróżnicowany. Cały czas coś ciekawego się u nas dzieje. Niektóre wydarzenia już na trwale wpisały się w szkolny grafik, stając się naszą tradycją. Co roku przybywają nam nowe. Trudno je wszystkie wymienić, dlatego prezentujemy krótki przewodnik po najważniejszych, szkolnych imprezach i wydarzeniach.

Wrzesień

Ogólnopolska akcja "Sprzątanie świata"

Uczniowie wszystkich klas biorą udział w całorocznej zbiórce surowców wtórnych, oraz w konkursach o tematyce związanej z ochroną środowiska. Akcja ma na celu pobudzenie świadomości ekologicznej młodego człowieka i wywołanie codziennych, naturalnych odruchów proekologicznych.

Październik

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Po niespełna dwóch miesiącach nauki pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej stają się pierwszoklasiści, którzy z tej okazji przygotowują program artystyczny, by zaprezentować świeżo zdobyte umiejętności.

Integracja klas czwartych w Zawoi

Uczniowie klas IV, z okazji przejścia do drugiego etapu kształcenia, wraz ze swoimi wychowawcami, wyjeżdżają do Zawoi na trzydniową wycieczkę integracyjną. Tam wspaniale się bawią, uczestnicząc w wielu atrakcyjnych przedsięwzięciach.

Listopad

Małopolski Konkurs Humanistyczny, Małopolski Konkurs Języka Angielskiego,
Małopolski Konkurs Matematyczny...

Późną jesienią rozpoczynają się zmagania w licznych konkursach przedmiotowych. Warto wyróżnić tu „Alfika” - matematyczny konkurs niezwykle popularny wśród naszych uczniów, wymagający posiadania nie tylko wiedzy matematycznej, lecz także zdolności logicznego myślenia i umiejętności dokonywania optymalnych wyborów. W Alfiku co roku odnosimy liczne sukcesy.

Grudzień

Jasełka, kolędowanie

Oczywiście w okolicy Świąt Bożego Narodzenia w świąteczny nastrój wprowadza nas Koncert Bożonarodzeniowy, podczas którego uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami śpiewają najpiękniejsze kolędy polskie. Organizowane są również jasełka. Inicjatorem powstania tej ponad 20 – letniej (sic!) tradycji oraz jej wieloletnim organizatorem był ksiądz Jan Jakubiec. Pracę jego kontynuują katecheci oraz nauczyciele z naszej szkoły, natomiast aktorami są uczniowie, którzy podchodzą do tego przedsięwzięcia z ogromnym zaangażowaniem.

Styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Każdego roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w zbiórce pieniędzy na rzecz chorych dzieci i osób starszych. Nie tylko zbieramy pieniądze na ten szczytny cel, ale nasi obdarzeni licznymi talentami uczniowie występują podczas Wielkiego Finału Orkiestry.

Luty

Dzień Patrona Szkoły – Mikołaja Kopernika

Dzień Patrona obfituje w liczne występy, zabawy, zawody sportowe i prezentacje.

Marzec

Pasowanie na czytelnika, Dzień Otwarty,
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

Biblioteka szkolna przyjmuje pod swoje skrzydła pierwszoklasistów pasując ich na czytelników, a szkoła otwiera swoje wrota, organizując „Dzień Otwarty”. Przyszli uczniowie wraz z rodzicami mogą zwiedzić naszą placówkę i zobaczyć, jak wyglądają sale lekcyjne, biblioteka, czytelnia czy świetlica, a także uczestniczyć w rożnych zabawach edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli.

Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudza organizowany także w marcu Kangur. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. W tym samym dniu uczniowie 28 krajów biorących udział w Konkursie rozwiązują te same zadania. Międzynarodowe matematyczne wyzwanie podejmuje zwykle ok. 40 uczniów naszej szkoły.

Maj

Zielone Szkoły

W majowym wiele klas wyjeżdża na wycieczki oraz zielone szkoły, by poznać ciekawe zakątki naszego kraju, jego mniej znane tradycje, lokalna historię. Jest to zapewne najbardziej atrakcyjna dla uczniów forma edukacji.

Czerwiec

Samorząd, zakończenie roku szkolnego

W czerwcu odbywają się wybory do samorządu szkolnego poprzedzone intensywną kampanią. Wybory te uczą dzieci reguł demokracji i kształtują postawy zaangażowania w sprawy najbliższego otoczenia.

Staje się coraz cieplej i w końcu nastaje dzień, gdy w czerwcu słyszymy ostatni przed wakacjami dzwonek. Na kończącym rok szkolny apelu najlepszym uczniom wręczane są nagrody i listy pochwalne, natomiast ich rodzicom listy gratulacyjne. [zobacz zakończenie roku szkolnego 2013/2014], a częścią artystyczną żegnani są najstarsi wychowankowie, opuszczający mury naszej szkoły.

Oprócz wymienionych stałych przedsięwzięć, Szkoła Podstawowa nr 1 co roku podejmuje wiele akcji, mających na celu wszechstronny rozwój naszych uczniów, nie tylko intelektualny, ale także:

• kulturalny – organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe (teatr, kino, muzea, itp.), które pozwalają naszym uczniom zetknąć się z kulturą wyższą i poszerzać wiedzę na temat otaczającego świata.

• społeczny- dzięki działalności dobroczynnej (zbiórka funduszy w ramach akcji „Adopcja na odległość”, „Góra grosza” czy rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt), ale także poprzez udział w obchodach Światowego Dnia Autyzmu

• zdrowotny - uczestniczymy w projektach „Nasza szkoła strefą ciszy” czy „Owoce i warzywa”, „Program dla szkół” w ramach których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu dbania o słuch czy zdrowego odżywiania.

do góry

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl