Z historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

 

Szkoła Podstawowa nr 1 ma już ponad 50 lat. Ta okrągła rocznica jest doskonałą okazją do poczynienia wielu podsumowań, do przyjrzenia się historii Szkoły, słowem do powspominania i snucia miłych refleksji. Ważniejsze jest jednak chyba spojrzenie w przyszłość. XXI wiek i zmiany jakie z sobą przyniósł, jak: wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, zniknięcie granic czy gwałtowny rozwój sieci internetowej, stanowi wyzwanie dla nas wszystkich, a więc także dla szkół, które muszą przygotowywać swoich absolwentów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w świecie wielu kultur i języków, w którym wiedza jest podstawą egzystencji. Te przygotowania rozpoczynają się już na etapie szkoły podstawowej.

Szkołę otwarto 3 września 1963 roku, a jej pierwszym kierownikiem został pan Jan Kowalczyk. Kolejni szefowie „Jedynki” to Jerzy Franas, Roman Ficek, Zofia Gładyś, Marek Wrzoszczyk, Bolesław Kurek, Helena Grabowska oraz pełniąca obecnie tę funkcję Hanna Szczerbak.

Charakterystyczny, trzypiętrowy gmach przy ulicy Korabnickiej był świadkiem wielu wzruszających, zabawnych bądź podniosłych wydarzeń. Warto, choć na chwilę, zerknąć w przeszłość, by bodaj niektóre z nich sobie przypomnieć.

W 1971 roku wybudowano, w czynie społecznym, boisko sportowe do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Stworzenie lepszych warunków do rozwoju fizycznego uczącej się tu młodzieży dało jej szansę na bardzo szybkie osiągnięcie sukcesu sportowego. Już w 1972 roku bowiem w zawodach koszykówki i siatkówki skawińskich szkół, „Jedynka” zajęła jedno z czołowych miejsc kwalifikując się do rozgrywek powiatowych, a w końcu wojewódzkich.

W 1979 roku powstał w szkole zespół muzyczno – wokalny „Fistułki”. Jego założycielem był nauczyciel muzyki pan mgr Lech Grela. Zespół nie tylko uświetniał swoimi występami wszelkie szkolne imprezy okolicznościowe, ale także brał udział w licznych międzyszkolnych, a także zagranicznych festiwalach i konkursach. W 1980 roku Zespół zajął trzykrotnie pierwsze miejsca w międzynarodowych przeglądach zespołów muzycznych na Węgrzech oraz w NRD.

Wykorzystanie potencjału młodzieży pozwoliło na aktywną działalność ZHP i drużyn zuchowych. Działały one w szkole przez kilkanaście lat, a ich opiekunką była pani mgr Otylia Pająk.

Rok szkolny 1973/74 otwarł przed uczniami nowe możliwości wykazania się zdobytą wiedzą. Właśnie wtedy po raz pierwszy odbyły się olimpiady przedmiotowe. Najzdolniejsi brali udział w eliminacjach szkolnych, miejskich i powiatowych. Wśród nagrodzonych znalazło się dziewięciu uczniów i jeden zespół z „Jedynki”. Szkoła może zresztą poszczycić się całym zastępem olimpijczyków, finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na przestrzeni lat.

Kolejnym ważnym rokiem w historii szkoły był rok 1980 Właśnie wtedy uroczyście przekazano „Jedynce” sztandar. Na tej podniosłej i jakże ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości gościli przedstawiciele władz oświatowych, miejskich, delegacje skawińskich zakładów pracy.

Do ważnych elementów historii należy zaliczyć dwukrotną organizację przez Szkołę Małopolskiego Konkursu Matematyczno–Przyrodniczego w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007. Dyrektor Szkoły – mgr inż. Hanna Szczerbak została przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Nauczyciele matematyki i przyrody Szkoły opracowali testy merytoryczne do wszystkich trzech etapów Konkursu oraz uczestniczyli w pracach Komisji Wojewódzkiej. W murach Szkoły odbył się dwukrotnie finał wojewódzki i Gala Laureatów z udziałem laureatów, Małopolskiego Kuratora Oświaty i zaproszonych gości.

W szkole od zawsze organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy dzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami związanymi z pracą bądź niezwykłymi przeżyciami.
W 1994 roku w ramach imprezy Samorządu Szkolnego „100 pytań do…” odbyło się spotkanie z ówczesnym dziennikarzem Radia RMF FM Piotrem Metzem. Natomiast gwiazdą Jesiennego spotkania z Jedynką w 2004 roku był krakowski bard – Andrzej Sikorowski z Grupy Pod Budą, który uświetnił piknik swoim występem. W 2002 roku szkołę odwiedził kierowca rajdowy Leszek Kuzaj, który zapoznał słuchaczy z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa na drodze.

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów to zresztą wizytówka szkoły, w której zatrudniona jest pani pełniąca funkcję strażnika na przejściu dla pieszych. Pomaga ona dzieciom pokonać bezpiecznie drogę do i ze szkoły. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to jedyna osoba w gminie sprawujące te ważną rolę.

Ostatnie lata funkcjonowania szkoły to wiele cennych inicjatyw i zrealizowanych projektów, dalsze jej modernizowanie. Wystarczy wspomnieć, że 2 października 2004 r. szkoła jako pierwsza w gminie została uhonorowana Certyfikatem Szkoła z klasą, nadanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Otrzymanie tego prestiżowego tytułu poprzedził cały rok wytężonej pracy wielu nauczycieli. Ukoronowaniem sukcesu był Festiwal Nauki Zrozumieć Świat, na którym Szkoła przedstawiła bogaty dorobek uczniów i pedagogów. W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła uzyskała certyfikat Szkoła z klasą 2.0, potwierdzający umiejętność posługiwania się przez uczniów i nauczycieli technologiami informacyjno–komunikacyjnymi. Duża różnorodność konkursów i prezentacji ukazała wielki potencjał intelektualny i artystyczny dzieci oraz ich ogromne zaangażowanie.

W roku 2004 ustanowiono nową, świetną tradycję. Kapituła złożonas z Dyrektora Szkoły, nauczycieli i uczniów przyznaje tytuł Przyjaciela Szkoły ludziom, którzy swoim działaniem wspierają działalność placówki. Do tej pory Honorowymi Przyjaciółmi Szkoły zostali: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Adam Najder, Pan Jacek Krupa– Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Stanisław Chmielek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, ksiądz kardynał Franciszek Macharski, Pani Kazimiera Stochel– Prezes Banku Spółdzielczego w Skawinie, Pan Mirosław Góralski– Prezes NPA Skawina, Pan Marcin Kuflowski – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radny Andrzej Bobula, Pani Urszula Wiącek– Fundacja „Dar Serca” Skawina, liczne grono sojuszników Szkoły oraz rodziców: Pani Grażyna Koń, Pan Marek Cichoń, a ponadto Stanisław Słuszniak, Jerzy Gurba, Karol Jezioro, Janusz Morawski, Sławomir Jaworski, Urszula Gigoń, Ryszard Majdzik, Grzegorz Pietrzko i Piotr Pietrzko.

Kolejną cykliczną akcją są pikniki Jesienne spotkania z Jedynką. Piknik jest formą promocji szkoły, okazją do pozyskania życzliwych sponsorów, a charakteryzuje go niezliczona ilość atrakcji. Występy artystyczne uczniów, rozgrywki sportowe pomiędzy rodzicami a nauczycielami, licytacje cennych przedmiotów, to tylko niektóre z nich. To bardzo cenna inicjatywa, gdyż poprzez wspólną zabawę jednoczy całe środowisko szkolne, ale przede wszystkim pozwala zebrać fundusze na liczne, a palące potrzeby Szkoły. Zbierano już pieniądze np. na wyposażenie Ogródka Radości dla dzieci najmłodszych, a w minionym roku na modernizację boisk szkolnych. Jesienią ma także miejsce inne niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka – ślubowanie klas pierwszych. Jest ono przygotowywane z wielką starannością i rozmachem, dzięki czemu pierwszoklasiści mogą poczuć się naprawdę wyjątkowo jako nowi uczniowie Szkoły.

W styczniu corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W lutym lub marcu obchodzimy Dzień Patrona Szkoły. Dzień ten obfituje w liczne występy, zabawy, zawody sportowe i prezentacje. Co kilka lat z okazji okrągłej rocznicy istnienia szkoły Dzień Patrona ma szczególnie uroczysty charakter. W roku szkolnym 1998/1999 obchodziliśmy 35 rocznicę powstania naszej Szkoły. Imprezą kończącą obchody było zorganizowanie po raz pierwszy Biegu Sztafetowego o Puchar Dyrektora Szkoły, w którym wzięło udział 14 szkół z Miasta i Gminy Skawina oraz uczniowie z zaprzyjaźnionych krakowskich podstawówek. Od tego momentu bieg taki odbywa się każdego roku, a patronat nad nim sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. W biegu biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Miasta i Gminy Skawina oraz powiatu krakowskiego oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych miast partnerskich np. z Roztok. Formuła Biegu została poszerzona o udział drużyn dorosłych: nauczycieli, rodziców, ratowników basenu Camena CKiS w Skawinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej– Skawina Korabniki II.

Szkoła wydaje też własną gazetkę – „Orbitę” powstałą w 2000 roku. Jest ona następczynią gazetki „EBA”, która wychodziła w latach 1996–1999. „Orbita” jest dwumiesięcznikiem i liczy 8 stron. Redagują ją uczniowie biorący udział w zajęciach dziennikarskich.

Warto podkreślić, że grono pedagogiczne wraz z uczniami bierze udział w akcji charytatywnej Świąteczna Paczka, pomagając najuboższym dzieciom z naszej szkoły i nie tylko. Nauczyciele i uczniowie jako wolontariusze zbierają żywność i potrzebne artykuły, a następnie dostarczają je potrzebującym.

Następną niezwykłą imprezą, są wystawiane od wielu lat jasełka. Te wspaniałe, niezwykle starannie przygotowywane przez wiele miesięcy przedstawienia, są doskonałą okazją do zaprezentowania i rozwijania licznych uczniowskich talentów czy to wokalnych, czy to aktorskich. Dzieci z wielkim zapałem uczestniczą w wielogodzinnych próbach i przygotowaniach. Jasełka dają wszak każdemu szansę na wystąpienie przed ogromną
i wymagającą publicznością: na jasełkach bywali i przedstawiciele skawińskiego samorządu,i licznych stowarzyszeń, a nawet sam kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Jasełka rozwijają dziecięcą wyobraźnię, kształtują świat wartości i dają okazję, by zabłysnąć małym gwiazdom.

„Jedynka” to szkoła stale i regularnie odnosząca sukcesy sportowe i to w wielu dziedzinach. Nie jest to dzieło przypadku, ale świadomej i konsekwentnej postawy Dyrektora i nauczycieli wuefistów, którzy do wychowania fizycznego przywiązują tak samo wielką wagę jak do pedagogiki i nauki. Sport służy wszak nie tylko poprawianiu kondycji fizycznej, ale również kształtowaniu charakterów i właściwych postaw młodych ludzi. Nic więc dziwnego, że od roku szkolnego 2007/2008 przyznawana jest nowa nagroda przez Dyrektora Szkoły, panią mgr inż. Hannę Szczerbak. Dotychczas nagradzano tylko ucznia, który imponował wiedzą, teraz Nagroda Dyrektora trafia również do najlepszego sportowca.

Te liczne inicjatywy sprawiają, że „Jedynka” jest szkołą barwną, atrakcyjną i ciekawą. Szkołą, w której każde dziecko może znaleźć coś dla siebie, coś, czemu warto poświecić nawet swój wolny od zajęć lekcyjnych czas. Jest to jednak przede wszystkim placówka znakomicie ucząca, regularnie osiągająca bardzo dobre wyniki w nauczaniu, co potwierdza m.in. coroczny sprawdzian klas szóstych, w którym uczniowie Szkoły zawsze wypadali powyżej średniej w województwie. Doskonałe rezultaty to efekt pracy całego zespołu świetnie wykształconych i oddanych swej pracy nauczycieli na czele z Dyrektorem. Ale nie tylko. Warto przypomnieć, że Szkoła dysponuje znakomitym wyposażeniem dydaktycznym: liczne pracownie przedmiotowe, bogato wyposażona biblioteka, która stale uzupełnia swój księgozbiór, a także otwarta w 2006 roku czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej pomagają dzieciom w samodzielnym poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy. Multimedialna pracownia jest całkowicie bezpieczna dla korzystających z niej uczniów, ponieważ dostęp do Internetu monitorowany jest przez program Beniamin, który blokuje wejście na strony niebezpieczne dla dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2005/2006 „Jedynka” jako pierwsza w gminie z inicjatywy pani pedagog Danuty Sieprawskiej i przy akceptacji Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta utworzyła oddział integracyjny. Stworzenie tego oddziału dało uczniom nie w pełni sprawnym szansę na taki sam rozwój, jaki mają ich zdrowi rówieśnicy.

W latach 2010–2012 Szkoła wzięła udział w międzynarodowym programie Comenius, którego jednym z celów jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Nauczyciele i uczniowie z 6 krajów Europy tj. Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii, Hiszpanii i Turcji opracowywali i przedstawiali na forum projektu narodową bajkę w języku angielskim. Produktem finalnym stało się wspólne wydawnictwo poświęcone dziedzictwu kulturowemu środkowej i południowej Europy.

„Jedynka” Anno Domini 2013 to z jednej strony placówka, która może poszczycić się wspaniałymi, długoletnimi tradycjami, z drugiej zaś nowoczesna, nieustannie rozwijająca się szkoła. Świadczy o tym znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, działające od kilku lat oddziały integracyjne, bogata oferta edukacyjna zapewniająca m.in. starszym uczniom zajęcia na krytej pływalni. „Jedynka” dba o wszechstronny rozwój uczniów, proponując im udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, przedsięwzięciach i akcjach profilaktycznych m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Odblaskowa szkoła” i „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Szkoła gwarantuje również uczniom wybitnie uzdolnionym indywidualny program nauki. Absolwenci Szkoły to osoby otwarte, świadome własnej wartości, śmiałe i żądne wiedzy.

Dyrektor i nauczyciele w „Jedynce” zdają sobie doskonale sprawę, że należy budować szkołę interesującą, przyjazną i potrzebną uczniom. A taki efekt można jedynie uzyskać poprzez stworzenie dobrej atmosfery w szkole, nawiązanie pozytywnych relacji między nauczycielami i uczniami oraz stałe podnoszenie atrakcyjności szkolnej oferty. „Jedynka” to szkoła szanująca indywidualnośćkażdego ucznia, ucząca rzetelnie oraz pokazująca jak samodzielnie zdobywać wiedzę. To Szkoła zorientowana ku innowacjom i przyszłości. Świadczy o tym chociażby utrzymujący się od lat, wysoki wynik sprawdzianu uczniów klas VI na zakończenie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie jest więc placówką nadążającą za wymaganiami stawianymi szkole u progu XXI wieku, potrafiącą znakomicie przygotować swoich absolwentów do dalszych etapów edukacji. Jednym słowem jest to szkoła z klasą.

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl