Ślubowanie

 

W październiku pierwszoklasiści przeżywają niezwykłą uroczystość, jaką jest ślubowanie. Celem tej uroczystości jest poznanie symboli narodowych oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.

Przy udziale Dyrekcji Szkoły, zaproszonych gości i rodziców, uczniowie klas pierwszych są włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. Ślubowanie odbywa się według scenariusza opracowanego przez nauczyciela odpowiedzialnego za uroczystość. Stałymi jego elementami są:

1. odśpiewanie hymnu szkoły
2. wystąpienie Dyrektora Szkoły
3. złożenie uroczystego ślubowania
4. pasowanie pierwszoklasistów na uczniów
5. prezentacja poszczególnych klas (recytacja wierszy, śpiewanie piosenek)

Dla upamiętnienia tej uroczystości wręcza się każdemu uczniowi dyplom oraz legitymację uczniowską.

Po oficjalnej części uroczystości, dzieci wraz z rodzicami i wychowawcą udają się do swoich sal, na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

Ślubowanie 2018

Jedną z najpiękniejszych tradycji naszej szkoły jest ślubowanie klas pierwszych.
W roku szkolnym 2018/2019 wydarzenie to połączono z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej 6 listopada 2018 r. zabrzmiały doniosłe słowa ślubowania pierwszoklasistów:

„Składam Tobie Ojczyzno uroczyste ślubowanie.
Ślubuję na sztandar szkoły być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę się pilnie uczyć jak kochać swoją Ojczyznę
i jak dla niej pracować kiedy dorosnę”.

Ślubowanie pierwszoklasistów to wyjątkowy dzień nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców, dziadków i bliskich. Nie zabrakło w tym dniu licznie zaproszonych gości: pana Arkadiusza Wrzoszczyka- członka Zarządu Powiatu Krakowskiego, pana Witolda Grabca- przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Ryszarda Majdzika- wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Zastępcę Burmistrza MiG Skawina- pana Norberta Rzepisko, pana Antoniego Holika- asystenta senatora RP Marka Pęka, pana Michała Sumerę- asystenta Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Miło nam było gościć również prezesa Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast - panią Krystynę Droździewicz, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie- pana Czesława Gąsiorowskiego, Dyrektora Przedszkola nr 1 – panią Jadwigę Pytlik-Żak, Dyrektora Przedszkola nr 3- panią Magdę Babiuch, Dyrektora Przedszkola nr 6- panią Beatę Głowę oraz panią Czesławę Kopeć reprezentującą Towarzystwo Przyjaciół Skawiny i pana Krzysztofa Skrzybalskiego ze studia „Profil”, który tradycyjnie już przygotowywał fotorelację z uroczystości. Wszystkich zebranych ciepło powitała pani dyrektor mgr inż. Hanna Szczerbak.

Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Ślubowanie i stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości radośnie świętowano w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Przy dźwiękach werbli delegacja uczniów złożyła wiązankę biało – czerwonych kwiatów przed popiersiem patrona szkoły – Mikołaja Kopernika. Chór szkolny prowadzony przez panią Danutę Marcinowską wykonał hymn szkoły. Dekoracja szkoły przygotowana w barwach narodowych dodatkowo podkreślała odświętną atmosferę.

Po oficjalnej części uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny, który bogaty był w treści patriotyczne. Dzieci pięknie śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Występ bardzo się podobał.

Część artystyczną poprowadzili uczniowie ze starszych klas: Martyna Bargiel, Natalia Urbanek i Patryk Sekuła, a o całość uroczystości dbał Igor Mirewicz - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Doniosłym momentem był akt pasowania na ucznia. Kolorowymi ołówkami pasowania dokonali: pani dyrektor Hanna Szczerbak, pani wicedyrektor Marzena Kulawik i Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Skawina pan Norbert Rzepisko. Tym samym pierwszoklasiści zostali symbolicznie włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie, a pani dyrektor życzyła dzieciom powodzenia w nauce.

Na zakończenie uroczystości, rodzice uczniów klas pierwszych wręczyli na ręce pani dyrektor Hanny Szczerbak tort i kwiaty, życząc szkole dalszych sukcesów.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki
oraz legitymacje szkolne. Wspaniała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Uroczystość ta na długo zostanie w pamięci wszystkich, ale szczególnie najważniejszych, bohaterów tego dnia, czyli uczniów klas I.

foto Zdjęcia >>

Ślubowanie 2017

Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę uroczystą i ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki. Wspólnie z wychowawcą i rodzicami przygotowują uroczystość, podczas której zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed szkolną społecznością i zaproszonymi gośćmi.

W tym roku szkolnym Ślubowanie i Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się 9 listopada.

Uroczystość tę uświetniła obecność wielu znakomitych gości: Pan Piotr Ćwik – wojewoda Małopolski, Pan Michał Sumera – asystent wojewody, Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – członek
Zarządu Powiatu Krakowskiego. Obecnością zaszczycił nas także sam burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Paweł Kolasa. Władze państwowe reprezentował Pan Antoni Holik, asystent senatora Marka Pęka. Na uroczyste Ślubowanie przybyli przedstawiciele Rady Miejskiej w osobach: Pana Witolda Grabca – Przewodniczący Rady, wiceprzewodniczących: Pana Ryszarda Majdzika i Pani Ewy Masłowskiej oraz Pana Karola Kościelnego – przewodniczącego Komisji Kultury. Miło nam było gościć również reprezentantów Rady Rodziców: przewodniczącego Pana Pawła Dymanusa oraz Panią Joannę Ciemierę – Woźniak, a także Sojuszników i Przyjaciół Szkoły: Pana Czesława Gąsiorowskiego – dyrektora Muzeum Regionalnego, Panią Grażynę Myszę ze Skawińskiego
Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Panią Ewę Tarnopolską – zastępcę przewodniczącego
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny wraz z Panią Wandą Pabian. W uroczystości wziął również udział wierny Przyjaciel Szkoły– Pan Jerzy Gurba oraz komendant policji – Pan Marek Kowalik. Pojawili się także goście z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Estonii, Turcji, którzy uczestniczą wraz z Jedynką
w programie „Erasmus+”, realizując międzynarodowy projekt pt. „Coding and Robotics on Maths through English”. W roku szkolnym 2017/2018 koordynatorem „Erasmus+” jest nauczyciel
matematyki i informatyki– mgr Piotr Okoń. Całość uroczystości filmowało studio Profil w osobach pana Krzysztofa Skrzybalskiego i pani Katarzyny Skrzybalskiej.

W dniu ślubowania pierwszoklasistów w naszej szkole panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie ubrani w stroje galowe, zaproszeni goście, dekoracja sali gimnastycznej oraz sprzęt nagłaśniający przyczyniły się do tego, aby pasowanie było uroczystym momentem w życiu naszych pierwszaków.

Po wysłuchaniu serdecznych i pełnych zachęty, ale i przestróg mów – bezpieczeństwo komunikacyjne! – pani dyrektor Hanny Szczerbak oraz zaproszonych gości, przyszedł czas na część artystyczną, podczas której pierwszoklasiści zaprezentowali swoje talenty i pierwsze nabyte w szkole umiejętności. Towarzyszył im chór szkolny pod przewodnictwem nieocenionej pani Danuty Marcinowskiej. Pierwszaki stanęły na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą uczestniczyły w uroczystości. Dzięki swojej postawie zostały przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami.

Punktem kulminacyjnym było pojawienie się prezentu od wojewody dla bohaterów ślubowania – wspaniałego tortu, który uroczyście został wwieziony na salę. Po części oficjalnej wszystkie klasy pierwsze udały się wraz z rodzicami do swoich sal, by tam wspólnie z wychowawcami: panią Katarzyną Kozik, panią Renata Pachytel, oraz paniami Grażyną Król i Beatą Kurzdym wspólnie świętować i dzielić się wrażeniami.

Gratulujemy i życzymy naszym pierwszoklasistom dużo sukcesów podczas szkolnej wędrówki w odkrywaniu tajników wiedzy.

Uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie - relacja Telewizji Skawina

fotoZdjęcia >>

Ślubowanie 2016

W dniu 19 października 2016r. sześćdziesięciu uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie uczestniczyło w niecodziennej uroczystości jaką było ŚLUBOWANIE. W przepięknej jesiennej scenerii zawierającej elementy patriotyczne, lokalne, szkolne oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspaniale i dostojnie prezentowali się w lśniących nowością mundurkach szkolnych uczniowie poszczególnych klas: klasa 1a wych. mgr Ilona Jodłowska, klasa 1b – oddział integracyjny wych. mgr Barbara Milc i mgr Olga Biedrawa, klasa 1c - oddział integracyjny wych. inż. Małgorzata Kania i mgr Małgorzata Skorus. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście – Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, przedstawiciele Rady Miejskiej w Skawinie z przewodniczącym Witoldem Grabcem oraz wiceprzewodniczącymi Ewą Masłowską i Ryszardem Majdzikiem na czele, Honorowi Przyjaciele Szkoły, przedstawiciele organizacji, towarzystw, służb mundurowych działających na ternie miasta i gminy, a także rodzice i bliscy pierwszoklasistów.

Uczniowie przedstawili wspaniały program artystyczny, uświetniony występem chóru szkolnego prowadzonego przez mgr Danutę Marcinowską, a także pokazem tańców latynoamerykańskich w wykonaniu Michała Ryłki z klasy 6b i jego partnerki Poliny Korenko z Professional Dance Sport Mogilany oraz koncertem muzycznym na wiolonczelę Tomasza Śliwy z klasy 6d i na saksofon Norberta Ożoga z klasy 6b.

Wszystkich zebranych urzekła recytacja wierszy oraz śpiew piosenek zaprezentowany przez uczniów klas pierwszych, czego wyrazem były gromkie i gorące oklaski ze strony widowni. Punkt kulminacyjny uroczystości stanowiło odśpiewanie hymnu szkolnego oraz złożenie uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Pani dyrektor Hanna Szczerbak w towarzystwie pani wicedyrektor Marzeny Kulawik i pani wicedyrektor Bożeny Moskwy dokonała pasowania pierwszaków na uczniów i złożyła gratulacje każdemu z nich. Następnie przekazała dzieciom słodkie upominki oraz opaski odblaskowe. Pani dyrektor wspomniała także o nieobecnej uczennicy klasy 1b, która aktualnie przebywa w klinice w Poznaniu. W imieniu wszystkich uczestników uroczystości, a zwłaszcza uczniów klas pierwszych przekazała jej serdeczne pozdrowienia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i do społeczności szkolnej.

Na zakończenie uroczystości przejęci i szczęśliwi rodzice pierwszoklasistów wręczyli na ręce pani dyrektor okazały tort. Uczniowie klas pierwszych po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przez Studio Profil – Krzysztof Skrzybalski, udali się do swoich sal lekcyjnych, gdzie otrzymali od wychowawczyń uroczyste Akty Pasowania, legitymacje szkolne oraz uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym dla nich przez rodziców. Ta wspaniała, podniosła i zarazem radosna uroczystość zapadła w serca wszystkich uczniów klas pierwszych oraz uczestników tego niecodziennego spotkania.

fotoZdjęcia >>

Ślubowanie 2015

Dnia 29 października 2015 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyła się wyjątkowa uroczystość. W poczet uczniów szkoły przyjęto 120 pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Krakowskiego – pan Arkadiusz Wrzoszczyk, kierownik Wydziału Edukacji Zdrowia i Kultury – Pan Marek Marzec, przedstawiciele Rady Miejskiej – Pan Witold Grabiec i Pan Ryszard Majdzik, Dyrektor Muzeum Regionalnego Pan Czesław Gąsiorowski , Pani Anna Kudela z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz Honorowi Przyjaciele Szkoły w osobach Pani Urszuli Wiącek, Pani Urszuli Stochel. Jak zawsze licznie przybyli na uroczystość przedstawicie Rady Rodziców. Uczniowie przygotowali pod okiem wychowawców program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz wiedzą dotyczącą zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Długo oklaskiwano występ przygotowanej przez Panie: Małgorzatę Skorus i Annę Ryczek grupy tanecznej „Skawinianeczki”, która zaprezentowała regionalne stroje skawińskie w polskim tańcu narodowym – krakowiaku. Pięknie zaśpiewane piosenki, wzorcowo wyrecytowane wiersze wzruszyły rodziców, wychowawców oraz przybyłych gości. Wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że pierwszoklasiści mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Po złożeniu uroczystego ślubowania na sztandar szkoły dokonano symbolicznego pasowania dzieci na uczniów, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie ". W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli zaproszeni goście i Dyrektor szkoły, którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do pokonywania codziennych wyzwań i sumiennej pracy w szkole. Pani Dyrektor kończąc pełne wzruszenia spotkanie zwróciła się z gorącymi podziękowaniami w stronę rodziców, dziękując im za zaangażowanie i wsparcie szkoły w procesie, którego głównym celem jest ukształtowanie i ukierunkowanie młodego człowieka. Wszyscy uczestnicy tej niezwykłej uroczystości, gromkimi brawami zamknęli pierwszy ważny rozdział w życiu naszych nowych uczniów. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia pierwszoklasistów z wychowawcami, którą uwiecznił na fotografii Pan Krzysztof Skrzybalski ze „Studia Profil” w Skawinie. Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oczekiwał na dzieci w salach lekcyjnych. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

fotoZdjęcia >>

Ślubowanie 2014

Minęły już pierwsze 2 miesiące nauki szkolnej. Czas niezwykle ekscytujący i ciekawy, ale jednocześnie bardzo trudny dla każdego pierwszoklasisty. Wrzesień i październik to miesiące podczas których uczeń aklimatyzuje się w środowisku szkolnym, poznaje nowych kolegów, panią, uczy pierwszych liter i cyferek, a przede wszystkim dowiaduje się najważniejszych faktów z życia szkoły, np. tego, że przemiłe panie woźne pomogą w każdej sytuacji, a stołówka, gdzie serwuje się pyszne posiłki, jest na parterze. Ta podstawowa wiedza pozwala swobodnie borykać się ze szkolną codziennością, ale oczywiście nie wystarcza. sześcio i siedmiolatki na swoim ślubowaniu, które odbyło się 23 października 2014 r. pokazały, że w błyskawiczny sposób zdobywają wiedzę i uczą się nowych rzeczy. Nie onieśmieliła ich nawet obecność znakomitych gości, którzy zaszczycili uroczystość. A byli to pan Łukasz Raczkowski asystent posła na sejm RP Piotra Ćwika, który odczytał list pana posła skierowany do szkolnej społeczności specjalnie na tę okazję, pani Urszula Stochel – wicestarosta powiatu krakowskiego, pan Jerzy Gurba, pani Urszula Wiącek, pan Ryszard Majdzik – Honorowi Przyjaciele Szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, Przybyli również: pani Stanisława Szczepaniak – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, pani Czesława Kopeć ze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Kazimiera Skałuba z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Całość dokumentował pan Krzysztof Skrzybalski ze Studia Profil.

Pani dyrektor Olga Biedrawa powitała wszystkich zgromadzonych, szczególnie serdecznie zwracając się do pierwszaków i ich rodziców, którzy z mieszanką dumy i niepokoju obserwowali swoje pociechy zgromadzone na scenie. Pani dyrektor podkreśliła, że szkoła jest znakomicie przygotowana na przyjęcie wszystkich dzieci, a szczególnie tych sześcioletnich, zarówno pod względem wyposażenia, jak i posiadanych kadr. Wspomniała o całkowicie nowym placu zabaw, darmowych podręcznikach, programach profilaktycznych i edukacyjnych, w jakich szkoła uczestniczy, by jej oferta była atrakcyjna i rozwijająca; o wysokich wynikach Jedynki w corocznym sprawdzianie klas szóstych i najwyższej ocenie, jaką otrzymała od Kuratorium Oświaty po zeszłorocznej ewaluacji. Pani dyrektor powiedziała także, że Jedynka przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa.

Na ślubowanie oprócz rodziców i gości przybyli także koledzy ze starszych klas, którzy swoimi występami uświetnili uroczystość. Zgromadzeni widzowie mogli więc podziwiać nieomal profesjonalny pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Mai Więckowskiej i Michała Ryłko, piękną grę na flecie Kasi Kowalówki i Martyny Barut, oraz Tomasza Śliwy na wiolonczeli. Chór szkolny pod wodzą pani Danuty Marcinowskiej wykonał hymn Skawiny. Całą zaś uroczystość poprowadził Michał Tyrpa – przewodniczący Szkolnego Samorządu.

Ale oczywiście bohaterami wieczoru byli pierwszoklasiści – każda klasa, a jest ich w tym roku aż 6, przygotowała specjalnie na tę uroczystość recytację i piosenkę. Zapału, radości i ogromnego wdzięku nie można na pewno pierwszakom odmówić, dlatego występ wszystkim niezwykle się podobał.

Na koniec padły najważniejsze słowa, ślubowania:

Składam Tobie Ojczyzno uroczyste ślubowanie.

Ślubuję na Sztandar Szkoły być dobrym Polakiem.

Dbać o dobre imię swej Szkoły.

Będę się pilnie uczyć jak kochać swoją Ojczyznę

i jak dla niej pracować kiedy dorosnę.

Na zakończenie uroczystości, rodzice uczniów klas pierwszych wręczyli na ręce Pani dyrektor Olgi Biedrawy, wspaniały tort z życzeniami owocnej współpracy.

foto Zdjęcia >>

Ślubowanie 2013

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Każdy mały człowiek z niepokojem, pewną obawą, ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi dla maluchów pierwsza szkolna uroczystość - ślubowanie pierwszoklasistów.

Ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się 16 października 2013 roku. Przejętych rodziców oraz zaproszonych gości m. in. z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny przywitała pani dyrektor Hanna Szczerbak.

Uroczystość poprowadzili uczniowie ze starszych klas: Nikola Ożóg i Adam Foszcz, a nad całością czuwała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Magdalena Rybarczyk. Pierwszaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, a także zaprezentowały różnorodne umiejętności, które zdążyły posiąść przez niespełna 2 miesiące nauki, dzięki swoim paniom wychowawczyniom: Ilonie Jodłowskiej, Barbarze Milc, Małgorzacie Skorus, Annie Ryczek, Małgorzacie Kani. Dzieci wspaniale recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Uczniowie zaprezentowali szeroką wiedzą dotyczącą zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali dyplomy upamiętniające ich wstąpienie do szkolnej braci, a pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie uczniów z wychowawcami oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zdjęcia >>

Ślubowanie 2011

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Każdy mały człowiek z niepokojem, pewną obawą, ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi dla maluchów pierwsza szkolna uroczystość - ślubowanie pierwszoklasistów.

Ślubowanie pierwszaków odbyło się w Jedynce 9 listopada. Gości przywitała pani wicedyrektor Olga Biedrawa. Oprócz niezwykle podekscytowanych rodziców małych bohaterów tego wieczoru, uroczystość zaszczycili: pan Tomasz Stawowy - asystent Burmistrza MiG Skawina ds. Organizacji Pozarządowych i Sportu, radny MiG Skawina Marcin Kuflowski, przedstawiciele Rady Rodziców: pan Bogdan Kowalczyk, pani Anna Mróz i pan Jarosław Maślanka.

Zanim jednak pierwszaki złożyli uroczyste przyrzeczenie, zaprezentowali to czego zdążyli nauczyć przez krótki czas pobytu w szkole. Motywem przewodnim części artystycznej były postacie duszków, które egzaminowały wspaniale przygotowane dzieci, pięknie recytujące wiersze i śpiewające piosenki.

W końcu nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości - ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 przez Panie Dyrektor: Olgę Biedrawę i Marzenę Kulawik oraz pana Tomasza Stawowego. Dzieci z wielkim przejęciem recytowały treść ślubowania.

Asystent Burmistrza Tomasz Stawowy przekazał w jego imieniu gratulacje wszystkim uczniom, którzy stali się pełnoprawnymi członkami szkoły. Życzył im jak najlepszych ocen, wzorowego zachowania. Wyraził również nadzieję, aby szkoła była dla nich nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także "drugim domem", w którym znajdą życzliwość, zrozumienie i nowe przyjaźnie. Przekazał on również upominki dla pierwszaków.

Pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

2009/2010
Ślubowali mądrzy, pracowici i sumienni

23. 10. br. w pięknie odmalowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie, zebrali się pod opieką swoich wychowawców ( pani Bogusławy Cory, DanutyTeresy Guni, Małgorzaty Skorus, Eweliny Urbanek-Traciak i Lucyny Tomczyk ) uczniowie klas pierwszych, aby złożyć uroczyste ślubowanie.

Tę ważną w życiu każdego ucznia chwilę, uświetnili swoją obecnością mili goście, w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina pana Adama Najdera , Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury pana Pawła Kolasy, Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marcina Kuflowskiego. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentowała pani Anna Kudela i pan Wacław Skokoń.

Dyrektor szkoły pani mgr inż. Hanna Szczerbak serdecznie przywitała wszystkich i patrząc na wypełnioną po brzegi salę z radością godną prawdziwego gospodarza oznajmiła, że następne roczniki będą ślubowały w lepszych warunkach, gdyż jest już decyzja o budowie nowej sali gimnastycznej.

Przy tak licznej widowni z wypiekami na twarzy i tremą , recytowały pierwszaki swoje wiersze mówiące o tym, że choć trochę żal im przedszkola ,to jednak szkoła bardzo im się podoba.

''Idę do szkoły, ze mną przyjaciele''- śpiewały dzieci , a tymi przyjaciółmi były pszczółki, mrówka, świerszcz i sowa , które to zwierzęta darowały nowym uczniom takie cechy, które w szkole najbardziej są potrzebne: mądrość, pilność i pracowitość.

Sowa ,jak przystało na mądrego ptaka, dokładnie sprawdziła czy dzieci zdążyły już poznać przepisy ruchu drogowego i co wiedzą o swojej Ojczyżnie. Egzamin wypadł pomyślnie, więc można było przystąpić do ślubowania.

Po ślubowaniu pani dyrektor mgr inż. Hanna Szczerbak wraz z gośćmi dokonała aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1. Uroczystość zakończyła się miłą niespodzianką. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów: Enion Energia Sp.z.o.o oraz Valeo Sp.z.o.o.

zobacz fotorelację ze ślubowania >>

2008/2009
Ślubowali "jubileuszowo"

W tym roku Ślubowanie klas pierwszych miało szczególny charakter, gdyż uroczystość przyjęcia 7-latków w poczet uczniów naszej szkoły była połączona z obchodami jubileuszowymi 45-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1.

Wszystkich zachwyciła ta uroczystość, gdyż najmłodsi przystąpili do niej z wielkim przejęciem i powagą. Obiecali być dobrymi Polakami, sumiennymi uczniami, dbać o dobre imię klasy i szkoły. Z widowni obserwowali ich równie wzruszeni, ale i dumni rodzice.

Uczniowie zostali pasowani przez p. dyrektor Hannę Szczerbak i honorowych gości: posła na sejm pana Jacka Krupę, starszego wizytatora panią Grażynę Piwko oraz zastępcę burmistrza pana Stanisława Żaka. Wychowawcy: Agnieszka Zdeb, Renata Pachytel, Regina Friedel-Wcisło, Grażyna Król i Agnieszka Zdeb wręczyli podopiecznym pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych

2007/2008

„Ślubuję na sztandar szkoły być dobrym Polakiem...”

6 października to dzień wyjątkowy, do którego długo przygotowywali się nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie.
O godz. 9.00 rozpoczęła się uroczystość ślubowania uczniów klas I . Sala gimnastyczna w jesiennej szacie ledwo pomieściła przybyłych rodziców i gości. Swoją obecnością zaszczycili m.in.: p. wizytator Barbara Bertek, wiceburmistrz Stanisław Żak, przew. Rady Miasta Marcin Kuflowski, kierownik WEZiK Paweł Kuflowski i ks. proboszcz Edward Ćmiel. Mieli oni przyjemność wraz z p. dyrektor Hanną Szczerbak wygłosić kilka słów do zgromadzonych i obserwować pierwszaków na szkolnej scenie.
W programie artystycznym, w którym nie brakowało humoru, przeplatały się wątki jesienne z wychowawczo – patriotycznymi. Grupa taneczna złożona z uczennic klas pierwszych, zatańczyła taniec z parasolkami. Solistki – Barbara Sokołowska i Gabriela Płonka – mają za sobą udany debiut w szkolnej karierze. Piosenki śpiewane zespołowo ustępowały miejsca popisom recytatorskim. Dodatkową atrakcją była prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia klas i szkoły.
Nadeszła wreszcie oczekiwana chwila, kiedy to wprowadzono sztandar, odśpiewano dostojnie hymn szkoły i chóralnie powtarzano tekst ślubowania. Uczniowie zostali pasowani przez p. dyrektor i honorowych gości. Wychowawcy: Ilona Jodlowska, Barbara Milc, Grażyna Król, Bożena Moskwa i Anna Ryczek, wręczyli podopiecznym pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Uroczystość zakończyła się w szkolnych salach poczęstunkiem dla dzieci i rodziców. Dopełnieniem tego święta był udział w pikniku rodzinnym „ Jesienna sobota z Jedynką”.   

zobacz jak wyglądało ślubowanie w 2007 roku

Ślubowali "po królewsku"

''Przyszliśmy dzisiaj pierwszy raz.'' śpiewająco wyznali uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, kiedy 11 października zebrali się, aby złożyć uroczyste ślubowanie.
Był to rzeczywiście pierwszy raz w pięknej sali tronowej króla i królowej krainy zwanej Literkowo.
Był to również pierwszy raz w obecności wielu znakomitych gości zasiadających za królewskim stołem w osobie burmistrza Miasta i Gminy Skawina pana Adama Najdera, kierownika Wydziału Edukacji pani Barbary Włodarskiej, dyrektora Centrum Kultury i Sportu pana Krzysztofa Janusza oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Skawiny pana Stanisława Paca.
Wszystkich bardzo ciepło przywitała dyrektor szkoły pani Hanna Szczerbak. Podziękowała gościom za przybycie i przyniesione upominki, rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości a pierwszoklasistom życzyła cierpliwości i sukcesów w opanowaniu trudnej sztuki czytania i pisania.
Następnie mocno stremowani pierwszacy stali się podwładnymi władców Literkowa i musieli wykazać się rzetelną wiedzą o Ojczyźnie, udowodnić, że znają obowiązki ucznia a także zasady dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły.
Kiedy pomyślnie przeszli ten trudny egzamin, nastąpił wzruszający moment ślubowania na sztandar szkoły.
Jak każe szkolna tradycja po ślubowaniu odbyło się pasowanie na rycerza- ucznia, którego dokonała dyrektor szkoły i przybyli na zamek goście.
Wręczenie legitymacji uczniowskich i pamiątkowych dyplomów było ukoronowaniem tej milej uroczystości, która od lat gromadzi w jednym czasie uczniów, rodziców i nauczycieli
i łączy ich wysiłek na progu długiej drogi, która zwie się EDUKACJĄ .
Przed opuszczeniem królestwa Literkowo, dyrektor szkoły pani Hanna Szczerbak zwróciła się do wychowawczyń klas pierwszych ( p.M.Skorus, p.B.Cora, p.D.Gunia, p.L. Tomczyk), aby dalej szczęśliwie prowadziły swoich uczniów przez literkowe zawiłości.

Danuta Gunia

zobacz jak wygladało ślubowanie w 2006 roku

 

Zobacz jak wyglądało ślubowanie w 2005 roku

Ślubowanie w 2005 roku


A tak wyglądało ślubowanie w roku 2004:

foto foto foto
foto foto foto
foto    

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl