CV naszego Patrona

 

1. Imię i nazwisko: Mikołaj Kopernik

2. Ważne daty:

 • Urodzony: Toruń, Polska, 19 II 1473
 • Zmarł: Frombork, Polska, 24 V 1543

3. Najbliższa rodzina:

 • Ojciec: Mikołaj Kopernik [Niklas Koppernigk], kupiec i piekarz z Krakowa, przeniósł się do Torunia nie później niż w 1458 Osiągnął tam wysoką pozycję społeczną i wybrany został dożywotnio rajcą miejskim. Ożenił się z Barbarą Watzenrode, córką bogatego kupca toruńskiego. Zmarł w 1483.
 • Wuj: Łukasz Watzenrode (1447–1512), zaopiekował się Kopernikiem
  po śmierci jego ojca. Był duchownym, a w 1489 został biskupem Warmii, jednej z czterech diecezji pruskich.
  Jak więc widać, Kopernik wychowywał się w zamożnym środowisku.

4. Wykształcenie:

 • Naukę rozpoczął w Toruniu, a potem kontynuował we Włocławku. 1491 – 1494,
 • Akademia Krakowska [dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński].1496-1500,
 • Uniwersytet w Bolonii. Zapisał się do rejestru studentów narodowości niemieckiej w 1496 Studiował prawo kanoniczne. Uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych.
 • 1501–3, Uniwersytet w Padwie, studiował medycynę.
 • 1503, Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ferrarze.

5. Religia: katolik

6. Dyscypliny naukowe

 • Podstawowa: Astronomia
 • Inne: Medycyna, ekonomia, tłumaczenie poezji włoskiej

7 Źródła utrzymania

 • Podstawowe: Stanowisko kościelne
 • Dodatkowe: Wykładowca, hojni sponsorzy

W 1497 został kanonikiem katedry we Fromborku. Było to jego wystarczające podstawowe źródło utrzymania do końca życia. Tam też przeprowadzał obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. Rok 1500 spędził w Rzymie nauczając prywatnie matematyki. 1506–12, działał jako doradca medyczny i sekretarz swojego wuja biskupa Warmii, i mieszkał w jego zamku w Lidzbarku Warmińskim. W kolejnych latach niejednokrotnie był wzywany do Lidzbarka w celu leczenia chorych biskupów.

1516-19, został mianowany administratorem dóbr podległych biskupstwu, i mieszkał w zamku w Olsztynie. Tą działalność przerwała wojna z Zakonem Krzyżackim. Po tym, jak powrót stał się bezpieczny, Kopernik brał udział w ponownym zasiedlaniu tego obszaru przez około sześć miesięcy (1520 –1521).

1523, został mianowany Generalnym Administratorem zarządzającym całym biskupstwem w okresie sześciu miesięcy dzielącymi rządy kolejnych biskupów.

8. Patronat (czyli kto sponsorował jego działalność)

 • Rodzaje: Oficjalny kościelny, oficjalny dworski

Jego najważniejszym sponsorem był wuj Łukasz Watzenrode, dzięki któremu został kanonikiem fromborskim, który zatrudniał Kopernika przez sześć lat jako swojego doradcę medycznego. Kopernik towarzyszył lub reprezentował swego wuja w kilku misjach dyplomatycznych.

Tiedemann Giese, biskup chełmiński, był dawnym przyjacielem Kopernika z kapituły, podejmował Kopernika i Jerzego Joachima Retyka (późniejszego ucznia Kopernika) w czasie jego wizyty. Kopernik powierzył rękopis "De revolutionibus" Giesemu, który następnie przesłał go do Retyka w celu wydrukowania. Podejrzewa się, że Kopernik wspomagał Giesego w nieudanej próbie objęcia biskupstwa warmińskiego.

W latach 1517–1526 publikował prace o reformie monetarnej, sformułował w nich prawo wypierania lepszego pieniądza przez gorszy (nazywane prawem Greshama-Kopernika). W związku z tym książę Prus Albrecht Hohenzollern wezwał Kopernika do Królewca [Koenigsberg, Kaliningrad] aby ten służył mu jako doradca. Kopernik zajął się reformą monetarną w Prusach na sejmie pruskim w 1528

Kopernik został zaproszony przez dwór papieski na Lateranie, aby wziąć udział w reformie kalendarza w 1514 roku.

Sekretarz papieski Johann Widmansted przeczytał pismo Kopernika do papieża Klemensa VII w 1533 dotyczące teorii heliocentrycznej, a w 1536, kardynał Schoenberg, nuncjusz papieski w Polsce i Prusach, pisał listy z Rzymu nagląc Kopernika do publikacji jego idei.

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl