UWAGA!
WZNOWIENIE II ETAPU REKRUTACYJNEGO
DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Terminy II etapu rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

Szczegółowy harmonogram:

 1. Rekrutacja na wolne miejsca do klasy pierwszej dla uczniów spoza obwodu Szkoły – od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r., do godz. 12:00.
 • Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: szkola@sp1.skawina.com.pl
 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń – 18 maja 2020 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów spoza obwodu Szkoły do klas pierwszych zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –
  19 maja 2020 r., o godz. 12:00.
 3. Potwierdzenie w sekretariacie Szkoły chęci podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie lub przesłanie dokumentu „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły”
  od 19 maja 2020 r. do 21 maja 2020 r., do godz. 12:00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów do klas pierwszych spoza obwodu Szkoły przyjętych i nieprzyjętych – 22 maja 2020 r., o godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania:

 1. Załącznik nr 1: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1
  im. Mikołaja Kopernika w Skawinie;
 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie Rodziców o miejscu zamieszkania;
 3. Załącznik nr 3: Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły.

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl