Rekrutacja do klas I

 

Do pobrania:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

24.04. – 12.05.2017 r.

Składanie „Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej” wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.05 – 19.05.2017 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

19.05.2017 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.

19.05. – 26.05.2017 r.

Składanie przez rodziców kandydata potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły.

26.05.2017 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.”.

29.05. – 07.06.2017 r.

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

08.06. – 14.06.2017 r.

Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

14.06. – 21.06.2017 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora szkoły, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

22.06. – 30.06.2017 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl