Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej – „Ratowniczek pomaga Ci pomagać”

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas drugich biorą udział w zajęciach z ratownictwa medycznego. Celem zajęć jest uświadamianie dzieciom, jak bezcenna może być umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nie wystarczy tylko chcieć pomagać, lecz także trzeba nauczyć się udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Często zdarza się, że to właśnie dzieci ulegają wypadkom, bądź są ich świadkami. Szok i zwątpienie wywołane traumatycznym przeżyciem nie pozwalają im na odpowiednie zachowanie się w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia. Poprzez częste imitowanie sytuacji związanych z wypadkiem i powtarzanie odpowiednich zachowań, możemy nauczyć dzieci udzielania pierwszej pomocy. Najważniejszą pomocą jaką może udzielić maluch, jest zawiadomienie dorosłych i sprowadzenie profesjonalnej pomocy do poszkodowanego. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych o zaistniałym zagrożeniu. Uczniowie uczą się również wykonywać proste czynności ratownicze.

W pierwszym półroczu nauki drugoklasiści uczestniczyli w zajęciach związanych
z następującą tematyką:

1. Poznajemy RATOWNICZKA i jego przyjaciół.

2. Użądlenie owada na basenie.

3. Kontuzja kończyny (skręcenie, zwichnięcie) podczas jazdy na deskorolce.

4. Krwawienie z nosa podczas gry w piłkę nożną.

Podczas spotkań uczniom towarzyszy postać RATOWNICZKA, małego duszka, który przedstawia możliwości zapobiegania wypadkom, radzi w jaki sposób postępować, wyjaśnia, które zachowania są właściwe. Ratowniczek opowiada historie dotyczące sytuacji w jakich dzieci mogą uczestniczyć na co dzień. W trakcie zajęć uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, chętnie poznają sposoby udzielania pierwszej pomocy, ćwiczą opatrywanie ran, stosowanie zimnych okładów, unieruchamianie części ciała. A nade wszystko ćwiczą w jaki sposób prawidłowo i skutecznie zawiadamiać odpowiednie służby o wypadku.

Dzięki zajęciom dzieci uświadomiły sobie jak ważne jest niesienie pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej życiu.

SAM_2119
SAM_2124
SAM_2126
SAM_2128
SAM_2131
SAM_2135
SAM_2138
SAM_2145
SAM_2148
SAM_2152
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl