Narodowe Święto Niepodległości
w Szkole Podstawowej nr 1

W dniu 7 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyły się obchody sto pierwszej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie przyszli do szkoły w galowych strojach (z elementami w kolorze czerwonym) i wzięli udział w uroczystym apelu. Ten rozpoczął się od wniesienia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. W trakcie uroczystości Pani Dyrektor mgr inż. Hanna Szczerbak wyjaśniła uczniom, że wolność i pokój to dla Polaków wartości nadrzędne – okupione bohaterstwem rodaków, którzy nie bali się przelewać krwi za swoją Ojczyznę. Dzięki nim współczesne pokolenia mogą swobodnie wyrażać swój światopogląd i czerpać radość z edukacji, pracy czy samorealizacji.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor zauważyła, że w czasach pokoju miłość do Ojczyny można wyrażać chociażby poprzez szanowanie środowiska naturalnego, pracę na rzeczy ogółu czy rozwijanie własnych pasji i edukację. Jak się okazało w trakcie uroczystości, to właśnie w tej ostatniej kategorii uczniowie SP1 mają największe zasługi. Wielu z nich uzyskało bowiem prestiżowe Stypendium Burmistrza Skawiny za wyniki w nauce. Jego laureatami zostali następujący uczniowie SP1: Jakub Kowal (kl. 8a), Julia Płonka (kl. 8a), Justyna Barut (kl. 8b), Paweł Bolek (kl. 8b), Maria Marcinowska (kl. 8b), Mateusz Morawa (kl. 8b), Martyna Odzimek (kl. 8b), Gabriela Sieradzka (kl. 8b), Aleksandra Ślusarczyk (kl. 8b), Radosław Wcisło (kl. 8b), Nadia Woźniak (kl. 8b), Filip Kromski (kl. 8d), Joanna Żylińska (kl. 8d). Nagrodzeni przez Burmistrza ósmoklasiści wyróżniali się wzorowym zachowaniem i osiągnęli średnią ocen powyżej 5,15 za drugie półrocze w roku szkolnym 2018/2019. Wielu z nich miało również liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i różnorodnych konkursach. Uczniowie ci wykazywali się ogromnym zapałem do pracy i zaangażowaniem w życie szkoły. Pani Dyrektor serdecznie gratulowała im sukcesów i wyraziła uznanie dla ich wzorowej postawy.

Po części inauguracyjnej apelu uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do obejrzenia występu artystycznego przygotowanego przez uczniów klasy 5e i 5f pod opieką pani mgr Moniki Bobuli oraz pani mgr Agnieszki Hudziak. Ten miał charaktery intermedialny. Publiczność najpierw zobaczyła prezentację ukazującą dramatyczne losy Rzeczpospolitej w XVIII i XIX wieku, następnie zaś wysłuchała pieśni patriotycznych wykonanych przez uzdolnionych solistów oraz chór. Widzowie zapoznali się również z filmem, w którym uczniowie, nauczyciele oraz Dyrektor SP1 składali Polsce życzenia z okazji sto pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości. Życzyli jej między innymi szczęścia, rozkwitu gospodarczego i kolejnych stu lat wolności.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor serdecznie podziękowała zarówno występującym na scenie uczniom, jak i nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie części artystycznej apelu. Wyrazy wdzięczności usłyszeli mgr Monika Bobula, mgr Agnieszka Hudziak, mgr Danuta Marcinowska, mgr Piotr Okoń, mgr Marta Gabryelczak oraz mgr Beata Sobczyk. Uczniowie oraz nauczyciele zaangażowani w zorganizowanie obchodów sto pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości otrzymali gromkie brawa od publiczności, która była żywo zainteresowana intermedialnym przedstawieniem. Dzięki swojej patriotycznej postawie i ciężkiej pracy zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie SP1 w należyty sposób oddali szacunek zasłużonym dla Ojczyzny bohaterom. Udowodnili również, że pamięć o nich jest wciąż żywa.

DSC_0237
DSC_0238
DSC_0243
DSC_0245
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0254
DSC_0257
DSC_0258
DSC_0259
DSC_0260
DSC_0262
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0266
DSC_0267
DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0276
DSC_0280
DSC_0281
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0292
DSC_0294
DSC_0296
DSC_0300
DSC_0307
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl