Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. W związku z koniecznością zachowania rygoru sanitarnego uczniowie nie mogli wziąć udziału w uroczystym apelu. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników Pani mgr inż. Hanna Szczerbak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 wprowadziła procedury, dzięki którym uczniowie mogli odbierać świadectwa, dyplomy i nagrody bez narażania swojego zdrowia. Zarówno tegoroczni absolwenci Jedynki, jak i dzieci z młodszych klas otrzymywali dokumenty od swoich wychowawców w specjalnie wyznaczonych do tego punktach rozlokowanych na terenie placówki. Dyżurujący w nich nauczyciele dbali o to, by uczniowie nie gromadzili się w skupiska i zachowywali należyty dystans. Dzięki dobrej organizacji pracy i zdyscyplinowaniu podopiecznych, którzy przyszli do szkoły w maseczkach i wzorowo stosowali się do obowiązujących procedur, proces odbioru świadectw przebiegł niezwykle sprawnie.

Kluczowy w dniu zakończenia roku szkolnego okazał się moment wręczenia nagród statutowych. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców oraz indywidualnych Darczyńców, którzy chcieli docenić trud, jaki wkładają w naukę uczniowie SP1. Beneficjenci otrzymali dyplomy oraz prezenty z rąk Pani Dyrektor z zachowaniem należytych środków ostrożności. Tytuł Prymusa Szkoły oraz Nagrodę Dyrektora Szkoły zdobyła Julia Płonka z klasy 8a, która uzyskała najwyższe wyniki w nauce – średnia ocen Julii w II etapie edukacyjnym wyniosła 5,9. Warto nadmienić, że ósmoklasistka nie tylko zdobywała bardzo dobre stopnie, lecz również uczestniczyła w licznych konkursach. Julia uzyskała między innymi tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Beneficjentem Nagrody Dyrektora Szkoły został w tym roku również Dominik Mincberger (kl. 8b). Dominik miał wybitne osiągnięcia w nauce i wykazywał się wszechstronnymi zainteresowaniami. W bieżącym roku szkolnym chłopiec uzyskał tytuł finalisty Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu” pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dominik zdobył także VII miejsce w województwie w ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English Ace” oraz I miejsce w Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego. W gronie laureatów Nagrody Dyrektora Szkoły znalazł się także Filip Kromski z klasy 8d. Filip został również finalistą Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu”. Ponadto miał szereg osiągnięć w dziedzinie informatyki i programowania. Dokonaniami humanistycznymi mógł poszczycić się natomiast Maksymilian Droździewicz (kl. 6d) – kolejny beneficjent Nagrody Dyrektora Szkoły. Chłopiec uzyskał tytuł finalisty Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” zorganizowanego pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w tym roku szkolnym przyznała aż osiem nagród specjalnych utalentowanym uczniom, którzy realizowali niestrudzenie swoje pasje i mieli wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę Dyrektora Szkoły dla uczniów z pasją otrzymali kolejno: Maria Marcinowska z klasy 8b (za wybitne osiągnięcia w nauce, uzyskanie wysokiej średniej ocen klasyfikacji końcowej, sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych oraz osiągnięcia artystyczne), Joanna Żylińska z klasy 8d (za wysokie wyniki nauczania oraz wybitne osiągnięcia sportowe w wielu dyscyplinach, m. in. koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i nożnej, unihokeju oraz lekkoatletyce), Bartłomiej Rynia z klasy 5e (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów informatyczno-matematycznych w roku szkolnym 2019/2020; uzyskanie dwukrotnie tytułu laureata, zdobycie III miejsca w kraju w VIII i IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Maks Matematyczny”), Karol Sławiński z klasy 7b (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów informatyczno- matematycznych w roku szkolnym 2019/2020; uzyskanie tytułu laureata, zdobycie V miejsca w kraju i I miejsca w województwie w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Maks Matematyczny”), Antoni Droździewicz z klasy 5b (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów informatyczno-matematycznych w roku szkolnym 2019/2020; uzyskanie tytułu finalisty Konkursu Wojewódzkiego „Krakowska Matematyka”, zdobycie V miejsca w województwie w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Maks Matematyczny”), Aleksander Gurdak z klasy 4 ci (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie umiejętności języka angielskiego w roku szkolnym 2019/2020; uzyskanie I miejsca w kraju w ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English Ace” oraz zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego), Nikola Dziudziek z klasy 8c (za wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w działania społeczne i liczne akcje charytatywne w szkole i poza szkołą, koleżeńskość i empatię) oraz Agnieszka Klimkiewicz z klasy 8a (za wzorową postawę uczniowską, wytrwałość w dążeniu do celów, zaangażowanie w działania społeczne i liczne akcje charytatywne, koleżeńskość i empatię).

Oprócz nagród dla uczniów z pasją Pani Dyrektor przyznała także tytuł Sportowca Roku Martynie Wilk z klasy z 7b oraz Kamilowi Moskale z klasy 7a. Martyna uzyskała między innymi V miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w unihokeju dziewcząt, II miejsce w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w halowej piłce nożnej, I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt oraz II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w narciarstwie alpejskim. Kamil z kolei zdobył III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w unihokeju chłopców, III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w pływaniu indywidualnym oraz IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w pływaniu drużynowym. Uczeń uzyskał również tytuł „Króla Strzelców” w Gminnych Igrzyskach Dzieci w unihokeju chłopców.

Tytuł Wzorowego Ucznia powędrował w tym roku do Jagody Brózdy z klasy 6f. Jagoda dała się poznać jako wzorowa uczennica aktywnie działającą na rzecz klasy i szkoły. Dziewczynka została również rekordzistką jeśli chodzi o liczbę otrzymanych wizytówek. Jagoda zdobyła ich aż 106! Tak duża ilość wizytówek była przede wszystkim efektem zaangażowania uczennicy w różnorodne akcje charytatywne. Jagoda pokazała, że ważniejsze od kierowania się własnymi interesami jest udzielanie pomocy potrzebującym. Dobro, które niesiemy słabszym zawsze do nas wraca, choćby pod postacią wdzięcznego uśmiechu obdarowanego czy szacunku wspólnoty.

Olbrzymia ilość nagród zdobytych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pokazuje, że w skład społeczności SP1 wchodzą prawdziwi pasjonaci, oddający się nauce całym sercem.

Ich dokonania to niewątpliwy powód do dumy zarówno dla Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, jak i Rodziców.

Chociaż zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywało się w warunkach reżimu sanitarnego, tegoroczni absolwenci nie zapomnieli o godnym pożegnaniu się ze szkołą. Wchodzący w skład Samorząd Uczniowskiego ósmoklasiści przygotowali wyjątkową projekcję filmową pod opieką pani mgr Moniki Bobuli oraz mgr Magdaleny Szynkarczuk. Uczniowie mogli ją obejrzeć podczas odbierania świadectw na sali gimnastycznej. Film został również udostępniony podopiecznym i nauczycielom w aplikacji Ms Teams. Projekcję nakręconą przez Radosława Wcisło, Pawła Bolka i Mateusza Morawę z 8b rozpoczęło wystąpienie Pani Dyrektor SP1, która w swojej wypowiedzi pogratulowała uczniom SP1 licznych sukcesów i życzyła im kolejnych osiągnięć na dalszych etapach edukacji. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele świetnie poradzili sobie z nauką w trybie zdalnym. Dzieci szybko przezwyciężyły bariery techniczne oraz emocjonalne – towarzyszące długotrwałej rozłące z rówieśnikami – i zdobyły cenną umiejętność pracy w formie on-line.

W swoim przesłaniu skierowanym do tegorocznych absolwentów oraz społeczności SP1 Pani Dyrektor zauważyła, że w życiu człowieka ważna jest nie tylko szkoła jako taka, lecz również wyzwania, które stawia przed nami życie. Te są często nieprzewidywalne i wymagają od nas niezwykle pożądanej współcześnie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Umiejętność tę niewątpliwie opanowali uczniowie SP1. Choć zagrożenie Covid-19 zdezorganizowało ich codzienność, to zarazem nauczyło ich efektywnego korzystania z nowych technologii i rozwinęło w nich zdolność empatycznego współdziałania z innymi. Jej dobitnym symbolem jest właśnie film nakręcony przez ósmoklasistów. Absolwenci przygotowali go pomimo niesprzyjających do tego warunków.

W swojej projekcji zamieścili mnóstwo pamiątkowych, wzruszających i zarazem zabawnych zdjęć dokumentujących ośmioletnią przygodę z SP1. Wyrazili w nim również wdzięczność dla Pani Dyrektor, pracowników szkoły i nauczycieli za spędzone wspólnie lata oraz uzyskane wsparcie. Film, wzbogacony o piosenkę Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”, okazał się wzruszającą podróżą ku przeszłości ewokującą tęsknotę za minionym czasem.

Z pewnością tęsknota ta towarzyszy zarówno uczniom, którzy chcieliby zasiąść od września w szkolnych ławkach, jak i nauczycielom pozbawionym bezpośredniego kontaktu ze swoimi wychowankami. Miejmy nadzieję, że po upragnionych wakacjach będziemy mieli możliwość powitania nowego roku szkolnego w tradycyjnej formule.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl