Uroczyste zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 1
19 czerwca 2019 r.

W dniu 19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu szkoły

i ślubowania reprezentantów nowo wybranego samorządu. Piastujący funkcję przewodniczącego szkoły Igor Mirewicz (uczeń klasy 8) przekazał obowiązki Alicji Gomulak (przewodnicząca), Aleksandrze Ślusarczyk (zastępca) i Marii Marcinowskiej (skarbnik). Po uroczystości zaprzysiężenia głos zabrała Dyrektor Szkoły pani mgr inż. Hanna Szczerbak, która przywitała znakomitych gości. Szkołę zaszczycił swoją obecnością pan Piotr Ćwik (wojewoda małopolski i honorowy przyjaciel SP1), pan Michał Sumera (dyrektor biura wojewody małopolskiego), pani Krystyna Droździewicz (dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie i prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast), pan Andrzej Bobula (przyjaciel szkoły i jej wieloletni współpracownik), pan Czesław Gąsiorowski (dyrektor Muzeum Regionalnego, honorowy przyjaciel szkoły) i pan Jerzy Gurba (honorowy przyjaciel szkoły). Pani Dyrektor gorąco powitała również obecnych na uroczystości rodziców, grono pedagogiczne, uczniów i absolwentów szkoły. Następnie podziękowała wojewodzie małopolskiemu za dotychczasową, niezwykle owocną współpracę.

W kolejnej części spotkania Dyrektor zaprezentowała najwybitniejszych uczniów szkoły i przyznała im nagrody statutowe. Tytuł Prymusa Szkoły otrzymała Weronika Gurba
z klasy 8b. Średnia ocen Weroniki z klas 4-8 wyniosła 5,76. Uczennica uzyskała również najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty – 98%. Za swoje osiągniecia otrzymała nie tylko symbolizujący zwycięstwo puchar, lecz również nagrodę i dyplom od wojewody. W swoim przemówieniu pan Piotr Ćwik przypomniał, że sam jest absolwentem i byłym pracownikiem Jedynki. Następnie złożył gratulacje Weronice, jej rodzicom oraz uczniom kończącym naukę w SP 1. Życzył im, by dostali się do wymarzonych szkół, spełnili życiowe zamierzenia
i wypoczęli w czasie wakacji.

Po wystąpieniu pana wojewody przyszedł czas na wręczenie Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku otrzymała ją Julia Płonka z klasy 7a (laureatka między innymi I miejsca w Gminnym Konkursie Przyrodniczym, I miejsca w Gminnym Konkursie z Języka Polskiego i I Miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym), Maria Marcinowska z klasy 7d (uczennica jako jedyna w historii szkoły uzyskała średnią 6.0), Igor Mirewicz z 8b (uczeń przez trzy lata wzorowo pełnił funkcje przewodniczącego szkoły i osiągał wiele sukcesów naukowych oraz teatralnych) i Norbert Ożóg z klasy 8b (Norbert miał wybitne osiągnięcia w nauce, wysoką średnią ocen oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych; z egzaminu ósmoklasisty uzyskał 95,3% - II miejsce w szkole).

Pani Dyrektor wręczyła również Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły. W tym roku zdobyła ją Joanna Żylińska z klasy 7d za wybitne osiągnięcia sportowe i teatralno-muzyczne, Zuzanna Bętkowska z klasy 6c za sukcesy pływackie (uczennica jest między innymi laureatką I miejsca w Małopolskich Igrzyskach Dzieci w pływaniu indywidualnym, I miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w stylu klasycznym oraz I miejsca w Letnich Mistrzostwach Warszawy w stylu klasycznym) oraz Alicja Kucik z klasy 8c za wybitne osiągnięcia w nauce, wysoką średnią (5,39) i uzyskanie trzeciego wyniku z egzaminu ósmoklasisty w szkole (91,7 %). Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły uzyskał również Franciszek Kurlit, Kacper Kuflowski oraz Łukasz Kacperczyk (uczniowie klasy 8d) za wybitne osiągnięcia w brydżu sportowym (uczniowie ci zdobyli liczne sukcesy w ogólnopolskich bądź międzynarodowych rozgrywkach).

Oprócz nagrody specjalnej Pani Dyrektor przyznała tytuł Sportowca Szkoły Martynie Wilk. Uczennica klasy 6b zdobyła między innymi III miejsce w Mistrzostwach Europy we wrotkarstwie alpejskim, I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w tenisie stołowym oraz II miejsce w Igrzyskach Dzieci w narciarstwie alpejskim. Tytuł sportowca roku uzyskał również Kamil Moskała – uczeń klasy 6a, laureat II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych oraz III miejsca w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w unihokeju.

Dyrektor Szkoły przyznała również nagrody uczniom wyróżniającym się zaangażowaniem w życie szkoły, wytrwałością w pokonywaniu trudności i postawą koleżeńską. Laureatkami nagrody zostały: Julia Fiema (klasa 6b), Natalia Styrylska (klasa 6a), Emilia Skop (klasa 6a) oraz Oliwia Sowa (klasa 7c). Dyrektor Szkoły doceniła również postawy proekologiczne uczniów i ich sukcesy w nauce. Tytuł Wzorowego Ucznia przyznała Jagodzie Brózdzie – uczennicy klasy 5f. Tytułem Omnibusa Szkoły uhonorowała natomiast Małgorzatę Lis z klasy 3b.

Po wręczeniu nagród laureatom Pani Dyrektor złożyła serdecznie podziękowania licznym przyjaciołom oraz sojusznikom szkoły za wieloletnią i owocną współpracę. Podziękowania otrzymali pan Andrzej Bobula, pan Jerzy Gurba, pan dr hab. inż. Marcin Hojny, pan Dziekan, prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko, pani Izabela Zajda-Porębska, pan Ryszard Majdzik, pan Janusz Morawski, pani Małgorzata Kopeć, Fundacja Dar Serca w Skawinie, pan senator Marek Pęk, pan Tomasz Kaczmarczyk oraz radni Rady Miejskiej w Skawinie: pan Antoni Sapała i pan Antoni Holik. Podziękowania przyjął również przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Dymanus oraz rodzice szczególnie zaangażowani w działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne szkoły.

W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor wręczyła listy pochwalne tym uczniom, którzy wyróżniali się wysokimi wynikami w nauce i uzyskali świadectwo z paskiem. Rodzice najzdolniejszych pociech otrzymali z kolei listy gratulacyjne. Wszyscy nagrodzeni uzyskali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców i rodziców wyróżnionych uczniów.

Uroczystość zakończenia roku uświetnił występ artystyczny przygotowany przez ósmoklasistów pod opieką wychowawców klas oraz pani mgr Joanny Roszkowskiej i pani mgr Danuty Marcinowskiej. Uczniowie przedstawili program artystyczny poświęcony wspomnieniom absolwentów szkoły. Przedstawienie obfitowało w szereg zabawnych scen z życia szkoły i zostało wyjątkowo ciepło przyjęte przez uczniów i grono pedagogiczne, które ze wzruszeniem żegnało ósmoklasistów opuszczających mury SP1.

Dyrektor Szkoły wyraziła swoje ogromne uznanie dla ósmoklasistów, którzy w piękny i wzruszający sposób pożegnali się ze szkołą. Gratulowała również uczniom i nauczycielom licznych sukcesów i życzyła udanych i bezpiecznych wakacji wszystkim uczestnikom uroczystości.

IMGP2771
IMGP2772
IMGP2785
IMGP2791
IMGP2799
IMGP2801
IMGP2806
IMGP2807
IMGP2814
IMGP2824
IMGP2937
IMGP2941
IMGP2960
IMGP2973
IMGP2991
IMGP3003
IMGP3006
IMGP3007
IMGP3008
IMGP3009
IMGP3010
IMGP3011
IMGP3015
IMGP3019
IMGP3020
IMGP3033
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl