Koronawirus: informacje i zalecenia

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/


Główny Inspektorat Sanitarny. Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/


Urząd Miasta i Gminy Skawina: informacje o koronawirusie - bieżąca aktualizacja
https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=768

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl