Koronawirus: informacje i zalecenia

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

16, 17, 18 CZERWCA 2020 r.       https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/


Główny Inspektorat Sanitarny. Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/


Urząd Miasta i Gminy Skawina: informacje o koronawirusie - bieżąca aktualizacja
https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=768

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl