Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny „Ale to juz było i nie wróci więcej – kronika klasowa".

Autor: Ewelina Urbanek–Traciak

W zadaniu TIK uczniowie opisywali wydarzenia klasowe w programie Microsoft Word, projekt natomiast będzie polegał na przygotowaniu prezentacji Power Point i opublikowaniu jej na blogu szkoły oraz przedstawieniu rodzicom podczas zakończenia klasy III. Pomysł związany był z kończeniem przez uczniów ważnego etapu w edukacji i chęcią posiadania pamiątki w wersji nie tylko papierowej ale tez elektronicznej., do której każdy może mieć dostęp nawet za kilkadziesiąt lat.
Projekt realizuje cała klasa III ci.

Projekt edukacyjny „Mikołaj Kopernik – Spotkanie z Patronem Szkoły w dobie nowoczesnej technologii"

Autor: Lucyna Tomczyk–Archacka (lucus)

Pomysł na projekt zrodził się, kiedy zauważyłam, że uczniowie interesują się postacią Mikołaja Kopernika i jego badaniami. Po oglądnięciu filmu pt. „Gwiazda Kopernika” w reżyserii Z. Kudła i A. Orzechowskiego dzieci zadawały wiele interesujących pytań związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika – patrona naszej szkoły. Postanowiłam podjąć działania mające na celu zapoznanie uczniów z sylwetką patrona, w taki sposób, aby było to ciekawe, plastyczne i bardzo realistyczne poznanie osoby, a nie tylko przedstawienie suchej wiedzy. Projekt będą realizować uczniowie klasy III d Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Zespół uczniowski zapozna się z wiedzą dotyczącą życia i działalności Mikołaja Kopernika używając technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Projekt edukacyjny „The Legend of The Moor’s Legacy – ebook".

Autor: Paulina Augustyn

W naszej szkole realizowany jest projekt 3E: English, Environment, Europe w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, którego jestem szkolnym koordynatorem. Realizacja projektu polega na inscenizacji bajki, każdego państwa biorącego udział w projekcie. Teraz przyszedł czas na przygotowanie bajki hiszpańskiej, więc wraz z uczniami doszliśmy do wniosku, że najlepszą formą przedstawienia będzie stworzenie ebook–a. I tak zrodził się pomysł na ebook–a. Projekt będzie polegał na przygotowaniu ebook–a w programach Power Point i Windows Movie Maker, a następnie zamieszczony na stronie www.youtube.pl.Projekt będzie realizować grupa uczniów z klasy 4D, którzy uczęszczają na koło zainteresowań „Comenius".

Projekt edukacyjny „Redagujemy szkolną gazetkę internetową Orbita".

Autor: Joanna Nowakowska

Gazetka Orbita ukazuje się w naszej szkole od 11 lat. Dotychczas było to tradycyjne, powielane na papierze, dwukolorowe szkolne pisemko. Orbita co prawda cały czas ewoluowała, zmieniała się, ale prawdziwą rewolucję przeżyła właśnie teraz. Postanowiliśmy z uczniami, że przyszedł czas, by było to nowoczesne, kolorowe, zawierające zdjęcia pismo dostępne na stronie www.

W realizacji zadania biorą udział uczniowie uczęszczający na koło dziennikarskie. Koło to składa się z 12 uczniów klasy IV b. Orbita współpracuje także z uczniami innych klas.

Projekt edukacyjny „Symbolika Świętego Triduum Paschalnego”

Autor: s. Ewa Picher

– poznanie i wymowa i symboliki liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek – Wielki Piątek, wigilia Paschalna)

– kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w uroczystościach upamiętniających mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

– współpraca z parafią,

Projekt ten przeznaczony jest dla uczniów klas 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d (kilkuosobowe zespoły – dobór na zasadzie dobrowolności).

Projekt edukacyjny „Rola i znaczenie rozgrzewki na lekcji wychowania fizycznego oraz zasady jej konstruowania.”

Autor: Paulina Traczyk

Jak ważną rolę spełnia rozgrzewka na lekcji wychowania fizycznego wiedzą wszyscy nauczyciele uczący tego przedmiotu. Jednak świadomość naszych uczniów pozostawia wiele do życzenia. Większość z nich nie lubi rozgrzewki, uważając że niepotrzebnie się męczy i traci czas, który mogliby przeznaczyć na inne elementy. Tymczasem rozgrzewka to bardzo ważny punkt każdej podejmowanej aktywności fizycznej. I tak właśnie zrodził się pomysł na projekt, aby w ciekawy i przystępny sposób uświadomić uczniom ważność tego elementu w lekcji wychowania fizycznego, jak również nauczyć ich zasad poprawnego konstruowania i przeprowadzania ćwiczeń rozgrzewających. Więc może rozgrzewka przedstawiona w formie filmu lub prezentacji ułatwiłaby przyswojenie zasad jej przeprowadzania.

Zespoły powstały drogą losową. Uczennice dobrały się w pięć zespołów kilkuosobowych.

Projekt edukacyjny „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Autor: Bogusława Cora

Wszyscy wiemy jak wiele korzyści daje nam Internet. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę jakie mogą być następstwa niewłaściwego korzystania z sieci. Z tej przyczyny nasza szkoła od kilku lat bierze udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Klasie 3 „B” przypadło w udziale przygotowanie apelu na ten temat. Stąd pomysł na projekt. Chcemy przygotować apel – przedstawienie „Bezpieczeństwo w sieci” wykorzystując jak największą ilość narzędzi TIK.

Projekt będą realizować wszyscy uczniowie klasy 3 „B”.

Projekt edukacyjny „Matematyczne Miasto”

Autor: Justyna Micał

Ze względu na fakt, że w klasie piątej dosyć dużo czasu poświęcamy figurom geometrycznym, zasugerowałam, że właśnie tej tematyce może być poświęcony. Po burzliwej dyskusji wybraliśmy temat: „Matematyczne Miasto”. Głównym zaś problemem nad którym będą się zastanawiać uczniowie ma być: „Zastosowanie własności figur geometrycznych w życiu codziennym”. W projekcie weźmie udział cała klas V b. Uczniowie zostali podzieleni na 6 zespołów: 3 – czteroosobowe i kolejne 3 – pięcioosobowe.

Projekt edukacyjny „Z przyrodą za pan brat”

Autor: Agnieszka Porębska

Nasz pomysł na temat wziął się stąd, że uczniowie zaangażowani w projekt bardzo chętnie uczestniczą w konkursach ekologicznych i nieobce im są zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, a problemami poruszanymi w projekcie chcieliby zainteresować szersze grono uczniów naszej szkoły. Projekt realizują uczniowie klasy 5b Basia, Martyna, Natalia, Ola, Mikołaj, Błażej, Michał, Wiktor – miłośnicy wyzwań i badacze przyrody. Uczniowie sami wybrali sobie tematykę mini projektów i dobrali się w mniejsze podzespoły.

Projekt edukacyjny „Multimedialnie o matematyce”

Autor: Piotr OKoń

Stworzenie przez uczniów zestawu prezentacji multimedialnych na lekcje i zajęcia dodatkowe (w tym dydaktyczno–wyrównawcze) z matematyki, który zostanie udostępniony – do wykorzystania – innym nauczycielom matematyki i uczniom klas 4–6. Podczas spotkania inicjującego prace nad Projektem TIK w klasie 6d ustaliliśmy, że uczniowie podzieleni na 10 zespołów (po 2–3 osoby każdy) przygotują zestaw prezentacji multimedialnych z zakresu matematyki, które następnie będą mogły zostać wykorzystane na lekcjach tego przedmiotu, w klasach 4–6, najlepiej przy użyciu tablicy interaktywnej. Uczniowie sami podzielili się wstępnie na zespoły, ich skład w niektórych przypadkach zmodykowałem – tak, żeby w każdym zespole znaleźli się uczniowie o różnym poziomie wiedzy i umiejętności matematycznych.
W realizacji projektu biorą udział wszyscy uczniowie klasy 6d.

Projekt edukacyjny „Najnowsze technologie XXI wieku”

Autor: Aneta Sławińska

Pomysłodawcą projektu byłam ja, gdyż zauważyłam że dla wielu uczniów niektóre najnowsze urządzenia techniki komputerowej, urządzenia komunikacyjne pojawiające się w ostatnich latach nie są znane. I choć wielu z nich słyszało o urządzeniach takich jak: tablety, nawigacje, smartfon … to jednak nie potrafią wskazać zastosowania i funkcji tych urządzeń. Uczniowie zauważyli, że nowości takich pojawiło się na naszym rynku bardzo dużo. Zaproponowany przeze mnie temat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Cel główny projektu – stworzenie prezentacji Najnowsze technologie XXI wieku, która zostanie udostępniona uczniom

Do projektu przystąpili chętni uczniowie z klas V i VI

Projekt edukacyjny „Redagujemy szkolną gazetkę internetową Orbita"

Autor: Katarzyna Lelek

Tematem projektu jest internetowa gazetka szkolna. W projekcie uczniowie będą wykorzystywali portal www.juniormedia.pl na którym będzie wydawana gazetka szkolna. Stworzona na nim zostanie redakcja gazetki, każdemu uczniowi zostanie przypisana funkcja od redaktora naczelnego przez sekretarza, dziennikarza do grafika. Pomysł ten narodził się z potrzeby promowania szkoły w Internecie za pomocą nowoczesnych mediów.
Projekt realizuje z grupą uczniów, którzy należą do kółka dziennikarskiego, są to uczniowie klasy IVb, oraz kółkiem informatycznym z klas II–III.

Projekt edukacyjny „Przyjazny język polski"

Autor: Agnieszka Cygankiewicz

Propozycja realizacji projektu edukacyjnego z wykorzystaniem technologii informacyjno–komunikacyjnych spotkała się z żywym odzewem ze strony uczniów. Ustaliliśmy, że w ramach projektu zrealizujemy cykl prezentacji multimedialnych, które będą mogły zostać wykorzystane na lekcjach języka polskiego w różnych klasach przez nauczycieli j. polskiego, co będzie stanowiło urozmaicenie tradycyjnych zajęć, a także będzie stanowiło formę utrwalenia wiadomości.
– środki poetyckie
– formy wypowiedzi pisemnych
– zasady ortograficzne
– rodzaje słowników, ich zawartość i
– jak zmieniała się książka – od papirusa do ebooka

W projekcie biorą udział chętni uczniowie z kl. 5 i 6.

Projekt edukacyjny „Kronika Młodzieżowego Koła Przyjaciół Skawiny”

Autor: Monika Most

Temat zrodził się już kilka lat wcześniej, jednak nigdy nie został zrealizowany. Młodzieżowe Koło Przyjaciół Skawiny, które projekt realizuje działa w ścisłej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny. Opiekun szkolnych Młodzieżowych Kół Przyjaciół Skawiny już kilka razy przedstawiał na spotkaniach opiekunów propozycję utworzenia kronik poszczególnych kół. Uczniowie należący do MKPS działającego przy SP nr 1 podchwycili pomysł na kronikę, ale chcieli jej wersję trochę unowocześnić i stworzyć ją w wersji elektronicznej, a nie tradycyjnej papierowej. Cele zostały sformułowane przez uczniów należących do Młodzieżowego Koła Przyjaciół Skawiny.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72