Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Szkoła z klasą 2.0

Kodeks 2.0

Debata szkolna odbyła się 30.11.2011 r., w sali która jest wyposażona w tablicę interaktywną. Uczestniczyło w debacie 10 nauczycieli oraz 37 uczniów, przedstawicieli wszystkich klas.

Zebranie prowadził koordynator, wybrany sekretarz zapisywał propozycje na tablicy.

Przed debatą szkolną odbyły się debaty klasowe i uczniowie przyszli z konkretnymi propozycjami, oczekiwaniami, a dzieci z klas młodszych przyniosły prace plastyczne na temat „Środki multimedialne w naszej szkole”. Koordynator podkreślił na wstępie, że celem spotkania jest rozmowa na temat wykorzystania TIK w procesie lekcyjnym i wypracowanie zasad właściwego korzystania z TIK na terenie szkoły i poza nią. W czasie „burzy mózgów” i dyskusji uczniowie podawali konkretne propozycje do kodeksu. Zgłosili też propozycje:
– komputer i Internet w każdej klasie,
– strona WWW szkoły redagowana przez uczniów,
– dostęp do komputerów w czasie dużej przerwy (20 min) w pracowniach komputerowych.

Dyskusja toczyła się wokół reguł wykorzystania zasobów Internetu w odrabianiu zadań domowych, oraz korzystania z portali społecznościowych. Zwracali uwagę, że nie mają w zwyczaju podawać źródła strony WWW z której korzystają odrabiając zadanie, nie zawsze stosują zasady netykiety, porozumiewając się za pomocą TIK. Zgłaszali uwagi na temat „konieczności nadzoru” nauczyciela i rodziców nad stronami, po których mogą serfować. Dostrzegali zagrożenia które niesie Internet.

”Z komputerów korzystamy pod kontrolą rodziców i nauczycieli"

"Korzystając z portali społecznościowych stosujemy zasady netykiety".

Uzgodniona wersja kodeksu zostanie umieszczona na gazetce szkolnej poświęconej udziałowi naszej szkoły w „Programie Szkoła z klasą 2.0” na stronie internetowej szkoły. Całej społeczności szkolnej kodeks zostanie odczytany na apelach grup wiekowych I–III, i IV–VI. Uczniowie wraz z nauczycielami bardzo chętnie podejmują się konkretnych zadań w ramach których będą „testować” poszczególne punkty roboczej wersji Kodeksu szkolnego.

Koordynator Grażyna Stażyk

KODEKS SZKOLNY

Kodeks 2.0

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72