Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Szkoła z klasą 2.0

Zadania TIK

W ramach udziału w projekcie Szkoła z klasą 2.0, którego celem jest wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wykorzystywaniu ich w procesie uczenia się i nauczania, klasa 4d pod kierunkiem p. Agnieszki Cygankiewicz wykonała zadanie z wykorzystaniem narzędzi TIK, które umożliwiło przetestowanie zasad Szkolnego Kodeksu 2.0.

Zadaniem uczniów było wykonanie kartki pocztowej w programie PAINT lub WORD, która będzie zawierała poprawny adres oraz tekst pozdrowień z dowolnego miejsca wraz z wymienieniem zabytków, które udało się nadawcy w danej miejscowości zobaczyć. Następnie uczniowie byli zobowiązani przesłać swoją pracę na podany im adres mailowy nauczyciela. Informację o poprawności wykonania zadania oraz ocena pracy została każdemu uczniowi przekazana przez nauczyciela — również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oprócz doskonalenia umiejętności korzystania z programów PAINT i WORD oraz korzystania z poczty elektronicznej, uczniowie mieli możliwość wyszukiwania w Internecie informacji o zabytkach w danej miejscowości. W celu sprawdzenia poprawności zapisu korzystali ze słowników ortograficznych on-line. Jednocześnie byli zobowiązani do podania adresów stron, które wykorzystywali przy realizacji zadania – zgodnie z założeniami Szkolnego Kodeksu 2.0.
Były to np.:
http://warszawa.lovetotravel.pl/
http://paryz.lovetotravel.pl/
http://www.gdansk.pl/
http://www.megaslownik.pl/
Poniżej zamieszczone są przykładowe prace uczniów.

Agnieszka Cygankiewicz

kartka1

kartka2

  Zadanie TIK zrealizowane przez klasę 3D i p. Lucynę Tomczyk - Archacką

 Moja Mała Ojczyzna - Skawina Lekcja historii

 

"Powtórka z ułamków" - Ola Golonka

 

Ozdoby choinkowe

Postokąt i kwadrat

 

Prace plastyczne uczniów kl 3b wykonane pod kierunkiem mgr B. Cory

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72