Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Działania które już podjęliśmy w celu realizacji projektu:

3. Podczas zebrań 15 i 16 października 2013 roku - rodzice uczniów klas IV-VI zostali poinformowani przez wychowawców klas o przystąpieniu Szkoły do realizacji projektu polsko - szwajcarskiego KIK-34. Na tablicy informacyjnej na parterze szkoły umieszczono także informacje o celach, założeniach i sposobie wdrażania programu w szkole. Samorząd Uczniowski rozdawał zainteresowanym broszury dotyczące zdrowej żywności i aktywności fizyczne.

foto

 

<< powróć

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina