Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Działania które już podjęliśmy w celu realizacji projektu:

 1. Na korytarzach pojawiły się plakaty związane z realizacją projektu.
 2. W salach lekcyjnych, na gazetkach klasowych, w świetlicy szkolnej pojawiły się informacje promujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.
 3. Podczas zebrań 15 i 16 października 2013 roku - rodzice uczniów klas IV-VI zostali poinformowani przez wychowawców klas o przystąpieniu Szkoły do realizacji projektu polsko - szwajcarskiego KIK-34. Na tablicy informacyjnej na parterze szkoły umieszczono także informacje o celach, założeniach i sposobie wdrażania programu w szkole. Samorząd Uczniowski rozdawał zainteresowanym broszury dotyczące zdrowej żywności i aktywności fizyczne.
 4. W celu lepszej edukacji prozdrowotnej uczniów naszej szkoły - na korytarzu II piętra, co miesiąc odpowiedzialna klasa z pionu klas IV-VI przygotowuje tablicę promująca zdrowe odżywianie
 5. Zbieraliśmy także zdrową żywność dla potrzebujących w ramach akcji pomysł na „Niezmarnowane Mikołajki” i dzielnie walczyliśmy w konkursach i quizach o zdrowym żywieniu podczas gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Tesco dla Szkół „TALENT DO NIEMARNOWANIA”
 6. Nasze działania wspierane są także przez kółka i kluby przyrodnicze i ekologiczne.
 7. Realizujemy już także nasze pomysł na zdrowe drugie śniadania w klasach.
 8. O działaniach związanych z aktywnością fizyczną:
  • zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych (turnieje siatkówka, koszykówka piłka nożna klas IV-VI)
  • zajęciach sportowych pozalekcyjnych – aktywne spędzanie wolnego czasu.
  • imprezach sportowo- rekreacyjnych – turniejach klas: Mikołajkowym z okazji Edukacji Narodowej
  • projektach: Plebiscyt „ Sportowa klasa” itp.
  możesz poczytać na naszej stronie internetowej
 9. W taki oto sposób podczas dnia otwartego zachęcaliśmy rodziców do zdrowego odżywiania oraz modyfikacji dotychczasowych nawyków żywieniowych.

CELE PROJEKTU

Podstawowym celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski i są skierowane do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała. Adresatami są także producenci żywności.

Projekt obejmuje 4 główne zadania:

Zadanie 1: „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Zadanie 3: „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Zadanie 4: „Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

O PROGRAMIE

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła realizuje Polsko – Szwajcarski Program Współpracy, KIK/34: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

W ramach tego projektu realizować będziemy zadanie 2, mające na celu edukację i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia oraz ocenę wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Czy dzięki podjętym na terenie naszej szkoły działaniom uda nam się zdobyć certyfikat „SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”? Odpowiedź uzyskamy wkrótce po zakończeniu realizacji projektu.

Trzymajcie kciuki i przyłączcie się ochoczo do zaplanowanych działań!

W ramach realizacji Programu zaplanowaliśmy:

 • Całoroczne konkursy tematyczne związane z racjonalnym żywieniem – organizowane przez Samorząd Uczniowski (min, Księga przepisów, Klasowe Zasady Zdrowego Żywienia, Rybka jest dobra na wszystko – czyli o kwasach OMEGA 3 itp.)
 • Akcja „ Szklanka Mleka” „Owoce w Szkole” – obejmująca uczniów klas I-VI
 • Dzień niemarnowania żywności – film promujący niemarnowanie żywności
 • Zbiórka zdrowej żywności dla potrzebujących – pomysł na „Mikołajki”
 • „Święto Chleba „ – akcja świetlicy szkolnej
 • Stoisko zdrowej żywności podczas "Jubileuszu 50–lecia Szkoły"
 • Konkurs kulinarny ”MISTER CHEF” połączony z estetyką nakrywania stołu – pokaz sporządzania atrakcyjnych i zdrowych zakąsek, sałatek, surówek, deserów, itp.
 • Zdrowo jem w stołówce szkolnej – 10–cio dniowy jadłospis – wydłużenie przerwy obiadowej do 20 minut
 • Pomysł na zdrowe drugie śniadania w klasach – pietruszkowy poniedziałek, marchewkowy wtorek, szczypiorkowa środa, piątek dniem wody mineralnej itp.)
 • Zawody sportowe szkolne i międzyszkolne (turnieje siatkówka, koszykówka piłka nożna klas IV–VI)
 • Zajęcia sportowe pozalekcyjne – aktywne spędzanie wolnego czasu.
 • Imprezy sportowo– rekreacyjne – turnieje klas: Mikołajkowy, z okazji Dnia Dziecka
 • Projekty związane z aktywnością fizyczną: Plebiscyt „ Sportowa klasa”
 • Gazetka promująca zdrowe odżywianie – cały rok – co miesiąc odpowiedzialna inna klasa z pionu klas IV–VI)
 • Nagłośnienie działań podejmowanych przez szkołę –tablice ogłoszeniowe, gabloty, strona internetowa szkoły
 • Edukacja rodziców – zebrania z wychowawcami –ulotki informacyjne, zawody dla rodziców – „Biegaj z rodzicem”
 • Inne niezaplanowane działania i pomysły, które pojawią się w trakcie realizacji projektu.

Gorąco namawiamy wszystkich, którym nie jest obojętne zdrowie i zdrowy styl życia do aktywnego udziału we wspólnej zabawie, dzięki której mamy możliwość wykształcić w sobie nawyki zdrowego stylu życia, a także znacznie poprawić kondycję fizyczną.

Koordynator projektu: Agnieszka Porębska

plakat

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina