Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIE DROGĄ DO WIEDZY
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy to projekt, który trwa trzy lata, a beneficjentami są uczniowie kolejnych klas pierwszych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, jako jedna z 2 700 szkół z terenu sześciu województw, przystąpiła do jego realizacji w lutym 2009 r. Udział w tym przedsięwzięciu daje bowiem szansę na rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności ucznia zgodnie z jego indywidualnym rytmem rozwoju. Projekt jest oparty na koncepcji inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera. Zgodnie z jego ogólną tezą, każdy człowiek ma wiele odrębnych inteligencji. I tak w odniesieniu do dzieci określono aż osiem ich typów: językową, ruchową, matematyczno - logiczną, wizualno - przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną.

Głównym celem projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, da im mocne podstawy do dalszej kariery szkolnej oraz przyszłego życia. Zakłada on także, że każde dziecko jest zdolne, należy tylko te zdolności dostrzec, wspierać i rozwijać, wykorzystując jego naturalną aktywność, dzięki której same zdobędą nowe doświadczenia. Zajęcia są oparte na własnych, autorskich programach każdego z nauczycieli prowadzących. Nauczyciel, znając profile inteligencji dzieci, dobiera odpowiednie sposoby oddziaływania na nie.

A na czym konkretnie polegała realizacja projektu? Otóż w sali lekcyjnej, w której pracują dzieci biorące udział w projekcie, zorganizowano Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Każdy z tych Ośrodków był wyposażony w pomoce dydaktyczne zakupione ze środków unijnych. Pomoce były tak dobrane, aby jak najlepiej stymulować rozwój dziecka.

Realizacja projektu obejmuje trzy kolejne klasy pierwsze. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz 50 dodatkowych godzin zajęć pozalekcyjnych. W pierwszym etapie uczestniczyła klasa 1d z wychowawcą panią Agnieszką Zdeb. W kolejnym wzięli udział uczniowie klasy 1b z wychowawcą panią Bogusławą Corą. Trzeci etap prowadzi od września pani Barbara Milc ze swoją klasą.

Ostatecznym efektem uczestnictwa uczniów w projekcie jest pokaz, w trakcie którego dzieci prezentują swoje umiejętności i talenty: wokalne, muzyczne, taneczne, recytatorskie i wiele innych. W pokazie uczestniczą zaproszeni goście: rodzice dzieci, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele.

foto foto foto
foto foto foto

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina