Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

VI Gminna Olimpiada Języka Angielskiego
dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY

 

Etap szkolny

1. Kultura:

– T.C.Jupp, ’’Rich Man, Poor Man’’, Macmillan Readers 2011

2. Gramatyka:

– czas Present Simple

– czas Present Continuous

– czas Past Simple

– czas Past Continuous

– zaimki wskazujące: this, that, these, those

– przyimki miejsca

– konstrukcja: there is, there are, there was, there were

– liczba mnoga rzeczowników

– dopełniacz saksoński ‘s, s’

can, can’t

must, mustn’t, have to

should, shouldn’t, need, needn’t

– zaimki i przymiotniki dzierżawcze

– rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

some, any

– przymiotniki określające narodowość

– przysłówki częstotliwości

– liczebniki główne i porządkowe

– przymiotniki określające kształt, rozmiar, kolor

like/dislike/enjoy hate/love + ing

will (przyszłość, oferty, prośby, obietnice)

too+przymiotnik

not+przymiotnik+enough

– stopniowanie przymiotników

– przymiotniki opisujące ubrania

– konstrukcje: I’d like to I’m interested in, I don’t like + ing

going to (plany i zamiary w przyszłości)

– wyrażenie: want to be

– pytania: Who..?, Why..? When..? Where..? Whose..? What..? What time..? How much..? How many..? How old..?

– spójniki

Etap międzyszkolny

1. Wiedza o kulturze:

– J. Maguire, „Seasons and celebrations”, Oxford University Press 2008

– A Dumas, „The Three Musketeers”, Oxford University Press 2008.

2. Gramatyka:

– czas Present Perfect

– Present Simple Passive

– First Conditional

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72