Jesteśmy już uczniami… Ślubowanie klas pierwszych w SP1

W dniu 8 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyło się uroczyste Ślubowanie klas pierwszych. Pani Dyrektor mgr inż. Hanna Szczerbak serdecznie powitała czterdziestu czterech pierwszoklasistów, ich wychowawczynie, rodziców oraz znamienitych gości. Szkołę zaszczycił swoją obecnością Pan Marek Pęk (Marszałek Senatu RP), Pan Antoni Holik (Dyrektor Biura Senatora), Pan Piotr Ćwik (Wojewoda Małopolski i Honorowy Przyjaciel SP1), Pan Michał Sumera (Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego), Pan Krzysztof Gębala (Radny Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju) oraz Pan Norbert Rzepisko (Burmistrz Miasta i Gminy Skawina). W wydarzeniu wziął również udział Pan Czesław Gąsiorowski (Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie), Pani Urszula Wiącek (Prezes Fundacji „Dar Serca”), Pani Krystyna Droździewicz (Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie i Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast), Pani Czesława Kopeć (Sekretarz TSP), Pan Andrzej Bobula (Honorowy Przyjaciel Szkoły) oraz Pan Jerzy Gurba (Honorowy Przyjaciel Szkoły). Na uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli Rady Miejskiej: Pani Żanety Kotuli, Pana Stanisława Lupy, Pana Tomasza Papieża i Pana Artura Śnieżka. W Ślubowaniu klas pierwszych uczestniczyli też Pan Krzysztof Skrzybalski i Pani Katarzyna Skrzybalska (Studio Profil), którzy wykonali pamiątkowe fotografie uczestnikom wydarzenia oraz umieścili wideorelację na stronie Telewizji Skawina: https://pl-pl.facebook.com/telewizjaskawina/videos/666550313873599/, a także grupa uczniów i nauczycieli z czeskich Roztok przebywających w Skawinie w ramach wymiany partnerskiej.

Po części wprowadzającej, uczniowie SP1 przedstawili program artystyczny zatytułowany „W Krainie Szkołolandii, w trakcie którego ósmoklasiści sprawdzali wiedzę oraz umiejętności pierwszaków. Ci mieli za zadanie wyrecytować wiersz, dowieść swoich umiejętności wokalnych oraz wykazać się wiedzą na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie klas pierwszych doskonale wywiązali się z powierzonych im zadań, przekonując publiczność, że są świetnie przygotowani do wejścia w rolę pełnoprawnych uczniów Jedynki. Pierwszoklasiści nie tylko zadeklarowali gotowość do przestrzegania reguł panujących w szkole, lecz również dali wyraz przywiązaniu do wartości patriotycznych. Uczniowie z przejęciem recytowali Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy i śpiewali piosenkę „Jesteśmy: Polką i Polakiem”. Za swoje zaangażowanie i doskonałe przygotowanie do uroczystości zostali nagrodzeni gromkimi brawami widowni, która z niezwykłym zainteresowaniem obejrzała spektakl przygotowany z okazji Ślubowania.

Po zakończeniu programu artystycznego przyszedł czas na oficjalną część spotkania. Ta rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły przez Poczet Sztandarowy oraz odśpiewania Hymnu Szkoły. Następnie pierwszoklasiści ślubowali „być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły” oraz pilnie się „uczyć, jak kochać swoja ojczyznę i jak dla niej pracować”, gdy dorosną. Po wysłuchaniu przysięgi, Pani Dyrektor w towarzystwie Burmistrza Skawiny, Pana Norberta Rzepisko, pasowała pierwszaków na uczniów, złożyła im serdeczne gratulacje i wręczyła upominki w postaci opasek odblaskowych. Chwilę po tym głos zabrał Marszałek Senatu, Pan Marek Pęk, który zwrócił uwagę na rolę ślubowania w życiu każdego ucznia, które jest formą wiążącej deklaracji. Młodzi ludzie zobowiązują się w niej nie tylko przestrzegać panujących w szkole zasad, lecz również bronić kluczowych dla każdego obywatela wartości, takich jak patriotyzm, uczciwość czy obowiązkowość. Po swoim przemówieniu Pan Marszałek ofiarował bukiety kwiatów Pani Dyrektor oraz wychowawczyniom klasy Ia- mgr Ilonie Jodłowskiej oraz Ib- mgr Barbarze Milc, dzieciom zaś podarował okazały tort wraz z upominkami.Słodki poczęstunek dla grona pedagogicznego przygotowali z kolei rodzice, dumni ze swoich pociech rozpoczynających naukę na pierwszym etapie edukacyjnym. Z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Skawina- Pana Norberta Rzepisko oraz Dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie- Pana Czesława Gąsiorowskiego, który wraz z asystentką, ubrani byli w tradycyjne stroje skawińskie, pierwszaki otrzymały zeszyty szkolne oraz ołówki, graficznie nawiązujące do symboli i miejsc związanych ze Skawiną. Wszelkiej pomyślności najmłodszym uczniom Szkoły życzył również Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, a także wieloletni „Przyjaciel Szkoły”- Pan Andrzej Bobula.

Po ślubowaniu dzieci pod opieką swoich wychowawczyń –udały się do sal lekcyjnych, gdzie przy małym poczęstunku przygotowanym przez rodziców, dzieliły się wrażeniami z uroczystości, oglądając otrzymane akty pasowania oraz szkolne legitymacje.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest zawsze wyjątkowym wydarzeniem. Z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci, które z niecierpliwością wyczekiwały na ten szczególny dzień, ale również rodziców, grona pedagogicznego oraz zaproszonych gości.

 

1
10
11
12
13
15
1a
2
3
4
6
7
7a
8
9
SP1-1
SP1-10
SP1-100
SP1-101
SP1-102
SP1-103
SP1-104
SP1-105
SP1-106
SP1-107
SP1-11
SP1-110
SP1-111
SP1-112
SP1-113
SP1-114
SP1-115
SP1-116
SP1-117
SP1-118
SP1-119
SP1-120
SP1-121
SP1-122
SP1-123
SP1-124
SP1-125
SP1-126
SP1-127
SP1-128
SP1-131
SP1-132
SP1-133
SP1-134
SP1-135
SP1-136
SP1-137
SP1-138
SP1-139
SP1-140
SP1-141
SP1-142
SP1-143
SP1-144
SP1-145
SP1-146
SP1-147
SP1-148
SP1-149
SP1-150
SP1-151
SP1-152
SP1-153
SP1-154
SP1-155
SP1-156
SP1-163
SP1-165
SP1-166
SP1-2
SP1-21
SP1-3
SP1-31
SP1-32
SP1-33
SP1-34
SP1-35
SP1-36
SP1-37
SP1-38
SP1-39
SP1-40
SP1-41
SP1-42
SP1-43
SP1-44
SP1-45
SP1-46
SP1-47
SP1-48
SP1-49
SP1-53
SP1-56
SP1-58
SP1-59
SP1-60
SP1-61
SP1-62
SP1-63
SP1-89
SP1-90
SP1-91
SP1-92
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl