Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
„ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”
ORGANIZOWANA W RAMACH „ROKU SZKOŁY W RUCHU”

 

Szkoła Podstawowa nr 1
została uhonorowana tytułem „SZKOŁY W RUCHU”.

Z przyjemnością informujemy, iż osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 1 realizowane w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” zostały zaakceptowane i docenione przez organizatorów przedsięwzięcia. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przyznało naszej szkole tytuł SZKOŁY W RUCHU!

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom biorącym udział w akcji za zaangażowanie.

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

  • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
  • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
  • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
  • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
  • podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.


Dla realizacji tych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizowało akcję „Ćwiczyć każdy może”. Jest ona skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Placówki będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu, której uruchomienie ogłoszono podczas spotkania w ministerstwie, 30 października.

Nasza szkoła chcąc aktywnie wpisać się w tą akcje przystąpiła w listopadzie do realizacji programu. Celem akcji jest przyznanie tytułu „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w określonych regulaminem obszarach. Więcej na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl

Wykonane zadania

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina