WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uczniowie klas pierwszych uczą się jednozmianowo i codziennie rozpoczynają naukę
od godz. 8.00, a kończą lekcje o godz. 11.25 lub 12.30.

W ramach lekcji obowiązkowych prowadzone są:

 • zajęcia edukacyjne - edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna - 14 godzin tygodniowo,
 • język angielski - 2 godziny tygodniowo,
 • edukacja informatyczna - 1 godzina tygodniowo,
 • wychowanie fizyczne - 3 godziny tygodniowo

Zajęcia dodatkowe:

 • warsztaty plastyczne,
 • kółko muzyczne,
 • kółko informatyczne z elementami programowania (praca z robotami typu Ozobot),
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych,
 • religia/etyka.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła oferuje:

 • diagnozę i terapię logopedyczną,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • opiekę psychologiczną,
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
 • rewalidację,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • naukę języka polskiego dla obcokrajowców,
 • współpracę z psychologami i pedagogami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Mocne strony Szkoły:

 • bezpłatna opieka w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-17.00, w ramach której dzieci mogą odrobić zadanie domowe, ale także miło spędzić czas w gronie rówieśników, uczestnicząc w warsztatach arteterapii, klubu podróżniczego, grając w gry planszowe, biorąc udział w zajęciach sportowych w hali i na świeżym powietrzu,
 • zdrowe posiłki w stołówce szkolnej,
 • opieka medyczna (pielęgniarka szkolna),
 • biblioteka szkolna,
 • aktywne przerwy - uczniowie mają do dyspozycji kącik relaksacyjny, kącik zabaw wyposażony m. in. w piłkarzyki i klocki, podręczną biblioteczkę,
 • bezpłatny dziennik elektroniczny Vulcan oraz Microsoft Office 365 dla wszystkich uczniów,
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory),
 • trzy pracownie informatyczne,
 • dwie sale gimnastyczne z bogatym wyposażeniem sportowym,
 • boiska wielofunkcyjne z zapleczem lekkoatletycznym, plac zabaw dla najmłodszych oraz duży teren zielony wokół szkoły,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznym prowadzącymi zajęcia dla uczniów: m. in. Muzeum Regionalnym w Skawinie, Multicentrum, Biblioteką Pedagogiczną, ZHR, Strażą Miejską, Policją,
 • wymiana międzynarodowa uczniów,
 • realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i zdrowotnych m in. „Uniwersytetu Dzieci”, „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, „Programu dla szkół”, „Szkolnego Klubu Wolontariusza”, „Odblaskowej Szkoły”, akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Sprzątanie Świata- Polska", „Adopcji na odległość”, Stop-Smog,
 • wycieczki turystyczne i kulturalne, uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych.

Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców i w ramach zajęć pozalekcyjnych Szkoła może zorganizować dodatkowe zajęcia dla uczniów np. językowe, taneczne, szachowe, robotyki itp.

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl