Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Osiągnięcia naszych uczniów

Rok szkolny 2008/2009

Forma/tytuł Organizator Zasięg Miejsce Imię
i nazwisko ucznia
Nauczyciel prowadzący
Konkurs Matematyczny „Kangur'' Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu ogólnopolski wyróżnienie Natalia Wiklańska Michał Czopek
Wojciech Turaj
Monika Smolis
Gabriel Sarapata
mgr inż. Wiesława Ściężor
mgr Jacek Gurba
inż. Anna Nakoneczny
Małopolski Konkurs na Bajkę Profilaktyczną i Ilustrację do Bajki Profilaktycznej Wojewoda Małopolski województwo małopolskie II
III wyróżnienie
Jakub Kozłowski Edyta Czopek
Edyta Czopek
mgr Joanna Nowakowska mgr Anna Kolasa
mgr Beata Sobczyk
Małopolski Konkurs „Nasza szkoła w UE” ODN Tarnów pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty województwo małopolskie wyróżnienie Klaudia Żmuda
Dawid Łyko Anna Sekuła
mgr Monika Cichowlas
mgr inż. Marzena Kulawik
„Zjawiska klimatyczne a zdrowie” Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego województwo małopolskie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie ZuzannaWsołek
Karolina Tondyra
Anita Kapuściska
nauczyciele świetlicy
„Podążajmy wspólnym szlakiem” Sanatorium w Radziszowie województwo małopolskie wyróżnienie wyróżnienie Natalia Lelek
Patrycja Kałuska
mgr Beata Sobczyk
„Klęska – powódź czy huragan straż pożarna Ci pomaga” Krakowska Straż Pożarna powiatowy wyróżnienie Karolina Liskiewicz nauczyciele świetlicy
54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Centrum Kultury i Sportu w Skawinie powiat I Anna Sekuła mgr Danuta Gunia
54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Centrum Kultury i Sportu w Skawinie powiat wyróżnienie Agnieszka Gryz mgr Danuta Gunia
II Spotkanie Językowe „Wieża Babel” Młodzieżowy Dom kultury w Krakowie ul. Grunwaldzka 5 powiat wyróżnienie Agnieszka Gryz mgr Danuta Gunia
mgr Agnieszka Bartyzel
Jesienne biegi przełajowe Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie UKS „Jedynka” powiat II Aleksandra Kędzierska mgr Joanna Roszkowska
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie I Powiatowy Szkolny Związek Sportowy powiat I
III
Edyta Czopek
Krzysztof Koza
mgr Marzena Styrylska
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krakowie powiat I
II
Dariusz Pocięgiel
Aleksandra Kędzierska
mgr Wojciech Kubla
mgr Joanna Roszkowska
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krakowie powiat I Dariusz Pocięgiel
Hubert Cholewa
Marcin Dyrga
Maciej Kędziora
Jakub Kędziora
Aleksander Kloc
Jan Hachlowski
Tomasz Mrowiec
Krystian Slomiński
Bartłomiej Wilczak


mgr Wojciech Kubla
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krakowie powiat III Alicja Cholewa
Angelika Pacułt
Katarzyna Paluchowska
Patrycja Tondyra Zuzanna Wsołek
Anita Cholewa
Aleksandra Kędzierska
Klaudia Kowalówka
Aleksandra Mrowiec
mgr Joanna Roszkowska
Jesienne biegi przełajowe Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie UKS „Jedynka” powiat I Dariusz Pocięgiel mgr Wojciech Kubla
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krakowie powiat I Dariusz Pocięgiel
Hubert Cholewa
Marcin Dyrga
Bartosz Jucha
Dariusz Franczak
Adam Gawlik
Daniel Stokłosa
Aleksander Kloc
mgr Wojciech Kubla
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Powiatowy Szkolny Związek Sportowy powiat I Dariusz Pocięgiel
Hubert Cholewa
Marcin Dyrga
Bartosz Jucha
Dariusz Franczak
Adam Gawlik
Daniel Stokłosa
Aleksander Kloc
mgr Joanna Roszkowska
Gminny Konkurs Przyrodniczy Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie pod patronatem UMiG gmina Skawina I Natalia Lelek mgr Barbara Łopata
Gminny Konkurs Ekologiczny Szkoła Podstawowa w Krzecinie pod patronatem UMiG gmina Skawina I Edyta Czopek
Piotr Gardynik
Wojciech Turaj
mgr Barbara Łopata
mgr Agnieszka Porębska
Konkurs recytatorski „3.Spotkania z Twórczością Literacka Noblistów” Gimnazjum nr 1 gmina Skawina III Ewelina Rosek
mgr Beata Michorczyk
Gminny konkurs regionalny „Skawina-moja mała Ojczyzna” Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie gmina Skawina I Mateusz Sajkowski
Edyta Czopek
Marcin Michniak
mgr Anna Kolasa
mgr Piotr Okoń
Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2009” Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej gmina Skawina I
II
Edyta Czopek
Zuzanna Babińska
mgr Ewa Kozłowska
mgr Beata Michorczyk
Gminna Olimpiada Języka Angielskiego Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie gmina Skawina III Marcin Michniak mgr Paulina Augustyn
A miłość jest najważniejsza Chrześcijański Ośrodek Kultury gmina Skawina I Emilia Machowska mgr Beata Sobczyk
Konkurs Pieśni Patriotycznej Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach gmina Skawina III Magdalena Mirek
Kamila Ściubak
mgr Danuta Marcinowska
„Ssaki chronione w Polsce” Szkoła Podstawowa w Krzęcinie gmina Skawina III Patrycja Kałuska mgr Beata Sobczyk
Jesienne biegi przełajowe Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie UKS „Jedynka” gmina Skawina I
II
Zuzanna Wsołek
Anita Cholewa
mgr Joanna Roszkowska
Jesienne biegi przełajowe Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie UKS „Jedynka” gmina Skawina I
I
I
II
III
III
Dariusz Pocięgiel
Maciej Kędziora
Krystian Słomiński
Tomasz Mrowiec
Jan Hachlowski
Jakub Kędziora
mgr Wojciech Kubla
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini-koszykówce dziewcząt Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Szkolny Związek Sportowy gmina Skawina I
uczennice kl. 4, 5 i 6 mgr Joanna Roszkowska
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini-koszykówce chłopców Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Szkolny Związek Sportowy gmina Skawina II uczniowie kl. 4, 5 i 6 mgr Joanna Roszkowska
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Centrum Kultury i Sportu w Skawinie gmina Skawina I Kozłowski Jakub
Dębski Arkadiusz
Skamaj Kamil
Skwarczyński Szymon Sarapata Gabriel Stokłosa Daniel Franczak Dariusz
Jucha Bartosz
Pocięgiel Dariusz
Dyrga Marcin
mgr Marzena Styrylska
VIII Zawody Narciarskie Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Skawina Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie gmina Skawina II
III
Edyta Czopek
Krzysztof Koza
mgr Marzena Styrylska
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym Centrum Kultury i Sportu gmina Skawina II Aleksandra Kędzierska
Klaudia Kowalówka
Natalia Lelek
Aleksandra Wołoch
Zuzanna Wsołek
Paulina Tondyra
mgr Joanna Roszkowska
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Centrum Kultury i Sportu w Skawinie gmina Skawina I Aleksandra Kędzierska
Klaudia Kowalówka
Aleksandra Krauz
Klaudia Żmuda
Amanda Czudej
Aleksandra Mrowiec
Natalia Zalejska
Anna Natkaniec
Klaudia Czopek
Katarzyna Sobesto
Justyna Gędzior
Marzena Liszka
mgr Joanna Roszkowska
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców Centrum Kultury i Sportu w Skawinie gmina Skawina I Maciej Kędziora
Jakub Kędziora
Aleksander Kloc
Konrad Cichoń
Piotr Sumera
Mateusz Pękala
Kamil Jaskowski
Patryk Stawowy
Paweł Marczyk
Jakub Karwacik
mgr Wojciech Kubla
III Dariusz Pocięgiel Hubert Cholewa
Marcin Dyrga
Bartosz Jucha
Dariusz Franczak
Daniel Stokłosa Mateusz Hytkowski
Kamil Olchawa Bartłomiej Marczuk Andrzej Ciepły
mgr Wojciech Kubla
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt Centrum Kultury i Sportu w Skawinie gmina Skawina I Aleksandra ędzierska
Klaudia Kowalówka
Aleksandra Krauz
Amanda Czudej
Marzena Liszka
Natalia Lelek
Patrycja Kałuska
Klaudia Witkowska
mgr Joanna Roszkowska
XI Uliczny Bieg Sztafetowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie gmina Skawina I Alicja Cholewa
Zuzanna Wsołek Aleksandra Kędzierska
Dariusz Pocięgiel
Krystian Słomiński
Maciej Kędziora
nauczyciele wychowania fizycznego
„Skawina moje miasto wczoraj i dziś” Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie międzynarodowy II
III
Jacek Nowicki
Beata Boroń
mgr Urszula Jagodzińska mgr Anna Kańtoch

 

do góry

SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72