Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

„GWIAZDY WE WSZECHŚWIECIE”
GMINNY KONKURS
MUZYCZNO – PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
KLAS IV-VI

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU MUZYCZNEGO pt. „Gwiazdy polskiej piosenki”

12 kwietnia w naszej szkole odbył się GMINNY KONKURS MUZYCZNY pt. „Gwiazdy polskiej piosenki”. W przesłuchaniu uczestniczyło 11 uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych Miasta i Gminy Skawina.

Repertuar prezentowanych utworów był niezmiernie różnorodny, a poziom bardzo wysoki. Jury miało zatem trudny wybór.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce- Aleksandra Żmuda, kl. IV ZPO Szkoła Podstawowa w Borku Szlacheckim – „Ada to nie wypada”

II miejsce- Joanna Celej, kl. IV ZPO Szkoła Podstawowa w Kopance – „Szczęśliwej drogi już czas”

III miejsce- Patrycja Hajto, kl. V Szkoła Podstawowa w Zelczynie – „Mały książę i róża”

III miejsce- Karolina Kapusta, kl. V Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach – „Pozwolił nam los”

Wyróżnienie- Katarzyna Galacińska, kl V Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie – „Jadą wozy kolorowe”

WyróżnienieNatalia Pulchny, kl VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie – „Prawdziwe powietrze”

Finał konkursu odbędzie się 21 maja o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie.

Serdecznie zapraszamy opiekunów i laureatów.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Gwiazdy we wszechświecie ”

16 kwietnia zostały wybrane prace w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „Gwiazdy we wszechświecie”. W konkursie wzięło udział 35 prac wykonanych przez uzdolnionych plastycznie uczniów klas IV-VI.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce:Aleksandra Piszczek, Szkoła Podstawowa w Borku Szlacheckim

II miejsce: Natalia Gościniak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

III miejsce: Klaudia Droździewicz, ZPO, Szkoła Podstawowa w Radziszowie

III miejsce: Emilia Zapała, ZPO, Szkoła Podstawowa w Radziszowie

Wyróżnienie: Mateusz Sikora, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach

Wyróżnienie: Julia Solarz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie

Finał konkursu odbędzie się 21 maja o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie.

Serdecznie zapraszamy opiekunów i laureatów.

sam_1590
sam_1591
sam_1593
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

Gminny Konkurs Muzyczny „Gwiazdy polskiej piosenki”

Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości artystycznej oraz rozwijanie zamiłowania do śpiewu,

- propagowanie i doskonalenie sztuki wokalnej,

- umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji ich osiągnięć oraz umiejętności,

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania polską muzyką

Regulamin konkursu muzycznego:

1. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie
ul. Korabnicka 19

2. Szkołę biorącą udział w konkursie może reprezentować dwóch występujących niezależnie od siebie solistów.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednej piosenki polskiego wykonawcy w języku polskim.

Zgłoszenie do konkursu w terminie do 25 marca 2013 r. (zgłoszenia po tym terminie nie będą uznawane). Karty zgłoszeń oraz zgoda na przetwarzanie danych dostępne są na stronie szkoły www.sp1.skawina.com.pl
Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Korabnicka 19
32-050 Skawina

lub faxem: 12 291 10 72

4. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz maszynopis tekstu piosenki w formacie A4 z podaniem tytułu i autora.

5. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.

6. Uczestnicy zgłaszają się na pół godziny przed występem z płytką CD lub własnym instrumentem. Płytę należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuł piosenki oraz imię i nazwisko wykonawcy.

7. Organizator zapewnia instrument klawiszowy oraz nagłośnienie.

8. Nie dopuszcza się występów a'cappella.

9. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, które oceni: dobór repertuaru, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

10. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane.

11. Soliści i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.

Kontakt telefoniczny : tel. 12 276 18 82,

e-mail: danusia.marcin@wp.pl

 

Gminny Konkurs Plastyczny „Gwiazdy we wszechświecie ”

Cele konkursu:

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- zainteresowanie młodzieży osiągnięciami wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika,

- promowanie osiągnięć artystycznych młodych plastyków,

- rozbudzenie ekspresji twórczej

Regulamin konkursu plastycznego:

1. Prace konkursowe w formacie A3 wykonane dowolną techniką plastyczną należy dostarczyć
do 12 kwietnia 2013 r. do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie ul. Korabnicka 19.

2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać pięć prac plastycznych.

3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

· IMIĘ I NAZWISKO , WIEK UCZESTNIKA,

· ADRES PLACÓWKI, TELEFON ORAZ E-MAIL,

· IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ORAZ TELEFON KONTAKTOWY,

· TYTUŁ PRACY

Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Korabnicka 19
32-050 Skawina

Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb organizatora oraz zgodę na umieszczenie wizerunku dziecka w materiałach promujących konkurs i na stronach www Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie.

Ustalenia końcowe KONKURSU MUZYCZNO - PLASTYCZNEGO

1. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników, pracami plastycznymi, nagraniami oraz zdjęciami laureatów w celu wypromowania konkursu.

2. Jury w konkursie może przyznać: miejsca od I-III oraz wyróżnienia, a werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

3. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

4. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp1.skawina.com.pl

5. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 30 kwietnia 2013 r. (dot. całego konkursu)

6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

7. W wyjątkowych przypadkach jury i organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

8. Laureaci konkursu muzycznego wystąpią w dniu wręczenia nagród.

9. Najciekawsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie.

10. Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych prosimy kierować do organizatorów:

Kontakt telefoniczny : tel. 12 276 18 82

· e-mail: danusia.marcin@wp.pl - muzyka

· e-mail: beatasobczyk@onet.pl – plastyka

Karta zgłoszenia do pobrania

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina