Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV
W CUDOWNYM ŚWIECIE BAŚNI”

Lista laureatów

I miejsce (ex aequo) : Barbara Foszcz kl. 4d, Mikołaj Jaśkowiak , kl. 4d
II miejsce : Katarzyna Galacińska , kl. 4b
III miejsce: Martyna Guzik, kl. 4d
Gratulujemy zwycięzcom!!!
Prace konkursowe znajdują się do wglądu sali nr 10.

A. Cygankiewicz

REGULAMIN

I. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

II. Cele konkursu

1. Rozbudzanie motywacji czytania.
2. Zapoznanie uczniów z twórczością H. Ch. Andersena oraz braci Grimm.

3. Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.

4. Promowanie literatury poprzez doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. Organizacja konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas czwartych.
Odbędzie się 11 stycznia 2012 r. (środa). Czas trwania konkursu – 45 minut.

Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.

IV. Zakres wymaganej wiedzy

H. Ch. ANDERSEN:

Dzikie łabędzie

Latający kufer

Pięć ziarenek grochu

Księżniczka na ziarnku grochu

Dziewczynka z zapałkami

Stara latarnia

Królowa Śniegu

Bracia GRIMM:

Stoliczku, nakryj się

Paluszek

Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka

Tańczące krasnoludki

Złota gęś

Trzy piórka

Agnieszka Cygankiewicz

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72