Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W COMENIUSIE
- PROGRAMIE EDUKACYJNYM
REALIZOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Głównym zadaniem międzynarodowego programu Comenius jest szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego, prowadzące do wzrostu poziomu nauczania. Duży nacisk położony jest na wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia oraz na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej — propagowanie idei Europy Narodów — zgodnie z dewizą UE — Jedność w różnorodności (łac. In varietate concordia). Zadania te realizuje się poprzez tworzenie wspólnych projektów, co prowadzi do wymiany doświadczeń i uatrakcyjnienia zajęć.

Projekt, do którego przystąpiła jedynka, nosi tytuł: English, Environment, Europe (Angielski, Środowisko, Europa). Jego cele są więc jasne. Poprzez współpracę z sześcioma krajami: Litwą, Łotwą, Węgrami, Rumunią, Turcją i Hiszpanią, rozwijana będzie motywacja uczniów do nauki języka angielskiego, pogłębiana ich świadomość przynależności do rodziny europejskiej, a także kształtowane postawy proekologiczne. Projekt jest także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz do stworzenia wspólnego wydawnictwa – zbioru bajek edukacyjnych w językach narodowych i języku angielskim.

Niezwykle istotny jest także fakt, że dzięki Comeniusowi zostanie wzbogacone wyposażenie szkoły o nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak kamera cyfrowa, laptop itp. Realizacja projektu finansowana jest oczywiście z funduszu programu.

Pierwszym etapem projektu było spotkanie na Litwie w połowie października ubiegłego roku, w miejscowości Birsztany. Kilkudniowa wizyta posłużyła przybliżeniu uczestnikom konferencji wizerunków wszystkich szkół, a także kultury ich krajów. Nauczyciele zostali przeszkoleni na temat nowatorskich, opartych na grach i dramach, metodach nauczania języka angielskiego najmłodszych uczniów. Projekt został dogłębnie przedyskutowany i przećwiczony. Rozstrzygnięto także konkurs na logo projektu. Zwyciężyła polska uczennica, Aleksandra Sobesto z klasy VI b, której praca pokonała kilkadziesiąt innych i stała się oficjalnym logo English, Environment, Europe.

Po powrocie do krajów delegacje zajęły się wcielaniem programu w życie. Koordynatorka projektu w Jedynce, pani Paulina Augustyn, wraz z klasą 3d, korzystając z poznanych na Litwie metod nauczania, wystawiła bajkowe przedstawienie w języku angielskim pt. „Bull’s house”. W realizacji bajki pomagała wychowawczyni klasy pani Agnieszka Zdeb oraz nauczycielka języka angielskiego pani Agnieszka Bartyzel. Udział w inscenizacji bajki bardzo rozwinął zdolności językowe dzieci.

Kolejny etap to konferencja w Budapeszcie, która miała miejsce w grudniu. Jej uczestnicy, z wymienionych wcześniej krajów, mieli możliwość zapoznać się z alternatywną metodą pedagogiczną Marii Montessori, która jest niezwykle popularna szczególnie na zachodzie Europy. Kładzie ona nacisk na wszechstronny rozwój dziecka, ucząc go poprzez zabawę. Nauczyciele obserwowali kilka lekcji i przedstawień przygotowanych przez uczniów budapesztańskiej szkoły. Wszystkie występy odbyły się w języku angielskim, a uczestnicy konferencji otrzymali materiały ilustrujące metody, jakich użyto, by przygotować dzieci do mówienia w obcym języku.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce już w marcu, w Skawinie. Jedynka już od dawna intensywnie przygotowuje się na to wydarzenie. Polscy nauczyciela chcą zaprezentować zagranicznym kolegom własne metody nauczania, warsztat pedagogiczny, osiągnięcia i sukcesy swoich uczniów. Europejskie delegacje poznają polską kulturę, zwyczaje i tradycje, a także najważniejsze momenty polskiej historii. Program przewiduje nie tylko spotkania z polskim folklorem i sztuką, zwiedzanie najważniejszych zabytków Krakowa oraz papieskiego domu w Wadowicach, ale również wizytę w Muzeum Auschwitz – Bierkenau.
Jednym z priorytetów tej konferencji będzie także pokazanie zagranicznym gościom naszego miasta – Skawiny. Przewidziane jest także spotkanie w ratuszu z lokalnymi władzami z panem Burmistrzem Adamem Najderem na czele.

foto foto foto
foto foto foto

Comenius – wyjazd do Rumunii

W dniach od 31 maja do 5 czerwca 2011 w mieście Cluj-Napoca, położonym w północno-zachodniej części Rumunii, odbyło się już kolejne spotkanie w ramach projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Wzięła w nim udział delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w następującym składzie: mgr Paulina Augustyn (koordynator projektu), mgr Olga Biedrawa, mgr Joanna Roszkowska, mgr Paulina Traczyk, mgr Anna Podobińska oraz mgr Marta Wacław. Gospodarzem czerwcowego zjazdu była rumuńska szkoła Colegiul Ana Aslan.

Głównym celem wyjazdu była integracja i wspólna wymiana doświadczeń zawodowych i naukowych nauczycieli z różnych szkół europejskich (Turcji, Litwy, Łotwy, Węgier, Hiszpanii, Polski, Rumunii). Dyskutowaliśmy nad problemami edukacyjnymi i wychowawczymi, z jakimi stykają się dziś europejskie szkoły. Nauczyciele mieli także okazję poznać kulturę i zwyczaje panujące Rumunii.

Pierwszego dnia pobytu przywitano nas bardzo serdecznie. Był to jednak dzień, który poświęciłyśmy na odpoczynek po długiej podróży.

W drugim dniu miałyśmy już okazję zwiedzić tamtejszą szkołę Colegiul Ana Aslan, a także poznać nauczycieli w niej uczących. W tym dniu odbyła się również konferencja, na której prezentowano bajki, które zostały przygotowane wcześniej przez naszych partnerów projektu. Grały w nich dzieci z tychże krajów. Dostarczyło nam to wielkiej przyjemności i wielu wzruszeń, gdyż uczniowie włożyli mnóstwopracy w jak najwierniejsze zaprezentowanie legendy o Smoku Wawelskim. Tego dnia, z uwagi na Dzień Dziecka, wspólnie w wychowankami szkoły rysowałyśmy na boisku szkolnym piękne ilustracje, przedstawiające więź łączącą wszystkie kraje partnerskie projektu. Wieczorem uczestniczyłyśmy w tradycyjnym spotkaniu folkowym, na którym poznałyśmy muzykę Rumunii oraz zasmakowałyśmy potraw regionalnych.

Następnego dnia oglądałyśmy w szkole interesujące spektakle przygotowane przez uczniów. Była to wspaniała okazja na poznanie kultury i zwyczajów rumuńskich, ponieważ dzieci wystąpiły w tradycyjnych strojach tego kraju. Bardzo dużą, a zarazem miłą niespodzianką, był śpiew w języku polskim znanej polskiej przyśpiewki „Kukułeczka kuka”. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z władzami miasta Cluj-Napoca, na którym dowiedziałyśmy się, z jakimi problemami spotyka się tamtejsze szkolnictwo. Druga część spotkania była poświęcona prezentacji każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

Czwartego dnia gospodarze zabrali nas na wycieczkę po regionie. Głównymi jej punktami było zwiedzenie skansenu, kościołów oraz okolicznych atrakcji, m. in. starej rumuńskiej cytadeli, kopalni soli Salt Mine Turda oraz klasztoru prawosławnego. Pod koniec dnia odbyła się uroczysta, pożegnalna kolacja, na której podziękowałyśmy za wspaniałą gościnę, a także za stworzenie możliwości odwiedzenia szkoły oraz zwiedzenia malowniczego miasta Cluj-Napoca.

Ostatni dzień to czas wyjazdu do Polski. Bogate w nowe doświadczenia, powróciłyśmy szczęśliwie do kraju.

 

foto foto foto
foto foto  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina