Wymagania edukacyjne
Kryteria ocen

edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 1

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 2

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 3

religia

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii w klasie III

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VIII szkoły podstawowej

język polski

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie VII

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie VIII

język angielski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 3

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 8

język niemiecki

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas VII

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas VIII

historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI wraz z kryteriami ocen

historia

Historia klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny

Historia klasa V - Wymagania na poszczególne oceny

Historia klasa VII - Wymagania na poszczególne oceny

Historia klasa VIII - Wymagania na poszczególne oceny

wiedza o społeczeństwie Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klasy VIII

matematyka

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy 4

Wymagania edukacyjne z matematyki z uwzględnieniem kryteriów ocen, klasa 5

Wymagania edukacyjne z matematyki z uwzględnieniem kryteriów ocen, klasa 6

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy 7

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy 8

przyroda

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przyrody – Klasa 4

Wymagania edukacyjne – Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania edukacyjne – Tajemnice przyrody. Klasa 6

biologia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

geografia Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8
chemia

Wymagania edukacyjne i kryteria ocenia z chemii klasa 7

Wymagania edukacyjne i kryteria ocenia z chemii klasa 8

fizyka

Wymagania edukacyjne z fizyki - klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki - klasa 7

muzyka

Wymagania edukacyjne – muzyka klasa IV

Wymagania edukacyjne – muzyka klasa V

Wymagania edukacyjne – muzyka klasa VI

Wymagania edukacyjne – muzyka klasa VII

technika

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen – Zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen – Zajęcia techniczne klasy V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen – Zajęcia techniczne klasa VI

zajęcia komputerowe

Wymagania edukacyjne z edukacji informatycznej – klasa I

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych – klasa II

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych – klasa III

 

informatyka

Kryteria ocen i wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV

Kryteria ocen i wymagania edukacyjne z informatyki w klasie V

Kryteria ocen i wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VI

Kryteria ocen i wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VII

Kryteria ocen i wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII

wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego na poszczególne oceny dla klasy IV-VIII

wychowanie do życia w rodzinie

Kryteria oceniania uczniów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie

edukacja dla bezpieczeństwa

 Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania
klasa VIII

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl