Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2018/2019
POLISA TYP 184 nr 001012898

 

Wymagane dokumenty do likwidacji szkody z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej na rok szkolny 2018/2019 :

  • druk zgłoszenia szkody potwierdzony przez placówkę z danymi z polisy,
  • kserokopia legitymacji szkolnej ucznia (przedszkole - oświadczenie pisemne właściciela, że w danym roku było dziecko zapisane do przedszkola i została za nie opłacona składka),
  • dokumenty medyczne z przebiegu leczenia (karta informacyjna z placówki medycznej, w której udzielono pierwszej pomocy, historia choroby, wypis ze szpitala, oraz inne dokumenty medyczne; zdjęcia RTG nie są wymagane),
  • oryginały rachunków środków pomocniczych i kosztów leczenia,
  • oryginały rachunków związanych z rehabilitacją (rehabilitacja potwierdzona skierowaniem od lekarza),
  • dodatkowo: notatka z policji w przypadku szkody komunikacyjnej, karta rowerowa w przypadku urazu doznanego podczas jazdy na rowerze.

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,
MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl