Ubezpieczenie uczniów

 

Warunki ubezpieczenia

Tabela świadczeń

PAKIET NNW SZKOLNE

ATUTY OFERTY BEZPIECZNY.PL

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia

Składanie roszczeń

www.bezpieczny.pl

Jakie dokumenty należy złożyć?

1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.

2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

4. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,

5. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl/
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl

3. Przesłać drogą listowną na adres:
AXA TUiR S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa z dopiskiem: SZKODY NNW- Bezpieczny.pl

Numer polisy: 92100622

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl