Stypendia naukowe Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w marcu 2021 r. przyznał uczniom stypendia naukowe za wysokie osiągnięcia edukacyjne w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Stypendia naukowe otrzymują uczniowie klas VII i VIII, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,30.

Laureatami tej nagrody zostali następujący uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1:

1. Sokołowski Mikołaj, kl. 8ci

2. Szatko Dominika, kl. 8b

3. Dymanus Tymoteusz, kl. 7b

4. Jaworska Marika, kl. 7e

5. Sokołowski Filip, kl. 7ci

6. Droździewicz Maksymilian, kl. 7d

7. Leśna Karolina, kl. 7b

8. Pazdan Anastazja, kl. 7d

Dyrektor Szkoły - mgr Bożena Moskwa gratuluje gronu stypendystów, życzy dalszych sukcesów naukowych i wyraża nadzieję na równie liczną reprezentację nagrodzonych w kolejnym półroczu.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl