Akcja „Sprzątanie Świata”

W dniu 20 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się akcja „Sprzątania Świata”. Z okazji tego wydarzenia zorganizowano apel oraz szereg działań promujących ochronę środowiska. Uczestników apelu powitała pani Dyrektor mgr inż. Hanna Szczerbak, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważne jest rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pani Dyrektor zachęcała również zgromadzonych do aktywnego włączenia się w dbanie o środowisko naturalne, za którego stan wszyscy ponosimy odpowiedzialność.

Dwudziestej szóstej już edycji akcji „Sprzątania świata” przyświecało hasło: „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”. Koordynatorkami spotkania z uczniami były mgr inż. Anna Jakubowska oraz mgr Agnieszka Poniewska. Pierwsza z nich przypomniała historię akcji zainicjowanej w 1989 roku przez Ina Kiernana (australijskiego żeglarza, podróżnika i przedsiębiorcę), druga zaś przedstawiła niepokojące dane na temat topniejących lodowców i nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów ziemi. Po części wprowadzającej w problematykę ochrony środowiska odbyły się warsztaty prawidłowego segregowania śmieci prowadzone przez uczniów z klasy 5e. Największą uwagę zebranych na sali gimnastycznej przykuła jednak część konkursowa przygotowana przez mgr inż. Annę Jakubowską, mgr Agnieszkę Poniewską, mgr Agnieszkę Porębską i mgr Barbarę Łopatę. Klasy IV miały za zadanie wykonać rysunek związany z tegorocznym hasłem wydarzenia, klasy V musiały zaprezentować plakat promujący działania proekologiczne, klasy VI sprzątały otoczenie szkoły, klasy VII wymyślały ekologiczne okrzyki, a klasy VIII prowadziły zbiórkę surowców wtórnych od wczesnych godzin rannych. Wszyscy uczniowie zaangażowani w akcję „Sprzątania Świata” doskonale wywiązali się z postawionych przed nimi zadań. Na szczególną pochwałę zasłużyły dzieci z klas IV i V, które wykazały się ogromną kreatywnością i talentem. Wykonane przez nich plakaty posiadały wysokie walory artystyczne i edukacyjne. Ukazujące zanieczyszczoną planetę prace wzywały odbiorców do ograniczenia destrukcji środowiska i stanowiły przestrogę przed lekkomyślnym marnowaniem naturalnych zasobów ziemi.

Dwudziesta szósta edycja akcji „Sprzątania Świata” została zorganizowana w SP1 z dużym rozmachem. Towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie uczniów, którzy w geście solidarności z niszczejącą planetą przyszli do szkoły ubrani na zielono i zgromadzili ogromne ilości surowców wtórnych. Organizatorzy wydarzenia żywią nadzieję, że ekologiczny zapał będzie towarzyszył uczniom przez cały rok i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

1
20190920_104522554
20190920_105024966
20190920_105032792
20190920_105047377
20190920_105656086
20190920_105906683
20190920_110000552
20190920_110335622
20190920_110801821
20190920_110805920
20190920_110841408
20190920_110851951
20190920_111025963
20190920_111124937
IMG_20190920_095933_DRO
IMG_20190920_102752_DRO
IMG_20190920_104146_DRO
IMG_20190920_104201_DRO
IMG_20190920_104206_DRO
IMG_20190920_104216_DRO
IMG_20190920_104230_DRO
IMG_20190920_104253_DRO
IMG_20190920_104301_DRO (2)
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl