Apel smogowy w Szkole Podstawowej nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie to miejsce w naszym mieście, w którym od poniedziałku do piątku można zapoznać się z informacjami o jakości powietrza na terenie miasta Skawina, bez dostępu do Internetu. Na specjalnych tablicach zlokalizowanych przy głównym wejściu do szkoły można sprawdzić aktualną jakość powietrza w naszej okolicy. W przypadku wystąpienia stanu alarmowego, pojawia się dodatkowa informacja dla uczniów dotycząca instrukcji postępowania w celu zniwelowania wpływu skażonego powietrza na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W ten sposób, niewielkim kosztem, udało się zapewnić dzieciom i ich najbliższym dostęp do jakże ważnych dla zdrowia informacji.

Nie spoczęliśmy jednak na laurach.

Nawiązaliśmy współpracę ze Skawińskim Alarmem Smogowym (SAS). Efektem tych działań były dwie prelekcje dla rodziców uczniów Szkoły z panem Łukaszem Kurlitem – działaczem SAS. Spotkania odbyły się podczas dni otwartych, a więc 24 i 25 stycznia 2017 r. Dzięki krótkiemu wykładowi mogliśmy sobie uświadomić, z jak wielkim kryzysem ekologicznym boryka się nasza Gmina. Dowiedzieliśmy się także, jak żyć ze smogiem, a więc, co robić, aby zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na nasze zdrowie.

Po spotkaniach z rodzicami, przyszedł czas na rozmowy z dziećmi. 27 stycznia 2017 r. uczniowie klas 1–3 wzięli udział w specjalnym apelu poświęconym smogowi, zorganizowanemu przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej- panią Annę Mazur i panią Agnieszkę Poniewską – szkolnego koordynatora działań. Dzieci zostały zapoznane z infografiką stosowaną przy oznaczeniach jakości powietrza oraz szkolną tablicą, na której mogą sprawdzić stan powietrza w mieście. Dopełnieniem tych działań było wyposażenie szkolnej biblioteki w publikacje dla uczniów o tematyce smogu, wydane przez Krakowski Alarm Smogowy.

foto

foto

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl