Realizacja projektu pilotażowego „Równy Gość” w SP1
Partner projektu GRANA Sp. z o.o.,
Skawina, ul. Piłsudskiego 1

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie znaleźli się w gronie beneficjentów projektu „Równy Gość”. Sponsorowany przez firmę „GRANA Sp. z o.o.” program realizowano na terenie SP1 od października do maja 2019 roku. Chociaż projekt miał charakter pilotażowy, jego cele były szeroko zakrojone. Z jednej strony motywował uczniów klas VI i VII do rozwijania swoich pasji
i podejmowania kreatywnych działań, z drugiej pozwalał im uzupełnić wiedzę z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego. W ramach przedsięwzięcia finansowanego przez firmę „GRANA” młodzież uczestniczyła zarówno w zajęciach rozwijających umiejętności językowe i arytmetyczne,
jak i w zajęciach matematyczno-informatycznych z elementami robotyki (łącznie 200 godzin lekcyjnych). Te drugie miały przede wszystkim charakter warsztatowy i wyposażały uczniów w szereg umiejętności praktycznych. Prowadzący lekcje specjaliści (mgr Marek Górski i mgr Piotr Okoń) odkrywali przed podopiecznymi tajniki programowania, grafiki komputerowej oraz efektywnego korzystania z zasobów internetowych. Rozwijali także u uczniów zdolność logicznego myślenia i wyjaśniali im, w jaki sposób przeprowadza się eksperymenty informatyczne. W trakcie zajęć młodzi ludzie poznawali też sposoby testowania rozwiązań programistycznych w praktyce i uczyli się pracy w zespołach zadaniowych.

O tym, że zajęcia miały wymierny charakter najlepiej świadczy postawa uczestników projektu oraz ich dokonania. Na uwagę i uznanie zasługuje w szczególności osiągniecie Filipa Kromskiego – jednego z beneficjentów programu, który między innymi pod wpływem finansowanych przez „GRANĘ” lekcji zdecydował się stworzyć grę komputerową wzorowaną na Minecraftcie. Uczeń poświęcił wiele czasu i wysiłku na jej opracowanie, dowodząc, że pasja może być siłą napędową ludzkich działań. O inspirującym charakterze zajęć realizowanych przez zespół nauczyciel przedmiotów matematyczno-informatycznych świadczą również wyznania ich uczniów. Wielu z nich zafascynowanych dokonaniami w dziedzinie informatyki i robotyki deklarowało chęć podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie programisty. Uczniowie korzystający z zajęć o charakterze wyrównawczym prowadzonych przez mgr Justynę Micał oraz inż. Annę Nakoneczny przyznali z kolei, że dzięki dodatkowym lekcjom udało im się nadrobić zaległości i uzyskać satysfakcjonujące oceny klasyfikacyjne.

Wbrew pozorom nie tylko warsztaty dotyczące robotyki i programowania święciły triumfy wśród młodzieży. Nie mniejszą sympatią cieszyły się zajęcia poświęcone rozwijaniu kompetencji językowych koordynowane przez anglistki – mgr Annę Krzywacką-Puściznę oraz mgr Renatę Kukuczkę. Prowadzone przy użyciu metod aktywizujących oraz specjalistycznych narzędzi (materiały audiowizualne, gry językowe, multimedialne podręczniki, plansze, plakaty) lekcje zyskały uznanie zarówno wśród uczniów, jak i rodziców. Korzystająca z nich młodzież znacznie poszerzyła zakres swoich kompetencji językowych, zyskując swobodę artykułowania wypowiedzi w obcym języku. Warto zauważyć, że wśród uczestników zajęć wzrosła zarówno motywacja do przyswajania języka angielskiego, jak i otwartość na inną kulturę. Uczniowie zrozumieli, że biegłość językowa nie tylko determinuje osiągniecie sukcesu edukacyjnego, lecz również wpływa na jakość komunikacji interpersonalnej.

Realizowane w ramach projektu „Równy Gość” zajęcia odbywały się co tydzień w niewielkich grupach liczących od 7 do 10 osób. Dzięki hojności i zaangażowaniu pana Tomasza Kaczmarczyka – szefa personalnego firmy „GRANA”, uczniowie Jedynki mogli używać podczas interdyscyplinarnych lekcji specjalistycznego oprzyrządowania – za środki z projektu szkoła zakupiła dwa roboty Ozobot oraz robota mBot wraz z akcesoriami. Roboty pozwoliły uczniom rozwinąć myślenie algorytmiczne oraz zachęciły ich do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć. Zakupione przez szkołę urządzenia zostały również wykorzystane w trakcie lekcji otwartej. Tę przeprowadzili w kwietniu 2019 roku mgr Piotr Okoń i mgr Marek Górski z udziałem uczniów klasy VI i VII. Wzięła w niej udział Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1- mgr inż. Hanna Szczerbak, przedstawiciele sponsora grantu edukacyjnego i grono pedagogiczne szkoły wraz z nauczycielami-stażystami. Lekcja zatytułowana „Misja na obcej planecie. Programowanie robotów” szalenie zainteresowała publiczność oraz uczniów. Podczas jej trwania młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć w grze dydaktycznej skonstruowanej specjalnie na potrzeby lekcji pokazowej. Jak się okazało, młodzież świetnie radziła sobie z programowaniem robotów i rozwiązywaniem zadań matematycznych, łącząc to, co przyjemne z tym, co pożyteczne.

Realizacja projektu „Równy Gość” w Szkole Podstawowej nr 1 dowiodła, że nauka to nie tyle żmudna praca, co raczej fascynująca przygoda. Dzięki środkom pozyskanym przez sponsora, fachowcom z SP1 udało się stworzyć profesjonalne warunki do pracy ze zdolną i ambitną młodzieżą. Wykorzystując roboty, specjalistyczne oprogramowanie oraz narzędzia multimedialne nauczyciele bez trudu zjednali sobie uwagę uczniów i zachęcili ich do podejmowania twórczych działań. O tym, że projekt „Równy Gość” został zwieńczony sukcesem najdobitniej świadczą nie tylko rekomendacje pedagogów i zadowolenie uczniów, lecz również decyzja firmy „GRANA Sp. z o.o.” o kontynuacji programu w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1- mgr inż. Hanna Szczerbak oraz zaangażowani w projekt nauczyciele i uczniowie są niezmiernie wdzięczni sponsorowi za owocną współpracę i możliwość dalszego uczestnictwa w programie. Udział w projekcie to bez wątpienia niebywała szansa dla młodych ludzi, którzy pragną realizować swoje pasje i chcą odkrywać bogactwo świata nowych technologii.

DSC_0199
DSC_0210
DSC_0231
DSC_0234
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl