Przedstawienie wielkanocne i „gala sukcesu” w Jedynce

Tuż przed wielkanocną przerwą świąteczną mieliśmy okazję wziąć udział w apelu, poświęconym największym sukcesom naszych uczniów oraz oglądnąć piękne przedstawienie opowiadające o cudzie zmartwychwstania.

Pani dyrektor Hanna Szczerbak poprowadziła część pierwszą uroczystości, swoistą galę młodych ludzi sukcesu, by osobiście móc pogratulować i podziękować wszystkim uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym odnosili tryumfy w międzyszkolnych, a nawet ogólnopolskich, konkursach wiedzowych i artystycznych. Uhonorowano również całe zastępy naszych wybitnych sportowców, którzy na niezliczonych boiskach, halach i bieżniach gromili swoich rywali, zawsze jednak stosując się do zasad fair play. Wszyscy finaliści olimpiad, laureaci turniejów wiedzowych, natchnieni artyści oraz twardzi zawodnicy nagrodzeni zostali przez panią dyrektor wizytówkami szkoły, a także wspólnym pamiątkowym zdjęciem, które można podziwiać w naszej internetowej galerii. Najważniejszą nagrodą był jednak podziw i aplauz zebranej na sali gimnastycznej publiczności, która entuzjastycznie pozdrawiała utalentowanych kolegów. Warto wspomnieć, że galę oglądało też wielu rodziców, więc duma z odniesionego sukcesu musiała być podwójna.

Druga część apelu miała już bardziej refleksyjny charakter. Uczniowie wszystkich klas integracyjnych starszej grupy wiekowej przedstawili opartą na Nowym Testamencie inscenizację opowiadającą o zmartwychwstaniu Jezusa. Piękne kostiumy, śliczna scenografia, a przede wszystkim znakomita gra aktorska sprawiły, że przedstawienie oglądano ze skupieniem i powagą. Młodzi artyści, borykający się często z wieloma trudnościami i ograniczeniami, dali z siebie wszystko. Dlatego zaimponowali publiczności swoją postawą, pełną godności, a zarazem zapału. Warto nadmienić, że w przedstawieniu wzięli udział WSZYSCY uczniowie klas integracyjnych. Każdy miał do odegrania wielką i ważną rolę, bo nie ma przecież małych ról, są tylko mali aktorzy, a takich na scenie Jedynki z pewnością nie było.

Urocze, świąteczne przedstawienie zawdzięczamy wysiłkom pań wychowawczyń wszystkich klas integracyjnych: Monice Kowalczyk, Bożenie Moskwie, Sabinie Dudzik, a także pani katechetce Elżbiecie Baran oraz nieocenionej „pani od muzyki” - Danucie Marcinowskiej, która poprowadziła chór scholi.

Dziękujemy za wspaniałe artystyczne wrażenia aktorom, a za ogromne emocje wszystkim zwycięzcom.

IMG_5839
IMG_5842
IMG_5871
IMG_5872
IMG_5881
IMG_5885
IMG_5889
IMG_5890
IMG_5897
IMG_5901
IMG_5919
IMG_5925
IMG_5928
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl