Sprawozdanie z realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała

Projekt Piękna Nasza Polska Cała był realizowany w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie przez mgr Agnieszkę Karłowicz. Ze względu na specyfikę pracy (rotacyjna obecność dzieci) uczestniczyło w nim około stu dwudziestu osób. Projekt został zainaugurowany 28.09. 2018 r. i zakończył się 7.12.2018 r. W czasie zajęć uczniowie poznali kulturę i historię następujących regionów Polski: Małopolski, Podhala, Warmii, Kurpii, Podlasia, Kaszub, Pomorza Zachodniego, Śląska, Kujaw, Wielkopolski oraz Lubelszczyzny. Zostali zapoznani z legendami takimi jak między innymi: „O Wandzie co nie chciała Niemca”, „Lajkonik”, „O smoku wawelskim”, „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O poznańskich koziołkach” oraz mniej znanymi: „Skarby zamku tenczyńskiego”, „O powstaniu Podhala”, „O założeniu Poznania” czy „O małej żniwiarce i sierpniowej nocy”.

Uczestnicy wykonali jedenaście zadań przewidzianych w projekcie. Wraz
z nauczycielem urządzili kącik patriotyczny. Osłuchali się, nauczyli i zaśpiewali hymn Polski oraz piosenkę o tematyce patriotycznej pt. „Rodzinny kraj”. Wykonali również pracę plastyczną przedstawiającą krakowski strój ludowy. Ponadto, przypomnieli sobie wiadomości na temat adresowania tradycyjnej korespondencji i wysłali kartki w ramach akcji BohaterON oraz pocztówkę Skawiny na adres pomysłodawczyni projektu.

W świetlicy zostały zorganizowane dwa konkursy. Pierwszy z nich Polska- moja ojczyzna to konkurs plastyczny, natomiast drugi To wszystko Polska to konkurs fotograficzny. Ponadto, w celu doskonalenia umiejętności pracy zespołowej i wzbogacania wiedzy uczniów na temat historii zarówno dużej jak i małej Ojczyzny przeprowadzono turniej wiedzy patriotycznej Kocham Cię Polsko. W czasie realizacji projektu miał miejsce dzień mody patriotycznejoraz zawody sportowe Biało- czerwoni.

Projekt Piękna Nasza Polska Cała bardzo trafnie wpisał się w lokalne przygotowania do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Przyczynił się do wzrostu wiadomości dzieci w zakresie kultury kraju, w którym żyją, a także wzmocnienia postawy patriotycznej. Jego realizacja była nie tylko ukierunkowana na sferę poznawczą, ale również na umiejętności społeczne. Podczas zajęć świetlicowych dzieci doskonaliły nie tylko umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, ale również współpracy w grupie. Rozwijały swoje zdolności manualne i muzyczne, a także kształtowały umiejętność rywalizacji w zgodzie z zasadami fair play oraz doskonaliły swoją sprawność fizyczną. Projekt w sposób holistyczny umożliwił godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj, a jego wartość dla kształtowania tożsamości narodowej dzieci jest nie do przecenienia.

DSCN1869-min-min (1)
DSCN1882-min-min
IMG_20181024_122930-min-min
IMG_20181025_090730-min-min
IMG_20181025_090842-min-min
IMG_20181129_154136-min-min
IMG_20181129_154242-min-min
IMG_20181129_154258-min-min
IMG_20181129_154319-min-min
IMG_20181129_154402-min-min
IMG_20181129_154418-min-min
IMG_20181129_154519-min-min
IMG_20181129_163608-min-min
IMG_20181207_105941-min-min
IMG_20181210_064603-min-min
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl