Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Spotkania w Polskiej Akademii Dzieci na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie uczestniczyli w wykładach zorganizowanych w ramach „Polskiej Akademii Dzieci” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na początku roku szkolnego każdy z uczniów otrzymał indeks, który uprawniał go do udziału w kolejnych zajęciach. Nowoczesny projekt edukacyjny „Polska Akademia Dzieci” gromadził raz w miesiącu w ciągu całego roku szkolnego uczniów odznaczających się wybitnymi zdolnościami, którzy uczestniczyli w wykładach z matematyki, fizyki, biologii i nauk humanistycznych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie byli także słuchaczami wykładów i prezentacji własnych doświadczeń naukowych przedstawionych przez młodych naukowców w wieku 6 –12 lat, którzy prowadzą badania na temat lewitacji magnetycznej lub brakujących ogniw ewolucji. Zwieńczeniem roku akademickiego w ramach „Polskiej Akademii Dzieci” była konferencja naukowa dla dzieci, która jest corocznie organizowana z okazji Dnia Dziecka. Uroczyste zakończenie roku akademickiego rozpoczęło się w bardzo podniosłej atmosferze od odśpiewania przez chór UJ „Gaudeamus”. Następnie głos zabrał sam Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, a po krótkim przemówieniu wręczył dyplomy i podziękowania wicedyrektor Oldze Biedrawie i wychowawczyni kl.3b Renacie Pachytel za zaangażowanie w realizację projektu PAD. Uczniowie zostali obdarowani pamiątkowymi upominkami.

 

 
001
002
003
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina