X Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina do wzięcia udziału w X Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Skawinie. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem zostały dostarczone do wszystkich szkół.

Etap szkolny olimpiady odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r.

Etap międzyszkolny odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r.

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY

Etap szkolny

Gramatyka:

- czas Present Simple

- czas Present Continuous

- czas Past Simple

- czas Past Continuous

- zaimki wskazujące: this, that, these, those

- przyimki miejsca

- konstrukcja: there is, there are, there was, there were

- liczba mnoga rzeczowników

- dopełniacz saksoński ‘s, s’

- can, can’t

- must, mustn’t, have to

- should, shouldn’t, need, needn’t

- zaimki i przymiotniki dzierżawcze

- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- some, any

- przymiotniki określające narodowość

- przysłówki częstotliwości

- liczebniki główne i porządkowe

- przymiotniki określające kształt, rozmiar, kolor

- like/dislike/enjoy hate/love + ing

- will (przyszłość, oferty, prośby, obietnice)

- too + przymiotnik

- not + przymiotnik + enough

- stopniowanie przymiotników

- przymiotniki opisujące ubrania

- konstrukcje: I’d like to, I’m interested in, I don’t like + ing

- going to (plany i zamiary w przyszłości)

- wyrażenie: want to be

- pytania: Who...?, Why...? When...? Where...? Whose...? What...? What time...? How much...? How many...? How old...?

- spójniki

Literatura :

- Janet Hardy-Gould, San Francisco, wydawnictwo Oxford

University Press, seria Factfiles, edycja druga.

Etap międzyszkolny

Gramatyka:

- wszystkie zagadnienia z etapu szkolnego

- czas Present Perfect

- First Conditional

Literatura:

- Michael Vince, ''Elementary Language Practice'', Macmillan 1999

i następne wydania,

- Jackie Maguire, Seasons and Celebrations, Oxford University

Press, seria Factfiles, edycja druga.

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl