Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

„Odblaskowa Szkoła” w SP1

 

Już kolejny raz Jedynka bierze udział w akcji "Odblaskowa szkoła” organizowanej przez Małopolską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz Kuratorium Oświaty. Akcja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dzieci, będących codziennie, jako piesi, uczestnikami ruchu drogowego.

Realizowana jest w formie konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

W Jedynce w ramach akcji odbył się już konkurs plastyczny, apele, a także przeprowadzono lekcje i pogadanki dotyczące kwestii bezpieczeństwa i korzyści z noszenia odblasków.

W dniu 09.09.2014 r. zostało zorganizowane spotkanie z Panią inspektor B. Wyrobą ze Straży Miejskiej. Pani inspektor rozmawiała z uczniami nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczulała, jak ważne jest noszenie przez pieszych elementów odblaskowych, zwłaszcza wieczorową i jesienną porą oraz w miejscach, w których nie ma chodników. Przypomniała zasady prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez świateł. Uczniom kl. 0–III wręczono odblaski, które poprawiają widoczność i jednocześnie bezpieczeństwo na drodze.

Od słów organizatorzy gładko przeszli do czynów: wszystkie dzieci uczestniczyły potem bowiem w zajęciach praktycznych w Miasteczku Komunikacyjnym prowadzonych również przez panią inspektor B. Wyrobę.

Natomiast 01.10.2014 r. odbyło się spotkanie z policjantami, którzy zaprezentowali uczniom sprzęt policyjny oraz przeprowadzili pogadankę nt. bezpieczeństwa i zagrożeń na drodze.

Kolejną inicjatywą był apel klasy 3c, który odbył się 09.10.2014 r. pod hasłem „Jestem grzeczny, jestem bezpieczny” dla klas 0–I. Apel składał się z części informacyjno – artystycznej i konkursowej, gdyż wszyscy uczniowie wzięli potem udział w konkursie wiedzowym na temat „Zachowania bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do szkoły”.

Przeprowadzono także ogólnoszkolny konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do szkoły”. W konkursie wzięli udział uczniowie kl. 0–III. Zwycięzcy oraz dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk pani dyrektor – mgr Olgi Biedrawy oraz zaproszonych gości – policjantów z Komisariatu Policji w Skawinie.

Odbyło się także przedstawienie „Bądź widoczny na drodze” dla dzieci z klas 0–I, przygotowane przez uczniów z 2b, 2d, 3d, 4b, pod kierunkiem mgr Urszuli Jagodzińskiej – nauczyciela świetlicy. Po zakończonym przedstawieniu zadawano liczne zagadki sprawdzające znajomość zasad ruchu drogowego.

Promocji i popularyzacji głównych założeń akcji „Odblaskowa szkoła” mają służyć również gazetki ścienne wykonane przez dzieci i nauczycieli. Natomiast nad bezpieczeństwem naszych dzieci na przejściu dla pieszych przed szkołą nieustająco czuwa Pani „Stop”.

 
CAM00159
CAM00160
CAM00163
CAM00170
CAM00173
CAM00184
CAM00188
CAM00246
CAM00249
CAM00252
SAM_4825
SAM_4837
SAM_4844
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina