Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem kadencji pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, z którymi współpracowałam na przestrzeni ostatnich 24 lat na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie.

 

To był dla mnie zaszczyt - możliwość pracy ze znakomitymi Partnerami oraz Współpracownikami.

 

Dziękuję Państwu Dyrektorom i Wizytatorom Małopolskiego Kuratorium Oświaty za pełnienie nadzoru pedagogicznego z pełną życzliwością i otwartością a także merytoryczne wsparcie dyrektora w jego rozlicznych działaniach.

 

Dziękuję władzom Miasta i Gminy Skawina w osobach Burmistrzów i Radnych Rady Miejskiej kolejnych kadencji , Kierownikom i Pracownikom Wydziału Edukacji. To dzięki zrozumieniu potrzeb współczesnej szkoły z powodzeniem wcielono w życie pomysły i marzenia odpowiadające wyzwaniom edukacji na miarę XXI wieku . Rozbudowa Szkoły - powstanie nowoczesnej hali sportowej wraz zapleczem i zespołem boisk, placem zabaw dla najmłodszych, skocznią i bieżnią; modernizacja sal lekcyjnych i pionu żywieniowego, unowocześnienie bazy pomocy i środków dydaktycznych stworzyły warunki godnej nauki dla wielu pokoleń uczniów „ Jedynki” . Bogata oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 1 pozwoliła odpowiedzieć na różnorodne potrzeby społeczne – od wdrożenia i realizacji idei integracji w kształceniu dzieci, aktywną współpracę z uczelniami wyższymi , wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli, do realizacji pilotażowych programów edukacyjnych.

 

Dziękuję Państwu Dyrektorom Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, Dyrektorom: Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Muzeum Regionalnego, Pani Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast - za koleżeńską współpracę , wspólne projekty i przedsięwzięcia oraz wymianę doświadczeń.

 

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu – za najwyższy profesjonalizm zawodowy – potwierdzony dwukrotnym powierzeniem Szkole Podstawowej nr 1 przygotowania i organizacji Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty; ogromne zaangażowanie, nie gasnącą kreatywność i wielkie serce wkładane w wykonywanie swoich obowiązków. Za realizację autorskich programów i projektów o charakterze środowiskowym, takich jak Uliczny Bieg Sztafetowy; cykliczne „Spotkania z Jedynką ”, Jasełka, Gminna Olimpiada Języka Angielskiego i wiele innych.

 

Pracownikom Administracji i Obsługi – za sprawność i niezawodność, codzienną dbałość o zapewnienie jak najlepszych warunków i pracy, i nauki w Szkole.

 

Przyjaciołom i Sojusznikom Szkoły, Parafiom, Urzędom, Instytucjom, Stowarzyszeniom, Organizacjom, Podmiotom Gospodarczym – za życzliwe wspieranie licznych inicjatyw, projektów i programów podejmowanych przez Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Rodzicom i Opiekunom Prawnym, bez współdziałania z którymi efektywne kształcenie i wychowanie dzieci nie mogłoby się udać – za prawdziwe partnerstwo, zaangażowanie i wspieranie działań edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 

Uczniom i Absolwentom Szkoły – za bezcenną możliwość towarzyszenia Wam we wzrastaniu; uczestnictwa w wszechstronnym rozwijaniu Waszych umysłów, duszy i emocji , wpływu na postawy i odbieranie świata. Byliście zawsze najważniejszym i głównym beneficjentem działań podejmowanych przeze mnie na przestrzeni minionych lat, zgodnie ze słowami Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może- pomóż.”

 

Na zakończenie mojej pracy życzę Szanownym P.P. Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom oraz ludziom i instytucjom związanym z Szkołą Podstawową nr 1 wszystkiego najlepszego. Wszelkiej pomyślności, wielu dokonań i osiągnięć w nadchodzącym roku szkolnym i następnych latach. Życzę również dużo zdrowia na ten obecny, trudny czas i nadziei, że w końcu wszystko będzie dobrze.

 

Kochana „Jedynko”, do widzenia!

 

mgr inż. Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie 1996 - 2020

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl