Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 25 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W związku z koniecznością zachowania standardów bezpieczeństwa i rygoru sanitarnego w spotkaniu z Panią Dyrektor Szkoły – mgr Bożeną Moskwą uczestniczyli jedynie ósmoklasiści. To właśnie dla nich 25 czerwca był dniem szczególnym – momentem pożegnania ze szkołą, w której spędzili wyjątkowe osiem lat swojego życia.

Zakończenie roku rozpoczęło się od ciepłych słów Pani Dyrektor, która przywitała uczniów i nauczycieli, a następnie skierowała przemowę do tegorocznych abiturientów. Pani Dyrektor stwierdziła, że chociaż upływający rok szkolny okazał się niezwykle trudny ze względu na ograniczenia pandemiczne, to udało się go pomyślnie zakończyć dzięki wzajemnemu wsparciu i współpracy. Nieocenioną rolę w tym procesie odegrali nie tylko nauczyciele i uczniowie, lecz także rodzice, którym Dyrektor podziękowała za pomoc i zaangażowanie. Pani Dyrektor skierowała wiele budujących słów w kierunku ósmoklasistów. Życzyła im, by koniec nauki w szkole podstawowej był furtką do dalszego indywidualnego rozwoju: „Żywię nadzieję, że dacie sobie radę i zrealizujecie swoje marzenia (…). Zaczyna się nowy etap w Waszym życiu. Bądźcie silni i pełni wiary we własne możliwości”. W swoich słowach Pani Dyrektor zachęcała abiturientów do tego, by nie zapominali o przyjaźniach, które zawarli w murach szkoły oraz nauczycielach, z którymi mieli okazję współpracować. O tym, że współpraca ta układała się nad wyraz pomyślnie świadczą liczne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

To właśnie moment wręczenia nagród statutowych był najbardziej wyczekiwany przez ósmoklasistów. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców oraz indywidualnych Darczyńców. Ci chcieli docenić najbardziej uzdolnionych reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 1. Beneficjenci otrzymali dyplomy oraz prezenty z rąk Pani Dyrektor. Tytuł Prymusa Szkoły za wzorowe zachowanie oraz wysokie osiągnięcia dydaktyczne zdobyli Dominika Szatko (8b) i Mikołaj Sokołowski (8c). Beneficjentem Nagrody Dyrektora Szkoły został Jan Kulawik z klasy 8b za wszechstronność i wysokie osiągnięcia w nauce, zdobycie II miejsca w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Poznać świat, zrozumieć siebie”, uczestnictwo w III etapie Olimpiady Chemicznej zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Chemicznego oraz zakwalifikowanie się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Geograficznego.

Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowano także Karola Sławińskiego i Annę Porębską. Karol został doceniony między innymi za zdobycie II miejsca w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Poznać świat, zrozumieć siebie” oraz udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Fizycznego. Anię wyróżniono za wysokie osiągnięcia w nauce, wzorową postawę uczniowską, aktywny udział w Szkolnym Klubie Wolontariusza i zaangażowanie w liczne akcje charytatywne organizowane przez szkołę. Nagroda Dyrektora Szkoły powędrowała również do uczniów klas siódmych i piątych. Filip Sokołowski (VII c) i Karolina Leśna (VII b) otrzymali ją za wysokie osiągnięcia w nauce, wzorową postawę uczniowską i zaangażowanie w akcje charytatywne. Karolinie przyznano też tytuł „Wzorowego Ucznia” za aktywny udział w pracach na rzecz klasy i szkoły i uzyskanie największej ilości Wizytówek Szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Małgorzatę Lis (Vb) i Hannę Wójcik (Vb) doceniono za rozwijanie kompetencji polonistycznych poprzez aktywny udział w konkursach humanistycznych i uzyskanie znaczących osiągnięć w dziedzinie literatury.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przyznała również Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły Maksymilianowi Droździewiczowi za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021, uzyskanie tytułu finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, zdobycie III miejsca w XIV Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz uzyskanie wyróżnienia w Gminnym Konkursie Polonistycznym. Uhonorowana została także Róża Płonka z klasy III a. Dziewczynce przyznano tytuł „Omnibusa Roku” za wykazanie się ogromną wiedzą z zakresu języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, geografii i polityki.

Olbrzymia ilość nagród zdobytych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pokazuje, że w skład społeczności SP1 wchodzą prawdziwi pasjonaci, rozwijający z zapałem swoje talenty. Ich dokonania to niewątpliwy powód do dumy zarówno dla Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, jak i Rodziców. Warto zauważyć, że sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 doceniono na szczeblu gminnym. Świadczy o tym fakt, że w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 aż czternastu siódmoklasistów z naszej szkoły zostało uhonorowanych prestiżowym Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Trafiło ono do tych uczniów, którzy mogli pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami edukacyjnymi oraz średnią ocen 5,30. Wśród laureatów znaleźli się:

1.

5,79

Jaworska Marika Anna

7e

2.

5,71

Dymanus Tymoteusz Paweł

7b

3.

5,71

Porębska Anna Paulina

7ci

4.

5,71

Sokołowski Filip Andrzej

7ci

5.

5,64

Droździewicz Maksymilian Marek

7d

6.

5,64

Leśna Karolina

7b

7.

5,64

Pazdan Anastazja Maria

7d

8.

5,57

Trzyszczyk Piotr Andrzej

7d

9.

5,50

Romek Małgorzata Antonina

7d

10.

5,43

Dziudziek Sandra Maria

7ci

11.

5,43

Ożóg Amelia Maria

7d

12.

5,43

Wołek Aleksandra Izabela

7d

13.

5,36

Magiera Oliwia Zofia

7e

14.

5,36

Marduła Milena Marta

7e

Oprócz Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skawina reprezentanci SP 1 otrzymali także wyróżnienia w formie listu gratulacyjnego od Pana Burmistrza Norberta Rzepisko. Listy powędrowały do uczniów, którzy zostali finalistami lub laureatami konkursów bądź osiągnęli średnią co najmniej 5,30, a ich wynik był najwyższy na danym poziomie klas. Wśród tegorocznych nagrodzonych znaleźli się: Adam Kondek z klasy 4a (średnia 5,91), Katarzyna Adlewska z klasy 5a (średnia 5,75), Milena Palka z klasy 6a (średnia 5,67), Martyna Szymańska z klasy 6f (średnia 5,67), Marika Jaworska z klasy 7e (średnia 5,79) oraz Jan Kulawik z klasy 8b (średnia 5,94). Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przyznał także nagrodę Maksymilianowi Droździewiczowi (kl. 7d), który uzyskał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 dowodzą, że potrafili oni efektywnie wykorzystać okres nauki zdalnej. Rozłąka z kolegami i koleżankami, konieczność spędzania wielu godzin przed komputerem zamiast zdemotywować ich do działania, podsyciła w nich chęć samorealizacji. Zaangażowanie, poświęcenie, empatia, współpraca okazały się hasłami przewodnimi dla naszych uczniów. Ci nie tylko godnie reprezentowali szkołę w licznych konkursach i akcjach charytatywnych, lecz także umiejętnie radzili sobie z trudami pandemii. Postawa uczniów Jedynki napawa optymizmem i stanowi powód do dumy. Możemy być pewni, że nasi wychowankowie świetnie dadzą sobie radę w każdej sytuacji i dzielnie stawią czoła społecznym i edukacyjnym skutkom pandemii.

 

 
IMGP3379
IMGP3381
IMGP3385
IMGP3387
IMGP3391
IMGP3395
IMGP3398
IMGP3401
IMGP3405
IMGP3407
IMGP3408
IMGP3413
IMGP3417
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl