ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
26 CZERWCA 2020 r.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – odbędzie się odbiór świadectw szkolnych indywidualnie w wyznaczonych salach/miejscach budynku szkolnego, w przedziale czasowym, wg harmonogramu:

Klasy VIII godz. 8.00 – 9.00

8a – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony ogrodzenia,

8b – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony schodów,

8c/i/ – wejście od boiska, przy "zerówce",

8d – mała sala gimnastyczna – wejście od strony wschodniej przy gabinecie pielęgniarki,

Klasy VII godz. 9.30 – 10.30

7a – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony ogrodzenia,

7b – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony schodów,

7c/i/ – wejście od boiska, przy "zerówce",

7d – mała sala gimnastyczna – wejście od strony wschodniej przy gabinecie pielęgniarki,

Klasy VI godz. 11.00 – 12.00

6a – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony ogrodzenia,

6b – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony schodów,

6c/i/ – wejście od boiska, przy "zerówce",

6d – mała sala gimnastyczna – wejście od strony wschodniej przy gabinecie pielęgniarki,

6e – wejście ewakuacyjne od strony parkingu, po schodach do szatni,

6f – wejście główne, hol budynku szkoły,

Klasy V godz. 12.30 – 13.30

5a – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony ogrodzenia,

5b – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony schodów,

5c – wejście od boiska, przy "zerówce",

5d/i/ – mała sala gimnastyczna – wejście od strony wschodniej przy gabinecie pielęgniarki,

5e – wejście ewakuacyjne od strony parkingu, po schodach do szatni,

5f – wejście główne, hol budynku szkoły,

Klasy III – IV godz. 14.00 – 15.00

3a – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony ogrodzenia,

3b – sala gimnastyczna duża – wejście ewakuacyjne od boiska, od strony schodów,

3c/i/ – wejście od boiska, przy "zerówce",

4a – mała sala gimnastyczna – wejście od strony wschodniej przy gabinecie pielęgniarki,

4b/i/ – wejście ewakuacyjne od strony parkingu, po schodach do szatni,

4c/i/ – wejście główne, hol budynku szkoły,

Z uwagi na zagrożenie COVID–19 spotkania z Wychowawcą nie mogą mieć charakteru ogólnego. Nie odbędą się również uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego, nie przewiduje się udziału Rodziców oraz Gości.

Uczniowie winni przychodzić do szkoły pojedynczo, w wyznaczonym przedziale czasowym, w maseczkach, z zachowaniem dystansu społecznego i nie gromadzić się w grupy. W wyznaczonych salach/miejscach budynku szkoły Wychowawca wydaje świadectwa uczniom pojedynczo, jednorazowo w sali nie może znajdować się więcej niż 11 uczniów. Po odebraniu świadectwa uczeń opuszcza Szkołę.

Zakończenie roku szkolnego dla klas I, II i oddziału przedszkolnego odbędzie się online.

Świadectwa odbierają Rodzice/Opiekunowie prawni, w terminach 29.06. – 03.07.2020 r. w sekretariacie Szkoły, w godz. podanych poniżej.

W dniu 26 czerwca 2020 r. nie będzie dowozu autobusem szkolnym.

Świadectwa klas I – VII mogą być także odbierane przez Rodziców/Opiekunów prawnych w terminach:

26 czerwca 2020 r. – w przedziale czasowym i w miejscu przewidzianym dla danej klasy;

29 czerwca 2020 r. – 3 lipca 2020 r., w godz. pn. – czw. 7.30 – 16.30, pt. 7.30 – 14.30 w sekretariacie Szkoły.

mgr inż. Hanna Szczerbak

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl