Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– tryb pełny stacjonarny
Ogólne zasady dla szkół i placówek:


+ Szczepienie

  • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.


Dezynfekcja

  • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

  • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

  • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

  • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

  • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Pełne wytyczne dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/psse-mielec/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych--tryb-pelny-stacjonarny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl