Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Konferencja: Bezpieczna placówka oświatowa – rola rodzica i nauczyciela

 

 

12 grudnia 2013 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy Skawina, Centrum Wspierania Rodziny oraz Szkołę Podstawową nr 1 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Konferencja z udziałem Anny Marii Wesołowskiej – sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi w IV Wydziale Karnym, znanej szerokiej publiczności z występowania w programie „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, emitowanym na antenie telewizji TVN, składała się z dwóch części. Pierwsza skierowana była do dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Skawina, na drugą część organizatorzy zaprosili rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

Pani sędzia w swym wystąpieniu poruszyła zagadnienia prawne dotyczące współczesnych zagrożeń: groomingu – zjawiska uwodzenia dzieci on-line, cyberprzemocy – występującej głównie z użyciem Internetu oraz telefonu komórkowego, wczesnej inicjacji seksualnej, alkoholowej i narkotykowej, a także przemocy w rodzinie. Odwołując się do przykładów z życia wziętych zwróciła uwagę uczestnikom konferencji na odpowiedzialność prawną, jaka spoczywa na nich w związku z pełnionymi przez nich rolami – rodzica, nauczyciela. Prelegentka zachęcała do stworzenia w placówkach oświatowych tzw. „kącików prawnych”, które stanowiłyby cenne źródło informacji dla rodziców i uczniów w zakresie edukacji jurydycznej. Jednocześnie dostarczyła materiały, które należy umieścić w zalecanych „kącikach”, celem zwiększenie świadomości uczniów i ich opiekunów w zakresie odpowiedzialności karnej za popełniane czyny. W końcowej części spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

Pani A M. Wesołowska z dużym taktem, wyczuciem, i empatią mówiła o potrzebie wrażliwości na problem krzywdzenia dzieci. Jej wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem. Zostało wysoko ocenione przez uczestników konferencji. Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pani Małgorzata Kopeć i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Hanna Szczerbak zamierzają kontynuować współpracę z Panią sędzią, poszerzając ją o spotkania z uczniami, których dobro i bezpieczeństwo stanowi cel nadrzędny dla sprawujących nad nimi opiekę dorosłymi.

 
dsc_0449
dsc_0455
dsc_0456
dsc_0491
dsc_0511
dsc_0515
dsc_0521
dsc_0526
dsc_0528
SAM_1170
SAM_1175
SAM_1185
SAM_1202
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina