„Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, „Na ratunek Ziemii", „Elektroniczne ucho” –
apel roboczy grupy wiekowej IV–VI

„Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, „Na ratunek Ziemii", „Elektroniczne ucho” – apel roboczy grupy wiekowej IV–VI

W dniu 24 marca 2017 r. odbył się apel roboczy dla klas IV, V i VI.
Po powitaniu wszystkich uczniów i nauczycieli oraz przyjęciu raportu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Igora Mirewicza, Dyrektor Szkoły mgr inż. Hanna Szczerbak udzieliła nagród statutowych w postaci Pochwały Dyrektora Szkoły oraz wyróżniła laureata Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na ratunek Ziemii" – Michała Kozanę z kl. 6b, który zdobył I miejsce wykonując pracę przestrzenną przedstawiającą prehistorycznego gada.

Podczas apelu opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Sabina Dudzik przypomniała uczniom zasady funkcjonowania „Elektronicznego Ucha” – urządzenia badającego poziom hałasu. „Elektroniczne ucho” monitoruje poziom natężenia dźwięków w salach lekcyjnych II i III piętra i ma nakłonić uczniów do dbałości o narząd słuchu poprzez kontrolowane ograniczanie poziomu hałasu w szkole.

Pani pedagog mgr Danuta Sieprawska przedstawiła zgromadzonym uczniom plan działań związanych z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i zachęciła ich do aktywnego uczestnictwa w tym ważnym przedsięwzięciu. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu, a co się z tym wiąże zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych tym schorzeniem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

Kolejne ważne zagadnienie poruszane w trakcie apelu dotyczyło zdrowia społeczności lokalnej. Pani mgr Agnieszka Poniewska przygotowała prelekcję poświęconą smogowi i negatywnemu wpływowi zanieczyszczeń powietrza na funkcjonowanie i życie ludzi. Uczniowie poznali przyczyny powstawania smogu, a także sposoby ograniczania niekorzystnego wpływu tego zjawiska na zdrowie.

Podsumowując spotkanie z uczniami pani dyrektor mgr inż. Hanna Szczerbak podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za przygotowanie apelu przybliżającego społeczności szkolnej bardzo istotne problemy współczesnego świata.

 

foto

foto

foto

foto

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl