Gala Finałowa XII Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego

W dniu 23 maja 2019 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie Gala Finałowa XII Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania laureatów konkursu oraz znakomitych gości od lat współpracujących ze szkołą. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością pan Arkadiusz Wrzoszczyk – wicestarosta powiatu krakowskiego oraz pan Ryszard Majdzik pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie. Radę Miejską reprezentował także pan Antoni Sapała oraz pani Żaneta Kotula. W gali finałowej wziął również udział pan Marek Marzec (kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie), pan Antoni Holik (dyrektor Biura Senatora Marka Pęka i radny Rady Miejskiej w Skawinie, będący absolwentem naszej szkoły), pani Krystyna Droździewicz (dyrektor Biblioteki Pedagogicznej i prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast) oraz pani Czesława Kopeć z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Na uroczystość przybyli dyrektorzy szkół i placówek z Miasta i Gminy Skawina. Dyrektor Hanna Szczerbak gorąco powitała panią Elwirę Biel, panią Joannę Chodor, panią Urszulę Osielczak, panią Halinę Buchowską, panią Annę Kawaler oraz panią Anitę Karczewską, a także pana Michała Grzeszczuka – dyrektora Biblioteki Publicznej w Skawinie, reprezentującego Telewizję Skawina, panią Stanisławę Szczepaniak – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie oraz panią Katarzynę Skrzybalską – przedstawicielkę Studio Profil.

Pani dyrektor szczególnie gorąco powitała uczestników olimpiady oraz nauczycieli, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie uczniów do konkursowych zmagań. Po części inauguracyjnej, dyrektor Hanna Szczerbak przedstawiła historię organizacji olimpiady. Zwróciła uwagę, że od lat naczelnym celem konkursu było poszerzanie kompetencji językowych uczniów idące w parze z rozwojem wiedzy kulturowej. W ramach XII Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego sprawdzano u uczestników nie tylko umiejętności leksykalno–gramatyczne, lecz również wiedzę na temat rodzajów i sposobów obchodzenia świąt w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak w poprzednich latach zadania znacznie wykraczały poza pogram nauczania języka obcego w szkole podstawowej.

Po zaprezentowaniu profilu tematycznego olimpiady oraz jej dwunastoletniej historii dyrektor przybliżyła szczegółowe dane dotyczące tegorocznej edycji konkursu. Ten odbył się 21 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie. Wzięło w nim udział aż czterdziestu jeden uczestników z czternastu szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina. Olimpiada cieszyła się dużym zainteresowaniem, a jej poziom był niezwykle wyrównany. Oceniająca prace uczniów komisja konkursowa stanęła więc przed nie lada wyzwaniem. Ostatecznie wyłoniła czterech zwycięzców i przyznała dwanaście wyróżnień.

Zanim Pani dyrektor przystąpiła do uhonorowania wszystkich uczestników konkursu oraz zwycięzców, złożyła podziękowania na ręce sponsorów. Tegoroczną Olimpiadę wsparli finansowo i rzeczowo burmistrz Miasta i Gminy Skawina pan Norbert Rzepisko, senator RP pan Marek Pęk, Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Skawinie – pan Czesław Gąsiorowski oraz pan Adam Mrowiec (UKS „Jedynka”).

Po zaprezentowaniu sylwetek sponsorów rozpoczęła się uroczystość wręczania nagród
i dyplomów. Zebrani na sali goście w napięciu oczekiwali na ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zdobył Michał Ptaszyński ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie. Drugie miejsce otrzymali ex aequo Katarzyna Żółkiewicz (SP 2 w Skawinie) i Maksymilian Kaczmarczyk (ZKS w Skawinie). Trzecie miejsce powędrowało natomiast do Tomasza Balona ze Szkoły Podstawowej w Radziszowie. Komisja Konkursowa obradująca pod przewodnictwem mgr Anny Woyciechowskiej przyznała również dwanaście wyróżnień. Warto nadmienić, że otrzymało je aż czterech uczniów z naszej szkoły (Alicja Kucik, Julia Rumińska, Laura Kowalska i Weronika Gurba). Wyróżnienia trafiły również do Stanisława Politowicza i Emilii Jastrzębskiej (SP nr 2 w Skawinie), Bartosza Jasińskiego i Karoliny Medoń (SP w Rzozowie), Marii Żmudy (ZSP w Krzęcinie), Julii Jachymczyk (SP w Zelczynie), Kingi Ochojny (ZPO
w Woli Radziszowskiej) i Emilii Berki (ZPO w Borku Szlacheckim).

Uroczystości nagrodzenia zwycięzców towarzyszyły wystąpienia znamienitych gości. Pan wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk – Honorowy Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 wręczający nagrody wyróżnionym uczestnikom, zauważył, że Olimpiada cieszy się od lat niezmierną popularnością wśród uczniów szkół podstawowych. Następnie gratulował organizatorom konkursu wysokiego poziomu konkursu, a uczniom ogromnej wiedzy. Głos zabrał również przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Majdzik oraz dyrektor Biura Senatora Marka Pęka Antoni Holik. W swojej wypowiedzi Pan Majdzik dziękował nauczycielom za trud, jaki wkładają w nauczanie młodzieży języka obcego. Uczniom życzył z kolei, by w przyszłości znaleźli pracę w dyplomacji polskiej bądź Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pan Antoni Holik zauważył natomiast, że dzisiaj znajomość języka angielskiego jest nie tylko obowiązkiem szkolnym, lecz również cywilizacyjnym. Bez opanowania tego języka, trudno się bowiem poruszać po współczesnym świecie. W swojej wypowiedzi pan radny wyraził uznanie dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli przygotowujących młodzież do konkursu.

Po wystąpieniach gości, pani dyrektor wręczyła dyplomy z podziękowaniami przedstawicielom Komisji Konkursowej, organizatorom Olimpiady oraz nauczycielom języka angielskiego. Pamiątkowe dyplomy trafiły również do dyrektorów szkół biorących udział
w wydarzeniu.

Galę Finałową XII Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego uświetniło przedstawienie Celebration przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem pani Danuty Marcinowskiej oraz zespołu nauczycieli języka angielskiego. Zaprezentowana w konwencji telewizyjnego show sztuka dotyczyła sposobów obchodzenia świąt w krajach anglojęzycznych. Żywiołowi prowadzący (Maria Marcinowska i Dominik Mincberger), energiczna muzyka (aktorzy odśpiewali między innymi piosenkę kultowego zespołu Kool & The Gang) oraz niezwykłe pokazy taneczne przykuły uwagę widzów i wprawiły ich w dobry nastrój.

Warto zaznaczyć, że przedstawienie nie tylko odznaczało się wyjątkowymi walorami artystycznymi, lecz również stanowiło ilustrację wysokich umiejętności językowych uczniów, którzy biegle operowali językiem obcym w czasie wypowiadania swoich kwestii.

Uroczysta Gala Finałowa XII Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego na długo pozostanie w pamięci zarówno laureatów konkursu, jak i przybyłych na nią gości. Zgromadzeni na uroczystości uczniowie dowiedli wszak, że nauka języka angielskiego to pasja, która dostarcza intelektualnych przyjemności i prowadzi do sukcesu.

Podsumowując uroczystą galę Dyrektor Szkoły – Hanna Szczerbak serdecznie zaprosiła uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnej edycji Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego w roku szkolnym 2019/2020.

1
10
11
13
14
2
20
3
4
5
6
7
9
Created using LightBox Video Web Gallery Creator


 

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl