Dyrektor Szkoły wraz ze społecznością szkolną dziękuje Rodzicom, Sojusznikom i Przyjaciołom Szkoły oraz mieszkańcom miasta za poparcie projektu "Poszerzenia i unowocześnienia bazy sportowej przy SP nr 1 w Skawinie", który został zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| Logopeda |

|Terapia pedagogiczna |

Sprawdzian od 2015 r.
Sześciolatek w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

| Kuratorium Oświaty w Krakowie |

| MEN |

| opis działań |

| prezentacja |

ażne Lekcje
Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

  1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
  2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
  3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.

sps

W roku 2010 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2009 r. w wysokości 823,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z tuszami do drukarki oraz dwie nagrywarki dvd, które znajdują się w klasopracowni informatycznej.

W roku 2011 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2010 r. w wysokości 600,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Za przekazane pieniądze zakupiono szafę do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2012 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2011 r. w wysokości 1780,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dwie duże szafy, dwie mniejsze szafki oraz półkę wiszącą do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2014 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2012r. w wysokości 1300,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dużą szafę oraz szafkę wiszącą do klasopracowni muzyki.

spsm

W roku 2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2013 r. szkoła otrzymała kwotę 753,05 zł, która została przeznaczona na zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej za 550,05 zł oraz książek do biblioteki szkolnej
za kwotę 203,00 zł.

W roku 2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2014 r. szkoła otrzymała kwotę 1243,20 zł, która została przeznaczona
na zakup rolet materiałowych do sal lekcyjnych.

1% dla twojej szkoły
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyprawka ucznia klasy pierwszej

rok szkolny 2016/2017

- lekki tornister,

- piórnik z wyposażeniem: ołówek (2 szt.), temperówka, gumka do mazania, linijka, kredki ołówkowe, pióro,

- kredki woskowe i pastele,

- obuwie do szkoły na zmianę oraz worek na obuwie,

- strój gimnastyczny - biała koszulka, krótkie spodenki gimnastyczne, obuwie sportowe z jasną podeszwą,

- worek na strój,

- 2 zeszyty w linie (najlepiej kolorowe) – 16 kartek,

- 2 zeszyty w kratkę – 16 kartek,

- 1 zeszyt w kratkę do korespondencji z rodzicami – dzienniczek ucznia (32 kartki),

- 2 tekturowe teczki z gumką ,

- patyczki,

- nożyczki z zabezpieczonymi, zaokrąglonymi końcami,

- klej w sztyfcie,

- papier kolorowy,

- ryza papieru ksero,

- farby plakatowe, pędzle zarówno z cienkim, jak i grubym włosiem,

- plastelina,

- blok rysunkowy, blok z kolorowymi kartkami (duży i mały), blok techniczny.

Na pierwszej stronie dzienniczka proszę wpisać imiona i nazwisko ucznia, adres, numer pesel, telefony kontaktowe, nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Dzienniczek i zeszyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka na zewnątrz okładki.

Wychowawcy klas pierwszych

KOMUNIKAT

W dniach 29, 30, 31 sierpnia 2016 r. w godz. 9.00 - 13.30 oraz 1 września od godz. 8.00 - 17.00 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ceny:
T-shirt 20 zł.
Kamizelka 45 zł.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

–31 maja 2016 r. o godz.17.00– kl. IV–VI,

–1 czerwca 2016 r. o godz.17.00– kl. I–III.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

-19 kwietnia 2016 r. o godz.17.00- kl. IV-VI,

-20 kwietnia 2016 r. o godz.17.00- kl. I-III.

 

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Kilometry dobra...

W dniach 18 - 20 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbędzie się zbiórka pieniędzy. Będzie miała ona na celu utworzenie Funduszu Stypendialnego im. Św. Alojzego Guanella dla zdolnej młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Stypendia będą przyznawane w trzech kategoriach: nauka, sport oraz kultura i sztuka. W 2016 roku planowane jest przyznanie 9 stypendiów.

Prosimy o wsparcie tej wspaniałej inicjatywy.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie informuje, że na podstawie informacji uzyskanej od koordynatora dowozu uczniów do szkół, decyzją Kierownika WEZiK od dnia 3 lutego 2016 r. wprowadza się zmiany w przebiegu trasy autobusu szkolnego dowożącego uczniów z osiedla Rzepnik i ulicy Torowej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, uczniowie będą korzystać z wyznaczonych wcześniej przystanków tylko przy ulicach: Krakowskiej, Zielonej oraz Torowej.

1% SPSM
Prośba o wsparcie

Kolejny raz zwracam się do Rodziców, Przyjaciół i Sojuszników Szkoły z prośbą o odprowadzenie
1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Do tej pory Państwa wsparcie w kwocie 9282,42 zł pozwoliło doposażyć szkołę w meble do sal językowych oraz sali muzycznej, drukarkę i nagrywarkę DVD do klasopracowni informatycznej, oprogramowanie do tablic multimedialnych do matematyki i przyrody, białą tablicę bezpyłową do sali lekcyjnej, książki do biblioteki szkolnej, laptopa, rolety do sal lekcyjnych oraz wiele innych, potrzebnych w procesie kształcenia środków dydaktycznych.

Jeśli kolejny raz zechcą Państwo wesprzeć Szkołę proszę o wpisanie w zeznaniu PIT nr KRS 0000052078, a jako cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

Można także skorzystać z programu do rozliczeń PIT na stronie: https://www.eopp.pl/pit/spsm

Z wyrazami szacunku
Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły

Ferie zimowe:  18.01.2016 r. - 31.01.2016 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 3 lutego 2016 r. (środa) następuje zmiana w harmonogramie pracy szkoły

więcej informacji >>

Próbny sprawdzian klas VI: 17 lutego 2016 r.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”,
które odbędą się w dniach:

–15 marca 2016 r. o godz.17.00 kl. IV–VI,

–16 marca 2016 r. o godz.17.00 – kl. I–III.

KOMUNIKAT

W dniach 12 i 13 stycznia 2016 r. w godz.16.30 – 18.30 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ceny:
T-shirt 20 zł.
Kamizelka 45 zł.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że z uwagi na niskie temperatury panujące na zewnątrz, zajęcia na krytej pływalni zostają odwołane w dniach:
5 stycznia (wtorek) i 7 stycznia (czwartek) 2016 r.

Uczniowie będą mieli zajęcia wychowania fizycznego zorganizowane w salach gimnastycznych.

Skawina, 4 stycznia 2016 r.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców wraz z wychowawcami klas na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

-12 stycznia 2016 r. o godz.17.00- kl. IV-VI,

-13 stycznia 2016 r. o godz.17.00- kl. I-III.

Spotkania z wychowawcami zostaną poprzedzone prelekcją pt. „Nowe substancje psychoaktywne - dopalacze”, przygotowaną przez Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator” z siedzibą w Krakowie.

Prelekcja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

ZAPROSZENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza na prelekcję dt. zapobieganiu problemom dzieci i młodzieży, wynikającym ze zjawiska cyberprzemocy.

Prelekcja odbędzie się 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, bezpośrednio przed zebraniami klasowymi.
Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie jest uczestnikiem projektu „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA W GMINIE SKAWINA”. Realizatorem projektu jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, a beneficjentem Gmina Skawina.
Celem projektu jest:

  • wyposażenie uczestników zajęć (nauczycieli, rodziców i uczniów) w wiedzę i osobiste kompetencje, ułatwiające aktywne korzystanie z przestrzeni wirtualnej oraz reagowanie w sytuacji kryzysu spowodowanego przemocą rówieśniczą, a także reagowaniu w sytuacjach kryzysowych;
  • wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników zajęć do korzystania z mediów cyfrowych oraz komunikacji opartej na relacjach wolnych od zachowań przemocowych;
  • wyposażenie uczestników zajęć w kompetencje potrzebne do identyfikacji zagrożenia związanego z przemocą rówieśniczą, cyberprzemocą oraz umiejętności związane z radzeniem sobie w takich sytuacjach.

Projekt przewiduje prelekcję dla rodziców dotyczącą ww. tematyki, szkolenie dla nauczycieli oraz dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas V i VI.

Dyrektor Szkoły
Hanna Szczerbak

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 17 listopada 2015 r. o godz.16.30 – kl. IV – VI,

– 18 listopada 2015 r. o godz.17.00 – kl. I – III.

Spotkania z wychowawcami w dniu 17 listopada 2015 r. zostaną poprzedzone prelekcją dt. zapobieganiu problemom dzieci i młodzieży, wynikającym ze zjawiska cyberprzemocy.

Prelekcja odbędzie się o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Uwaga!

W celu poprawy warunków bezpieczeństwa w obrębie wewnętrznych dróg komunikacyjnych szkoły –
od 3 listopada br. wprowadza się zapowiadany system kart parkingowych

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem w tej sprawie – na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych.

IX Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina do wzięcia udziału w IX Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Skawinie. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem zostały dostarczone do wszystkich szkół.

Przypominamy o potwierdzeniu udziału szkoły w konkursie najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. (włącznie) – w wybranej formie:
telefonicznie 12 276 18 82,
faxem 12 291 10 72,
drogą elektroniczną na adres abartyzel@interia.pl

Etap szkolny olimpiady odbędzie się
w dniu 18 listopada 2015 r.

[Zakres materiału >>]

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza na pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 „DNI OTWARTE” w terminach:
– 8 września 2015 r. – kl. IV–VI (wtorek),
– 9 września 2015 r. – kl. I–III (środa).

Rozpoczną się one w sali gimnastycznej (dużej) o godz. 17.00 spotkaniem Dyrektora z Rodzicami i Wychowawcami.

Temat spotkania: Bezpieczeństwo uczniów.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły zawiadamia, że w związku z remontem nawierzchni ul. Przemysłowej, autobus szkolny będzie zatrzymywał się na przystanku przy ul. Studzińskiego oraz na przystanku przy ul. Zielonej. Zaleca się, aby uczniowie zamieszkali przy ul. Nad Wodą oraz przy ul. Polnej oczekiwali na przyjazd autobusu na przystanku przy ul. Zielonej. Dowóz dzieci z ul. Torowej bez zmian.

KOMUNIKAT

W dniach 28, 31 sierpnia 2015 r. w godz. 8.00 – 13.00 oraz 1 września 2015 r. w godz. 8.00 – 17.00 w sali nr 22 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Ceny: T-shirt 20 zł.

Kamizelka 45 zł.

Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców dzieci, które rozpoczną spełnianie obowiązku przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie na zebranie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. – środa, o godz. 11.00 w sali oddziału przedszkolnego.

Dyrektor Szkoły informuje, że listy dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szk. 2015/2016 znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

DRODZY RODZICE!

Dyrektor Szkoły apeluje do wszystkich osób kierujących pojazdami samochodowymi o nieparkowanie i niewykonywanie manewrów zawracania na drodze ewakuacyjnej ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną na terenie szkoły zajmuje się mgr Marta Gabryelczak.

więcej >>

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl