Uwaga! Nowa strona dostępna pod adresem http://sp1skawina.szkolnastrona.pl/

 

Uwaga!
Strona w trakcie przebudowy. Do czasu jej ukończenia publikowane będą tylko niezbędne, bieżące informacje.

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie

 

 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| Logopeda |

|Terapia pedagogiczna |

1%

Kwota przekazana Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska w poszczególnych latach w ramach 1 % podatku dochodowego:

Rok podatkowy

Kwota [zł]

Przeznaczenie środków

2019

636,21

zakup pamięci do laptopów

2018

1723,32

zakup witryny, w której eksponowane są puchary za osiągnięcia sportowe uczniów

2017

1473,90

zakup odtwarzaczy CD- 2 sztuki oraz mini wieży

2016

939,40

Zakup 8 krzesełek i 4 stolików mini, regału, dywaniku na korytarz I piętra do strefy relaksacyjnej ; gry i puzzle

2015

1020,60

zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej oraz książek do biblioteki szkolnej

2014

1243,20

zakup rolet materiałowych do sali lekcyjnej

logotyp
Szkoła Pamięta
ażne Lekcje
Erasmus+
Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

 1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
 2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
 3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

 

Wyprawka ucznia klasy pierwszej
rok szkolny 2021/2022

 • tornister;
 • piórnik z wyposażeniem: ołówek (2 szt.), temperówka, gumka do mazania; linijka, kredki ołówkowe, pióro, nożyczki z zabezpieczonymi końcami, klej w sztyfcie;
 • 2 zeszyty w wąskie linie (najlepiej z kolorowymi liniami, proszę zwrócić uwagę na grubość i dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 2 zeszyty w kratkę (proszę zwrócić uwagę na dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 1 zeszyt w kratkę np. 32 kartkowy do korespondencji z Rodzicami;
 • obuwie do szkoły na zmianę oraz worek na obuwie;
 • strój gimnastyczny - biała koszulka, krótkie spodenki gimnastyczne, antypoślizgowe obuwie sportowe z białą podeszwą, worek na strój;
 • teczka z materiałami plastycznymi: kredki woskowe, papier kolorowy, blok rysunkowy, blok techniczny, blok z kolorowymi kartkami, farby plakatowe, zestaw pędzli, plastelina; (teczka z materiałami plastycznymi pozostaje w szkole)
 • ryza papieru ksero (do wykorzystania przez trzy lata);
 • tekturowa teczka na prace plastyczne.

Zeszyt korespondencji z Rodzicami oraz zeszyty edukacji polonistycznej i matematycznej powinny być oprawione i podpisane na zewnątrz okładki.

Wychowawcy klas pierwszych

Ważna informacja dla RODZICÓW KLAS VIII:
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

1%

Szanowni Państwo!

Zwracam się do rodziców, przyjaciół i sojuszników szkoły z prośbą o odprowadzenie 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Do tej pory Państwa wsparcie pozwoliło doposażyć szkołę w meble do sal językowych oraz sali muzycznej, drukarkę i nagrywarkę DVD do klasopracowni informatycznej, oprogramowanie do tablic multimedialnych do matematyki i przyrody, białą tablicę bezpyłową do sali lekcyjnej, książki do biblioteki szkolnej, laptopa oraz rolety do sal lekcyjnych. Lista potrzeb pozostaje jednak otwarta.

W celu materialnego wsparcia Szkoły proszę o wpisanie w zeznaniu PIT nr KRS 0000052078,
a jako cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

Bożena Moskwa
Dyrektor Szkoły

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie przedłuża od 30 listopada 2020 r. do 03 stycznia 2021 r. dla klas 1-8 system nauki zdalnej w warunkach pandemii COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2087)

Wszystkie lekcje (stacjonarne oraz zdalne) odbywać się będą według obowiązującego podziału godzin.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych istnieje możliwość uczniom klas VIII zorganizowania na terenie szkoły konsultacji indywidualnych lub w małych grupach do 5 uczniów.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu dyrektor zorganizuje możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych na terenie szkoły.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002087

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Ferie zimowe - od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych

Bożena Moskwa
Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie wprowadza od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. dla klas 1-3 system nauki zdalnej oraz przedłuża nauczanie zdalne dla klas 4 – 8 w warunkach pandemii COVID-19 do 29 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1960).

Wszystkie lekcje (stacjonarne oraz zdalne) odbywać się będą według obowiązującego podziału godzin.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych istnieje możliwość uczniom klas VIII zorganizowania na terenie szkoły konsultacji indywidualnych lub w małych grupach do 5 uczniów.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu dyrektor zorganizuje możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych na terenie szkoły.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1871

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1870

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

lub

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1960

Bożena Moskwa
Dyrektor Szkoły

Laureatki V Powiatowego Konkursu Literackiego „Mój debiut”

Miło nam poinformować, że Małgorzata Lis i Hanna Wójcik (uczennice klasy 5bi) zajęły II miejsce ex aequo w V Powiatowym Konkursie Literackim „Mój debiut” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Skawinie. Zarówno Hania, jak i Małgosia przygotowały pod opieką doktora Łukasza Wróblewskiego opowiadania dotykające tematyki wykluczenia i integracji.

To właśnie promowanie integracji i wspieranie twórczości młodych literatów było głównym celem konkursu. Jego uczestnicy mieli za zadanie napisać pracę na temat: Inni, a tacy sami – fragment utworu Stanisława Sojki pt. Tolerancja „…Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam…” – źródłem refleksji konkursowych. Nadesłane teksty oceniano w dwóch kategoriach wiekowych – młodszej (kl. IV-VI) oraz starszej (kl. VII-VIII). W konkursowych zmaganiach współzawodniczyli ze sobą między innymi uczniowie ze szkół w Skawinie, Jaśkowicach, Krzęcinie, Pozowicach, Rzozowie, Wielkich Drogach oraz Woli Radziszowskiej.

Mimo zaciętej rywalizacji prace dziewczynek zdobyły uznanie jury i pozwoliły znaleźć się im w czołówce zwycięzców (szczegółowe wyniki konkursu dostępne są na stronie: http://www.gim1skawina.pol.pl/).

Serdecznie gratulujemy laureatkom!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie wprowadza od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. dla klas 4-8 system nauki zdalnej.

Uczniowie klas 1-3 uczą się w formie stacjonarnej.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEiN z dnia 23 października 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 1871) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

Wszystkie lekcje (stacjonarne oraz zdalne) odbywać się będą według obowiązującego podziału godzin.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu dyrektor zorganizuje możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych na terenie szkoły.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1871

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1870

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-COV-2 u pracownika szkoły w dniu 27 września 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie oraz Organ Prowadzący - Gminę Skawina, zgodnie z obowiązującymi procedurami.


PSSE w Krakowie po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania wydała decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania szkoły, wg której Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie może funkcjonować w dotychczasowym trybie. PSSE w Krakowie w chwili obecnej nie wskazała potrzeby zawieszenia zajęć i przejścia na nauczanie zdalne.


W dniu 27 września 2020 r. w godzinach wieczornych będzie przeprowadzona dodatkowa dezynfekcja szkoły, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego uczniów i pracowników.


W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Rodziców z apelem o ścisłe stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przestrzegania “Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie”.


Dziękuję Rodzicom za dotychczasową współpracę, zrozumienie i wsparcie działań Dyrektora Szkoły mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkim uczniom i pracownikom Szkoły.


Bożena Moskwa
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl