Życzenia

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Linki do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski:


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Skawina
http://www.zso.pl.pl/dokumenty/rekrutacja/rek_20/spa_wyn.htm

 

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
https://zste-skawina.edu.pl/oferta-2020-2021-zapraszamy-do-zapoznania-sie/

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie
http://www.sosw.skawina.edu.pl/index.php/rekrutacja

 

oraz
Prezentacja szkół ponadpodstawowych zarządzanych przez Powiat Krakowski
www.powiat.krakow.pl/2020/06/prezentacja-szkol-ponadpodstawowych-zarzadzanych-przez-powiat-krakowski/

Skawina, 21 maja 2020 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Dyrektor Szkoły informuje, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły, a od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie klas IV – VIII będą mieć możliwość skorzystania z konsultacji z każdego przedmiotu na terenie szkoły.

 

Konsultacje mają na celu ugruntowanie wiedzy oraz ewentualną poprawę ocen klasyfikacyjnych i będą zorganizowane w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN.

 

Został opracowany harmonogram konsultacji dla poszczególnych klas/uczniów na terenie Szkoły. Rodzic zgłasza chęć udziału dziecka w konsultacjach z wybranych przedmiotów, wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej Szkoły: szkola@sp1.skawina.com.pl, podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz przedmiot (w temacie wiadomości proszę wpisać: konsultacje) lub telefonicznie: 12 276 18 82. Zgłoszenia dziecka na konsultacje można dokonać również bezpośrednio, w uzgodnieniu z nauczycielem.

 

Harmonogram konsultacji uczniów klas VIII z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych wraz z Regulaminem funkcjonowania Szkoły od dnia 25 maja 2020 r. jest dostępny na stronie Szkoły: www.sp1.skawina.com.pl

 

Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie obowiązują od 1 czerwca 2020 r. –
do pobrania

 

mgr inż. Hanna Szczerbak

UWAGA, KLASY I – III !

 

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

 

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie wraz z załącznikami - do pobrania. 

 

Szczegółowe wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne–gis–mz–i–men–dla–szkol–podstawowych

UWAGA, UCZNIOWIE KLAS IV – VIII !

 

Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły.

Harmonogram konsultacji uczniów klas VIII z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych- obowiązuje od 25 maja 2020 r.

 

Od 1 czerwca 2020 r. możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla uczniów pozostałych klas IV – VIII.

Harmonogram konsultacji uczniów klas IV-VIII - obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

 

Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie obowiązują od 1 czerwca 2020 r. –
do pobrania

 

 

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

BIBLIOTEKA SZKOLNA
otwarta od 25 maja , w poniedziałki i środy 8.00 – 16.00

Biblioteka będzie pracować w rygorze sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

 

 1. 1. W bibliotece może znajdować się jedna osoba, pozostali oczekują przed wejściem.
 2. 2. Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń, odbieramy jedynie zwroty.

 

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego prosimy o zwrot wypożyczonych książek do 17.06.2020 r.

 

Zasady oddawania podręczników

Uwaga!
Oddział przedszkolny

08-05-2020

 

Zarządzenie Nr 11/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

06-05-2020

Zarządzenie Nr 10/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
z dnia 5 maja 2020 r.


w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

30-04-2020

Trwa analiza wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w  związku z komunikatem MEN oraz wytycznymi MRPiPS, dotyczącymi możliwości otwarcia w dniu 6 maja 2020 r. żłobka i przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

W związku z powyższym termin uruchomienia żłobka i przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Skawina nastąpi nie wcześniej niż 11 maja 2020 r.

Kolejny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany we wtorek, 5 maja 2020 r. Prosimy śledzić stronę internetową www.gminaskawina.pl oraz strony internetowe przedszkoli i szkół.

W okresie zawieszonych zajęć edukacyjno-wychowawczych

sekretariat szkoły czynny od 800 do 1400.

Wejście na teren szkoły w uzasadnionych wypadkach.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Skawina, 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektor Szkoły na podstawie decyzji Rządu z dnia 11 marca 2020 r. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach informuje, że w czwartek i piątek- tj. 12 i 13 marca 2020 r. w szkole zawiesza się zajęcia edukacyjne, odbędą się natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w godz. 7.00-17.00. Dowóz uczniów autobusem szkolnym pozostaje bez zmian, stołówka szkolna będzie nieczynna.

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 25 marca Szkoła zostanie zamknięta.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr inż. Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach  

CKE logo

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 30 marca, 31 marca, 1 kwietnia 2020 r. odbył się w naszej szkole próbny egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wszystkim uczniom klas VIII dziękujemy za przystąpienie do próbnych egzaminów. Trzymamy kciuki za wyniki.
Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy zdrowia.


Arkusze egzaminacyjne do pobrania:
CKE  próbny egzamin z języka polskiego 30-03-2020 r. Arkusz egzaminacyjny | Zeszyt rozwiązań zadań | Karta odpowiedzi
CKE   próbny egzamin z matematyki 31-03-2020 Arkusz egzaminacyjny | karta odpowiedzi | zeszyt rozwiązań | karta rozwiązań zadań
CKE próbny egzamin z języka angielskiego 01-04-2020 Arkusz egzaminacyjny | plik dźwiękowy | karta odpowiedzi
Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl

 
Biuletyn 2020
Szkoła Muzyczna - rekrutacja
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| Logopeda |

|Terapia pedagogiczna |

logotyp
Szkoła Pamięta
ażne Lekcje
Erasmus+
Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

 1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
 2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
 3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.

sps

W roku 2010 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2009 r. w wysokości 823,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z tuszami do drukarki oraz dwie nagrywarki dvd, które znajdują się w klasopracowni informatycznej.

W roku 2011 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2010 r. w wysokości 600,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Za przekazane pieniądze zakupiono szafę do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2012 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2011 r. w wysokości 1780,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dwie duże szafy, dwie mniejsze szafki oraz półkę wiszącą do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2014 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2012r. w wysokości 1300,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dużą szafę oraz szafkę wiszącą do klasopracowni muzyki.

spsm

W roku 2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2013 r. szkoła otrzymała kwotę 753,05 zł, która została przeznaczona na zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej za 550,05 zł oraz książek do biblioteki szkolnej
za kwotę 203,00 zł.

W roku 2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2014 r. szkoła otrzymała kwotę 1243,20 zł, która została przeznaczona
na zakup rolet materiałowych do sal lekcyjnych.

1% dla twojej szkoły

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na klasy jest dostępna na tablicy informacyjnej w korytarzu wejściowym Szkoły, od 24 czerwca 2020 r.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od wtorku 19 maja 2020 r.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 4 maja 2020 r.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
16, 17, 18 CZERWCA 2020 r.       
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

KOMUNIKAT!

Rodzice dzieci z obwodu szkoły, którzy nie złożyli dotychczas wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy proszeni są o jak najszybsze przesłanie wniosków drogą elektroniczną szkola@sp1.skawina.com.pl lub złożenie ich w sekretariacie szkoły, w godzinach od 8.00 do 14.00 pn – pt.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od czwartku 19 marca 2020 r.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
–21 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 – kl. IV–VIII,
–22 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 17.00 – kl. I–III.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

–21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz.17.00– kl. IV–VIII,

–22 stycznia 2020 r. (środa) o godz.17.00– kl. I–III.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
–26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 – kl. IV–VIII,
–27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 17.00 – kl. I–III.

Skawina, dn. 01.10.2019 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 8 października 2019 r. wtorek o godz. 16.30 odbędzie się UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.
W tym dniu uczniowie klas pierwszych nie mają zajęć lekcyjnych, przychodzą tylko na uroczystość Ślubowania.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 – kl. IV–VIII,

– 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17.00 – kl. I–III.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc w autobusie szkolnym, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiesza dowóz z osiedla Rzepnik i ul. Torowej dla uczniów klas 7 i 8 od 3 września 2019 r. Uczniowie w/w klas proszeni są o korzystanie z darmowej komunikacji miejskiej.

MUNDURKI SZKOLNE

W dniach 27, 28, 29 sierpnia 2019 r. (wtorek, środa, czwartek) w godz. 9.00 - 14.00 w sali nr 22 oraz
2 września 2019 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 17.00
w sali nr 22, a w godzinach 11.30 – 14.00 na korytarzu I piętra będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Cena:
Kamizelka – 50 zł.
T – shirt – 25 zł.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SKAWINIE
2 WRZEŚNIA 2019 r.

Klasy VII i VIII: godz. 830 – 1030

830 – 900 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły

900 – 1030 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy IV, V i VI: godz. 1000 - 1200

1000 – 1030 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły

1030 – 1200 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy I, II i III: godz. 1130 - 1330

1130 – 1200 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły

1200 – 1330 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Godziny zajęć oddziału przedszkolnego: 8.00 –13.00

Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00-17.00

Dowóz autobusem szkolnym z osiedla Awaryjnego:

Klasy

Odjazd z przystanku przy ul. Piłsudskiego

Odjazd z przystanku przy SP1

Dojeżdżające klasy:
7, 8

7.45

10.40

Dojeżdżające klasy:
4, 5, 6

9.30

12.15

Dowóz autobusem szkolnym z osiedla Rzepnik:

Klasy

Odjazd z przystanku przy ul. Krakowskiej

Odjazd z przystanku przy SP1

Dojeżdżające klasy:
7, 8

8.05

10.40

Dojeżdżające klasy:
4, 5, 6

9.40

12.15

UWAGA - KOMUNIKAT

Od 2 września 2019 r. inspektor ds. bezpieczeństwa komunikacyjnego dzieci (Pani „STOP”) będzie czuwać nad bezpieczeństwem uczniów przechodzących przez przejście dla pieszych na ulicy Korabnickiej w wymiarze 4 godzin dziennie.

UWAGA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie z podziałem na klasy jest dostępna na tablicy informacyjnej w holu wejściowym Szkoły, od 28 czerwca 2019 r.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,

– 29 maja 2019 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2019/2020 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 15 kwietnia 2019 r.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2019/2020 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 4 marca 2019 r.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców uczniów kl. VII na warsztaty – temat spotkania: „Archipelag skarbów” – program profilaktyki zintegrowanej, które odbędą się bezpośrednio przed zebraniami w dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek), o godz. 16.00,
w małej sali gimnastycznej.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,

– 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 4 marca 2018r., godz. 12.00.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

REKRUTACJA
do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika

W terminie 4-8 lutego 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

W terminie 11-22 lutego 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

1%

spsmKolejny raz zwracamy się do rodziców, przyjaciół i sojuszników szkoły z prośbą o odprowadzenie 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Do tej pory Państwa wsparcie w kwocie ponad 12 000 zł pozwoliło doposażyć szkołę w meble do sal językowych oraz sali muzycznej, drukarkę i nagrywarkę dvd do klasopracowni informatycznej, oprogramowanie do tablic multimedialnych do matematyki i przyrody, białą tablicę bezpyłową, książki do biblioteki szkolnej, rolety do sal lekcyjnych, wyposażenie kącika ciszy dla młodszych dzieci, tablet oraz radioodtwarzacze z CD i mini wieżę do sal językowych. Prosimy o wpisanie w zeznaniu PIT nr KRS 0000052078, a jako cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

1 procent KRS

Bardzo dziękuję
mgr inż. Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły

 

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy Was, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie zdobyła nagrodę II stopnia w ogólnopolskim konkursie firmy Hasbro: „Się gra, się ma… Odlotowy Playroom”. Z wynikiem 7653 głosów zdobyliśmy 48. miejsce na 288 szkół. Tym samym do naszej świetlicy trafi zestaw gier planszowych marki Hasbro o wartości 500 zł, a także naklejki na ścianę warte 500 zł. Ten sukces nie byłyby możliwy, gdyby nie Wasze dwumiesięczne zaangażowanie. Dziękujemy za: każde kliknięcie na naszą świetlicę, udostępnienie w mediach społecznościowych, namawianie znajomych, wytrwałość, wyrozumiałość oraz wszelką przychylność. Cieszymy się, że tak ochoczo włączyli się Państwo w naszą akcję. Mamy nadzieję, że nowe gry w świetlicy przyniosą naszym uczniom, a Państwa dzieciom, wiele radości. Liczymy na Państwa aktywność w kolejnych konkursach.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
 – 8 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,
– 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
– 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,
– 14 listopada 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.
BohaterON

Drodzy Rodzice,
jeżeli chcecie, aby świetlica Waszego dziecka została wyremontowana i wyposażona w liczne gry planszowe stając się salą gier, głosujcie na naszą świetlicę. Wystarczy wejść na stronę: https://www.siegrasiema.com/swietlice/67 i oddać głos na naszą świetlicę.

NIE TRZEBA PODAWAĆ ŻADNYCH DANYCH, NIE WYMAGA SIĘ NAWET E-MAILA CZY REJESTRACJI. Głosowanie trwa do 19 listopada. Dodatkowo, jeżeli ktoś kupi w sklepie SMYK grę firmy Hasbro, zabierze paragon, a następnie zagłosuje na świetlicę wysyłając zdjęcia paragonu, oddaje na szkołę 50 głosów jednorazowo i sam ma szansę wygrać zestaw gier.

W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt z nauczycielami świetlicy lub Agnieszką Poniewską. Głosować można codziennie. W przypadku głosowania przez komórkę, adres może być bez www, czyli https://siegrasiema.com/swietlice/67.
Codziennie można oddać jeden głos z danego urządzenia telekomunikacyjnego.

Dziękujemy za każde kliknięcie.

projekt gfx

W dniach 1 – 5 października 2018r. grupa 20 uczniów wraz z 3 nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie będzie przebywała z wizytą w naszym mieście partnerskim Roztoky (Czechy). Wyjazd uczniów odbywa się w ramach realizacji projektu „Do nauki i zabawy z robotami czeskich kolegów zapraszamy”, który jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

Małopolska w zdrowej atmosferze

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 11 września 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,

– 12 września 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Wyprawka ucznia klasy pierwszej
rok szkolny 2018/2019

 • tornister;
 • piórnik z wyposażeniem: ołówek (2 szt.), temperówka, gumka do mazania; linijka, kredki ołówkowe, pióro, nożyczki z zabezpieczonymi końcami, klej w sztyfcie;
 • 2 zeszyty w wąskie linie (najlepiej z kolorowymi liniami, proszę zwrócić uwagę na grubość i dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 2 zeszyty w kratkę (proszę zwrócić uwagę na dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 1 zeszyt w kratkę np. 32 kartkowy do korespondencji z Rodzicami;
 • obuwie do szkoły na zmianę oraz worek na obuwie;
 • strój gimnastyczny - biała koszulka, krótkie spodenki gimnastyczne, antypoślizgowe obuwie sportowe z białą podeszwą, worek na strój;
 • teczka z materiałami plastycznymi: kredki woskowe, papier kolorowy, blok rysunkowy, blok techniczny, blok z kolorowymi kartkami, farby plakatowe, zestaw pędzli, plastelina; (teczka z materiałami plastycznymi pozostaje w szkole)
 • ryza papieru ksero (do wykorzystania przez trzy lata);
 • tekturowa teczka na prace plastyczne.

Zeszyt korespondencji z Rodzicami oraz zeszyty edukacji polonistycznej i matematycznej powinny być oprawione i podpisane na zewnątrz okładki.

Wychowawcy klas pierwszych

MUNDURKI SZKOLNE

W dniach 28, 29, 30 sierpnia 2018 r. w godz. 12.00 – 16.00 w sali nr 22 oraz 3 września 2015 r. w godz. 9.00 – 16.30 w sali nr 22 i na korytarzu I piętra (11.30 – 14.00) będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Kamizelka – 47 zł.

T – shirt – 23 zł.

UWAGA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie z podziałem na klasy jest dostępna na tablicy informacyjnej w holu wejściowym Szkoły, od 27 czerwca 2018 r.

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną na terenie szkoły zajmuje się mgr Marta Gabryelczak.

więcej >>

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl